Spor o parkoviště vyvrcholil konfrontačním dopisem

Obvinil starostu ze zatajení výkladu

RAKOVNÍK. Majitel parkoviště na Váze Lubomír Lippert předstoupil minulý pátek před novináře s materiálem, který měl dle jeho slov otřást křeslem starosty města Rakovníka. Podařilo se mu získat dva roky starý výklad ministerstva vnitra, podle nějž nemůžou být považována za veřejná prostranství místa, na nichž se vybírají poplatky. Lippert materiál získal ze sekretariátu starosty, proto se domnívá, že Zdeněk Nejdl musel být s výkladem obeznámen a věc prý záměrně zatajil. Takové nařčení starosta rázně odmítl, výklad označil za právně nezávazný a jeho názor potvrdila i tajemnice Eliška Holková.

Lubomír Lippert se minulý pátek dostavil přímo na tiskovou konferenci s vedením města, kam byl vpuštěn v domnění, že přichází s návrhem, jak problém vyřešit. Místo toho ale majitel parkoviště přečetl dopis, který již před tím rozeslal zastupitelstvu. Starostu v něm obvinil se zatajení materiálu, který je v rámci sporu podle názoru Lipperta zcela zásadní. Dopis pak přečetl starostovi z očí do očí. "Z materiálu zcela jednoznačně vyplývá, že placené parkoviště není a nikdy nebylo veřejným prostranstvím. Věřím, že vám, vážení zastupitelé, budou sděleny důvody, které starostu vedly k dlouhodobému zatajování tohoto důležitého materiálu. Pokud starosta bude tvrdit, že o materiálu nic neví, začnu si klást otázku, jestli si město nezaslouží lepšího starostu," přečetl Lippert Nejdlovi.

Diskutovaný výklad zpracovalo ministerstvo vnitra v roce 2004 jako metodický pokyn obcím k obecně závažným vyhláškám. Podle materiálu je veřejné prostranství jen takové místo, které je přístupné každému bez omezení, tj. bezúplatně. A to se podle Lipperta v žádném případě nedá říci o jeho placeném parkovišti. Tudíž se domnívá, že zařazení parkoviště mezi veřejná prostranství je od počátku protizákonné a úřad neměl právní nárok na vyměření poplatků z reklamy ani na nynější obstrukce kvůli stavebnímu povolení k oplocení areálu. Lippert dále uvedl, že věc nyní chápe jako osobní spor mezi Nejdlem a svojí osobou. Starosta veškerá nařčení důrazně odmítl a vyzval Lipperta, aby odstranil zátarasy a otevřel parkoviště pro veřejnost. "Stává se z toho politikum, proto budu respektovat názor většiny," uzavřel Nejdl. Také podle tajemnice Elišky Holkové jsou veškerá stanoviska ministerstva vnitra právně nezávazná a ve sporných případech rozhoduje soud. Navíc stanovisko pochází z roku 2004, kdy předmětnou městskou vyhlášku zkoumal dozorový orgán a parkoviště bylo v seznamu veřejných prostranství ponecháno. Stejně tak neshledal žádné pochybení ani krajský úřad, který věc rovněž přezkoumal. "Nejsem si vědoma, že bychom na radnici cokoliv zatajovali. O tom, že veškeré materiály jsou veřejně přístupné svědčí i fakt, že se výklad dostal do vašich rukou," argumentovala Eliška Holková. Dopisem JUDr. Lipperta se zřejmě bude zabývat také příští zastupitelstvo, které je svoláno na 26. června.

Pavel Sklenička

« Zpět