Soud proti převodu nemocnice

RAKOVNÍK/PRAHA. k nečekané komplikaci došlo v souvislosti s převodem NsP Rakovník pod Oblastní nemocnici Příbram. Městský soud v Praze zamítl 2. 11. návrh Oblastní nemocnice Příbram na změnu zápisu v obchodním rejstříku spočívající v zápisu zvýšení základního kapitálu o částku 778 900 000 korun.

Toto navýšení vyplynulo z převodu nemocnic v Rakovníku, Hořovicích, Třebotově, LDN Prčice a Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši z majetku Středočeského kraje do majetku Oblastní nemocnice Příbram. "Soud musí zkoumat, zda zvýšení základního kapitálu je v okamžiku rozhodnutí o zápisu do obchodního rejstříku v souladu se zákonem. Jestliže je k dnešnímu dni účinný zákon, který převod zdravotnických zařízení navázaných na rozpočet zřizovatele územního samosprávního celku na obchodní společnosti zakazuje, nemůže soud návrhu na zápis vyhovět, přestože všechny ostatní zákonné náležitosti jsou splněny," uvádí samosoudkyně JUDr. Milada Mašínová.

Dále uvádí, že žadatel nedoložil tvrzení, že došlo ke zrušení výše zmíněných příspěvkových organizací Středočeského kraje. Dále údajně nebylo doloženo, že by tyto organizace byly vyjmuty z rozpočtu Středočeského kraje. s tím ovšem nesouhlasí právní zástupce Středočeského kraje JUDr. Miroslav Bartoň. "Soud rozhodl chybně. v přílohách návrhu soud mimo jiné dostal notářský zápis o zasedání zastupitelstva kraje z 19. 9. 2005. v něm je usnesení zastupitelstva, kde na str. 61 je také rozhodnutí o zrušení příspěvkových organizací," uvedl JUDr. Bartoň. Podle jeho slov došlo 20. září v souladu se zákonem k podpisu smlouvy o úpisu akcií a smluv o vkladu podniků, a podpisem předávacích protokolů byly podniky předány. Došlo ke splacení základního kapitálu a podniky tím byly převedeny. "Tímto dnem jsou také všechny převedené podniky napojeny na rozpočet Oblastní nemocnice Příbram, a ne na rozpočet kraje. Proto se proti rozhodnutí Městského soudu v Praze odvoláme," dodal JUDr. Miroslav Bartoň.

Tomáš Bednařík

« Zpět