Město chce Váhu pronajmout

RAKOVNÍK (ps). Vedení města ve snaze řešit problém s uzavřeným parkovištěm na Váze oslovilo majitele areálu s nabídkou na odkoupení nebo pronájem plochy.

"Máme zájem, aby se věc nějak pohnula. Pokud majitel nechce za stávajících podmínek parkoviště provozovat a trvá na oplocení, my bychom s tím problém neměli. Myslím, že bychom byli schopni nabídnout za pronájem i 200 tisíc korun ročně nebo pozemek odkoupit za 1000 Kč za metr," naznačuje další z variant starosta Zdeněk Nejdl. Místostarosta Luděk Štíbr dodává, že by stálo za zvážení, zda parkoviště v současné době vůbec splňuje podmínky pro veřejné prostranství, když je obehnáno zátarasy. Odbor výstavby zatím zamítl další žádost o stavební povolení pro vybudování plotu s tím, že městské zastupitelstvo neschválilo změnu vyhlášky, podle níž spadá parkoviště na Váze mezi vyjmenovaná veřejná prostranství, a proto jej nelze oplotit. "Znovu bych se chtěl ohradit proti tvrzení, že město svým postojem k tomuto problému poškozuje podnikatele na Váze a v okolí. Parkoviště uzavřel vlastník ze své vůle, my s tím nemůžeme nic dělat," zopakoval starosta Zdeněk Nejdl. V souvislosti s uzavřeným parkoviště na Váze město hodlá rozšířit počet parkovacích míst vedle sokolovny. "Plochu chceme odvodnit a zpevnit a vytvořit tu zhruba 50 parkovacích míst," popisuje Nejdl.

« Zpět