Plynaři objevili při zemních pracích lidské ostatky

Kostry na cestě pod kostelem

RAKOVNÍK. Kostry dvou dospělých a jednoho dítěte objevili v pondělí ve výkopu plynaři. Narazili na ně při rekonstrukci středotlakého plynovodu poblíž kostela sv. Bartoloměje. Po nálezu první kostry na cestě pod kostelem bylo bagrování zastaveno. Dále budou práce probíhat formou archeologického výzkumu.

„Při bagrování jsme našli stehenní kosti a lebku. Neměla vlasy, tak jsme usoudili, že se bude jednat o nález staršího data. Proto jsme ihned uvědomili archeology,“ popisuje zdroj, který si nepřál být jmenován. Rekonstrukce plynovodu probíhá od někdejšího JVS až k morovému sloupu na Husově náměstí, bagruje se do hloubky 130 cm. Nález koster u kostela není žádným velkým překvapením. V minulosti se kolem něj ­pohřbívalo, proto se dalo očekávat, že plynaři na pohřebiště narazí.

„Zavolala mi kolegyně z ústavu archeo­logické památkové péče v Praze, který stavbu dozoruje, abych ke kostelu zašla na první zajištění. Ona musela zajet ještě pro antropoložku, proto dorazila později. Do té doby jsem s pracovníky firmy zajistila jednu celou kostru a několik menších kostiček,“ přibližuje archeoložka rakovnického Muzea T. G. M. Jana Lomecká. Po příjezdu pražských archeologů byly objeveny ještě další kosti.

„Dál se bude pokračovat formou výzkumu. Další kostry se však dají očekávat jen kolem kostela. V prostoru ve středu náměstí kolem morového sloupu žádné stavby neočekáváme. Najít se ale vždy něco může,“ přibližuje Jana Lomecká. Kosti, které se u kostela nalezly, patří minimálně dvěma dospělým a jednomu dítěti. Kromě nich archeologové objevili i několik keramických střepů a kachle. Ty však mají spíše spojitost s bývalým klášterem cisterciáků (dnešní muzeum). „Kostry pocházejí s největší pravděpodobností ze 17. nebo 18. století. Proto neočekáváme, že bychom při dalších výkopech narazili na nějaké vzácné milodary, které se do hrobů ukládaly. Je také možné, že nalezené kostry jsou už přepohřbené, což se dříve běžně dělalo, když nestačila kapacita hřbitova,“ přibližuje archeoložka. Kosti si odvezla antropoložka a podrobí je výzkumu. Na první pohled ale na nich neobjevila nic divného, např. stopy po násilné smrti. Archeologové budou prozkoumávat a přesívat i již vytěženou zeminu, kolem níž je od pondělí červenobílá páska.

O výkopy kolem kostela se zajímají i památkáři, pro které by mohly být zajímavé nálezy v prostranství před svatostánkem. „Mohlo by se tu narazit na základy staré školy, která před kostelem stávala a také na příkop bývalého opevnění. Tam by nám průzkum mohl ukázat, jestli byl příkop nějak vydlážděný a podobně,“ přibližuje památkářka Eva Volfová.

Markéta Hartlová, Pavel Sklenička

« Zpět