Město dostane 18 miliónů na nové autobusové nádraží

Rakovník má první evropské peníze

RAKOVNÍK. Vůbec poprvé ve své historii získá město Rakovník investiční peníze z evropských dotačních fondů. v celém středočeském kraji je jen 13 subjektů, které dokázaly projít martýriem podmínek fondu Phare.

Mezi nimi, co se objemu peněz týče na druhém místě, získá město Rakovník 18 398 250 Kč na výstavbu dopravního terminálu. To je 75 % celkového rozpočtu plánované akce. Více peněz obdrží jen město Kladno, které dostane 19 miliónů na regionální informační systém.

Nového autobusového nádraží se město dočká v horizontu dvou let. Stavba by měla být zahájena ještě v průběhu prvního pololetí tohoto roku. "Musíme vypsat otevřené výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. To samo o sobě trvá dva měsíce. Takže začít můžeme v květnu až červnu. v letošním roce bychom chtěli profinancovat 12 miliónů korun, zbytek v roce příštím," vysvětluje starosta Zdeněk Nejdl. Dotační politika fondu Phare je přitom zcela odlišná od tuzemských dotačních titulů. Investor musí stavbu nejprve sám uhradit ze svých zdrojů a teprve po dokončení akce nebo její etapy fond uvolní dotaci.

Město bylo úspěšné zřejmě i díky tomu, že se spojilo s poradenskou firmou Ravenconsulting. "Vybrali jsme si ji i z toho důvodu, že si jako jediná z námi oslovených účtuje provize pouze z úspěšných žádostí," vysvětluje Nejdl. v případě Rakovníka jí náleží smluvní odměna ve výši 4 % z objemu dotace. Tedy zhruba 736 tisíc korun.

Pavel Sklenička

« Zpět