Rekonstrukce autobusového nádraží začíná

RAKOVNÍK. Minulou středu byla podepsána smlouva mezi Městem Rakovník a generálním dodavatelem stavebních prací při výstavbě dopravního terminálu v Rakovníku společností Silnice Žatec, s.r.o. Zároveň si firma převzala staveniště, takže nic nebrání tomu, aby rekonstrukce autobusového nádraží byla zahájena.

"Práce začnou ve středu 20. července. Od pondělí 25. července pak budou všechny autobusové spoje, které nyní odjíždějí ze stání číslo 1 až 12, přesunuty před budovu nádraží Českých drah v Rakovníku," uvedl starosta města Zdeněk Nejdl. v prostoru autobusového nádraží - vedle plakátovací plochy firmy Rengel - bude od zítřka umístěn informační panel, který bude v průběhu celé stavby informovat cestující o změnách stání jednotlivých linek. Podle starostových slov by nemělo dojít vlivem výstavby k žádným změnám jízdních řádů. Časy odjezdů a příjezdů autobusových linek zůstanou zachovány.

"Důvodem přestavby autobusového nádraží byla jeho zastaralost. Musíme si uvědomit, že bylo postaveno v roce 1970. Zejména bezpečnostní podmínky už nevyhovují stávajícím požadavkům. Zvažovali jsme, zda ponechat parkovací plochy pro autobusy, protože dnes už je většina autobusových nádraží bez nich. Po dohodě s dopravci jsme se rozhodli parkovací plochy ponechat," vysvětluje Nejdl. Součástí projektu je i instalace digitálního informačního systému, monitorovacího kamerového systému a úprava širšího okolí včetně výsadby zeleně a rozšíření příjezdových komunikací. Dopravní terminál bude vybaven moderním mobiliářem, který přijde na 4-5 miliónů korun.

Celková investice by měla stát 18,2 miliónu Kč. z toho 75 procent bude hrazeno z dotačních peněz, zbytek doplatí město ze svého rozpočtu. Stavební dozor bude vykonávat na základě výběrového řízení odborná firma IBH, s. r.o., za 409 tisíc Kč. Podle Zdeňka Nejdla byl harmonogram výstavby zpracován tak, aby omezení související s výstavbou byla minimalizována. s navrácením plného provozu do prostoru dnešního autobusového nádraží se počítá v prvních dnech příštího roku. "Všem uživatelům autobusového nádraží se předem omlouváme za zhoršení cestování způsobené po dobu výstavby dopravního terminálu. Doufáme, že vše bude vynahrazeno výrazným zvýšením cestovního komfortu po dokončení stavby," doplnil Pavel Holub z odboru výstavby a investic Městského úřadu Rakovník.

Tomáš Bednařík

« Zpět