Občané se mohou vyjádřit k výstavbě dalšího nákupního centra

S Marketem začnou v lednu

RAKOVNÍK. Přestože od schválení prodeje pozemku pro výstavbu dalšího marketu v Rakovníku uplynulo více jak půl roku, vítězná firma Qinn invest až doposud nepodnikala žádné viditelné kroky k zahájení výstavby. Až počátkem května se na odbor životního prostředí obrátila firma De Iure, s. r. o., která pro chomutovskou firmu věc vyřizuje, a požádala o posouzení vlivu stavby na životní prostředí. V rámci tohoto procesu se k budoucí stavbě může vyjádřit i veřejnost.

Jak jsme zjistili přímo na odboru životního prostředí, kde je dokumentace k nahlédnutí, má mít velkokapacitní prodejna nad Luženskou ulicí plochu pět tisíc metrů a v okolí zhruba devět tisíc metrů zpevněných ploch. Market počítá se čtyřiadvacetihodinovou prodejní dobou po sedm dnů v týdnu. Uvnitř bude oddělení pro prodej masa, chlazené drůbeže, gril, vlastní pekárna na bagety a další jednodušší výrobky s tím, že ostatní pekařský sortiment bude odebírán od externích dodavatelů.

Předpokládaná doba zahájení výstavby je leden 2007 a dokončena má být v prosinci téhož roku. Stavba bude situována do vzdálenější části pozemku, blíže k Lišanské ulici budou vybudována parkoviště. Stávající křižovatku nahradí kruhový objezd, do jehož středu by mohla být umístěna socha sv. Vojtěcha. Odbor životního prostředí vidí jediný problém ve vedení splaškové kanalizace. "Na parkovišti, kde se počítá s 209 parkovacími místy a pohybem zhruba dvou tisíc aut denně, se dá předpokládat znečištění vod ropnými produkty. Vzhledem k tomu, že Lišanský potok je náhonem Tyršova koupaliště, musí být tato otázka vyřešena opravdu důsledně," míní vedoucí odboru Alena Škoudlínová. Odbor bude usilovat také o výsadbu vzrostlejší zeleně.

"Do konce roku by měl mít investor územní rozhodnutí, to je vzhledem k náročnosti celé této agendy docela šibeniční termín," komentoval situaci místostarosta Luděk Štíbr. Kdo konkrétně bude nový market provozovat, se zatím na radnici neví. Ve hře jsou tak stále tři řetězce, a to Inter Spar, Kaufland a Tesco.

Pavel Sklenička

« Zpět