Od pondělí ticho

RAKOVNÍK (ps). Teprve včera, 17. července, vešla v platnost vyhláška o zákazu rušení hlukem pocházejícím z provozu skateboardu na hřišti Střelnice, kterou zastupitelstvo schválilo 26. června. Přestože chtěli zastupitelé celý proces urychlit a schválit vyhlášku s tím, že začne platit dnem vyvěšení na úřední desce, trval celý proces více než tři týdny. To samozřejmě způsobilo mezi obyvateli v okolí hřiště značnou nelibost, když liknavý přístup města považovali za schválnost. Vedení města však takové nařčení odmítá. "Vydání vyhlášky předcházelo sepsání a ověření zápisu z jednání zastupitelstva. Zápis byl podepsán ověřovateli až 7. července, a to už bohužel odejel místostarosta Jan Švácha na dovolenou. A protože vyhlášku musí podepsat všichni tři statutární zástupci města, museli jsme počkat, až se vrátí. To se stalo v pondělí, kdy jsme vyhlášku také vyvěsili na úřední desku," popisuje celou anabázi místostarosta Luděk Štíbr.

« Zpět