Po pěti letech končí smírem poslední spor mezi městem a Peostou

Na kauze vydělal jen právník

RAKOVNÍK. Téměř pět let se táhnoucí spor mezi Městem Rakovník a majitelkou (dnes již neexistující) pečovatelské služby Peosta Jaroslavou Šindlerovou spěje k závěru. Rakovničtí zastupitelé akceptovali návrh Krajského soudu v Praze na uzavření smíru, jehož obsahem bude závazek města zaplatit Jaroslavě Šindlerové částku 100 tisíc Kč a částku 17 755 Kč, jakožto náklady řízení před soudem prvního stupně. Náklady odvolacího řízení si ponese každý z účastníků sám. v případě prohry by městu hrozilo, že zaplatí Peostě 259 657 korun.

Připomínáme, že mezi městem a Jaroslavou Šindlerovou proběhly celkem čtyři soudní spory. Začaly poté, kdy došlo v roce 2001 ze strany města k vypovězení smlouvy Peostě. Byly jí okamžitě zastaveny nejen pravidelné čtvrtletní příspěvky na péči o rakovnické klienty, ale město požadovalo, aby Peosta vyklidila objekt v ulici S. K. Neumanna. Důvodem výpovědi byly údajné nejasnosti v účetnictví pečovatelské služby. Město vinilo Peostu, že pobírá příspěvky i na tzv. "mrtvé duše", tedy na lidi, kteří byli dlouhodobě hospitalizováni v nemocnici, nebo dokonce již byli mrtví.

První dva soudní spory byly vedeny kvůli neplatnosti výpovědi smlouvy ze strany paní Šindlerové a ze strany města na vyklizení objektu v ulici S. K. Neumanna. Tyto dva spory byly ukončeny na základě smlouvy uzavřené dne 17. 5. 2002, kdy Jaroslava Šindlerová objekt dobrovolně vyklidila. Od dalšího sporu o zaplacení částky zhruba 152 000 Kč, který vedla majitelka pečovatelské služby proti městu, nakonec navrhovatelka ze zdravotních důvodů odstoupila. Poslední spor o zaplacení částky 149 412 Kč s příslušenstvím (jedná se o proplacení poslední kvartální platby od výpovědi, do doby, kdy Peosta skutečně skončila) dosud běží. Prvoinstanční soud, který již o něm rozhodoval, uznal nárok Jaroslavy Šindlerové a zamítl nárok města, které požadovalo 190 tisíc Kč za neoprávněně přijaté příspěvky. Radnice se odvolala a výsledkem je, že komerční právník Ivan Chytil, který město zastupuje, byl vyzván soudem, aby do 30. 11. 2005 sdělil, zda bude město ochotno uzavřít smír.

K případu se rozpoutala na zasedání zastupitelstva bouřlivá diskuse. Zastupitel Michal Volf zrekapituloval celou kauzu a uvedl, že jediným, kdo na sportu vydělal, je komerční právník. Pak dodal, že podle jeho názoru je nejjednodušší zaplatit smírem požadovanou částku, než se dále soudit. Jiří Báča podotkl, že by stálo za úvahu přehodnotit smlouvu s komerčním právníkem. Podle jeho mínění by se měl finančně podílet na eventuelním neúspěchu ve věci. Václav Laňka poukázal na vznik sporu mezi městem a Peostou. Řekl, že jednání tehdy nové vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která uvedla celou kauzu do pohybu, mu připadalo trošičku překotné. Domníval se, že než se do něčeho takového pustí, dobře se seznámí s možnými dopady této akce. Úřednice se naopak zastala tajemnice MěÚ Eliška Holková a připomněla úsporu kolem 5 miliónů korun, které město díky vypovězení smlouvy Peostě dosáhlo. Navíc o všech krocích nerozhodovala vedoucí odboru, ale orgány města. Na závěr projednávání tohoto bodu se zastupitelé shodli na tom, že dořešením sporu již nebude pověřen komerční právník Ivan Chytil, ale právník Městského úřadu Rakovník.

Tomáš Bednařík

« Zpět