Soutěž o nemocnici vyhlášena

RAKOVNÍK, PRAHA. Rada Středočeského kraje rozhodla vyhlásit na základě souhlasu zastupitelstva kraje soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej či nájem 11 zdravotnických zařízení, mezi nimi i Nemocnice s poliklinikou v Rakovníku.

Zájemci mají možnost předložit kraji k jednotlivým zařízením návrh jak na prodej, tak i na pronájem. Žádný z obou způsobů není upřednostňován. o vybrané variantě a tedy i o vítězi soutěže bude rozhodovat vhodnost nabídky z hlediska celkového záměru navrhovatele na provozování zdravotnického zařízení a ekonomické výhodnosti.

"Teprve na základě předložených nabídek rozhodneme, zda bude pro kraj výhodnější zařízení prodat nebo pronajmout," uvedl středočeský hejtman Petr Bendl a doplnil, že cílem tohoto kroku je vytvořit co nejrychleji příležitost pro obnovu a modernizaci většiny z jedenácti nabízených zdravotnických zařízení, rakovnickou nemocnici nevyjímaje.

Jednou ze smluvních podmínek v případě prodeje bude například závazek nového nabyvatele, že po dobu pěti let bude provozovat stejnou činnost ve stejném rozsahu jako současné zařízení, pokud nedojde ke změně či zrušení smluv ze strany zdravotních pojišťoven. Obdobná podmínka platí i v případě pronájmu.

"Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění podmínek soutěže na úřední desce Krajského úřadu, tj. dnem 14. 7. 2005 a končí dne 14. 9. 2005 v 10.00 hodin. Ředitel rakovnické nemocnice Michal Stehlík předpokládá, že od 1. ledna příštího roku bude zařízení, v jehož čele stojí, fungovat ve stejném rozsahu služeb, jenom není jasné, v jaké právní formě. Nejspíš bude podáno několik privatizačních projektů. Ke kterému z nich se kraj přikloní, přinese už blízká budoucnost.

Tomáš Bednařík

« Zpět