Obyvatelé Šamotky žádají o pomoc starostu města Zdeňka Nejdla

Řešením je změna územního plánu

RAKOVNÍK (bed). v minulém čísle jsme informovali o snaze společnosti Lasselsberger prodat prostřednictvím realitní kanceláře pronajaté pozemky na Šamotce sloužící jako zahrádky za částku 400 Kč za metr. Pokud je všech stávajících 30 občanů nekoupí, bude celá lokalita prodána firmě, která mezi bytovkami postaví rodinné domky. Do redakce jsme dostali kopii dopisu jednoho z obyvatel Šamotky, Josefa Olláryho, který jménem obyvatel sídliště žádá starostu města Zdeňka Nejdla o změnu územního plánu v této lokalitě. z dopisu vyjímáme:

"Vážený pane starosto, obracím se na Vás s naléhavou žádostí o změnu územního plánu nejen jménem svým, ale zejména jménem ostatních obyvatel sídliště Šamotka.

V průběhu let 2002 a 2003 se obyvatelé sídliště Šamotka stali vlastníky bytů na základě podepsané kupní smlouvy se společností RAKO Rakovník a po následném zaplacení stanovené ceny. Jakousi druhou etapou převodu vlastnictví těchto jednotek je momentální prodej pozemků, které jsou k jednotlivým bytovým jednotkám doposud nájemně vázány. Vlastním prodejem pověřila firma Lasselsberger Plzeň (nástupnická firma společnosti RAKO Rakovník) společnost Reality KAŠPAR, jež občany sídliště Šamotka o záměru prodeje informovala svým dopisem ze dne 10. 6. 2005. v něm jsou uvedeny též podmínky samotného prodeje, které jsou však pro většinu obyvatel sídliště tristní. Především stanovená cena 400 Kč za jediný čtvereční metr je pro ně nereálná a paralelní podmínka, že musí být pozemky prodány všechny a bez výjimky, zavádí přinejmenším diktátem. Snad nejvíce mne osobně zaráží fakt, že momentální vlastník pozemků zřejmě předpokládal podmínky ze strany obyvatel Šamotky za těžko akceptovatelné, a tak s určitým časovým předstihem vypracoval studii, podle které bude stát na neprodaných pozemcích dalších 10 rodinných domků. Takováto vize stavebního zahuštění sídliště bude mít pro všechny obyvatele Šamotky fatální dopad. Jednak bude zničením zahrádek znehodnocena práce předchozích generací, my současní přijdeme o svá soukromí i možnost relaxace a duševního odpočinku, generace po nás přijdou jednou provždy o jedinečnou podobu sídliště, jaká je ještě nyní k vidění...

Obyvatelé Šamotky se necítí být v žádném případě nějakou okrajovou enklávou, nýbrž plnohodnotnými občany královského města Rakovníka. v této nezáviděníhodné situaci jsem se proto, vážený pane starosto, jako občan rozhodl obrátit se přímo na Vás. Případnou změnou územního plánu, která je v kompetenci rozhodnutí městského zastupitelstva, lze "plochu pro bydlení" změnit na "zemědělskou půdu - plochy, zahrady a travní porosty" s celkovou plochou 9884 metrů čtverečních, jejíž cena je ve svém důsledku neporovnatelně nižší. Takto nabídnutá cena by byla pro momentální uživatele akceptovatelná, sídliště Šamotka by si zachovalo svoji ojedinělou tvář i do budoucna a komerční chamtivost na úkor osudů lidí by byla odsunuta na slepou kolej.

Záležitost však není jednoduchá ani ze svého časového horizontu. Tato naše žádost by při dnešních interních směrnicích MěÚ v Rakovníku byla projednávána nejdříve začátkem příštího roku, čímž by veškerá naše dosavadní snaha přišla vniveč... Domnívám se ale, že situace je natolik vážná..., že si zaslouží se nad vším racionálně zamyslet a pokusit se najít způsob nebo mechanismus, jak celou záležitost předložit k projednání dříve než začátkem roku 2006...

Jsem spolu s ostatními obyvateli sídliště Šamotka občanem města Rakovníka, vím, kdo je jeho starostou, a tedy kde hledat oporu a pomoc, navíc cítím občanskou povinnost vůči sobě, ostatním i těm, co přijdou po nás, abych Vás do problémů zasvětil. Zároveň však očekávám, že ze své pozice učiníte takové rázné kroky, aby se ze Šamotky nestalo panelové ghetto, aby nám i v budoucnu tekla z kohoutků voda, plyn vyhříval naše domovy, zahrádky opět hýřily zelení a fotbalisté všech generací upřednostňovali zdejší sportovní areál před začouzenými kavárnami."

Ing. Josef Olláry

« Zpět