Mají ještě 90 dnů

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Podnikatelé Petr Dolejšek a Jan Pröckl přislíbili, že do konce roku 2005 vybudují v ulici Aloise Jiráska na vlastní náklady zpevněné povrchy a následně je věnují Městu Nové Strašecí. To se mělo stát po vzájemné dohodě, na jejímž základě povolilo město oběma podnikatelům vybudovat ve zmíněné ulici odpovídající kanalizaci k výstavbě rodinných domků v lokalitě Na Spravedlnosti, kterou realizují.

"Protože ze skutečného stavebně technického stavu Jiráskovy ulice lze jen s velice malou pravděpodobností předpokládat, že tento závazek bude ve lhůtě splněn, rozhodla se rada města písemně oba podnikatele upozornit, že pokud nebude do 90 dnů učiněna náprava, město od dohody odstoupí a bude po podnikatelích požadovat náhradu škody," komentoval rozhodnutí radních starosta Jakub Kleindienst.

« Zpět