Rrozhodnou o parkovišti na Váze?

RAKOVNÍK (ps). Zastupitelstvo města Rakovníka, které se sejde 24. dubna, projedná mimo jiné i situaci kolem parkoviště na Váze. Majitel areálu Lubomír Lippert oslovil zastupitele dopisem. v něm doufá, že zastupitelstvo pochopí situaci a umožní mu vybudovat hlídané parkoviště, což je služba, která v Rakovníku zatím chybí.

"Problém je v tom, že k režimu hlídaného parkoviště potřebuje areál oplotit, a to nelze, dokud je pozemek evidován jako veřejné prostranství," vysvětluje starosta Zdeněk Nejdl. "Musela by se zrušit stávající obecně závazná vyhláška a vydat nová. Ale i tak, kdyby zmizelo parkoviště na Sekyře ze seznamu veřejných prostranství, zůstává v tomto režimu díky obecně platnému vymezení, co vlastně veřejné prostranství je. Jsou to plochy, které jsou vymezeny či sevřeny obecními komunikacemi nebo s nimi sousedí," doplňuje místostarosta Luděk Štíbr. "Zastupitelstvo má věc plně ve svých rukou, ale může se stát, že problém bude odložen i kvůli správnímu soudu. Pan Lippert tvrdil, že již podal žalobu, takže je otázkou, zda by nebylo lepší počkat, jak rozhodne soud," naznačuje Štíbr jedno z možných řešení.

« Zpět