Kardinál Vlk ve Strašecí

NOVÉ STRAŠECÍ. Ve středu 10. června navštívil Novostrašecko pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. „Cílem mé návštěvy je běžná kanonická vizitace, kterou se snažím v diecézích dělat každý rok. To znamená, že navštěvuji jednotlivé farnosti, zajímám se, jaké problémy musí duchovní momentálně řešit, s čím mají starosti, co jim naopak udělalo radost,“ vysvětlil Miloslav Vlk.

V doprovodu novostrašeckého faráře P. Víta Uhra se pan kardinál setkal se starostou města Pavlem Vaicem a tajemníkem Jiřím Tláskalem. Starosta informoval pana kardinála o zamýšlené revitalizaci Komenského náměstí včetně návratu sochy sv. Jana Nepomuckého na své původní místo. Pochvalně se zmínil také o spolupráci mezi městem a farností.

Poté zavítal Miloslav Vlk na pozvání ředitelky Miluše Jůnové do Domova seniorů Nové Strašecí. „Přiblížila jsem panu kardinálovi, jak úzce náš domov spolupracuje se zdejším farářem P. Vítem Uhrem, se kterým jsme stále ve spojení. Jeho duchovních služeb naši klienti často využívají. Rádi bychom na zahradě našeho domova přistavěli objekt, který by sloužil osobám se zvláštním režimem a v něm bychom chtěli zřídit pro naše věřící klienty kapličku,“ popsala Miluše Jůnová obsah rozhovoru, který s Miloslavem Vlkem vedla. „Mým snem je, aby poblíž Nového Strašecí vznikl také týdenní stacionář a chtěli bychom pro jeho účely získat nějaký církevní objekt. Zmínila jsem se v té souvislosti o lánské faře. Pan kardinál byl této myšlence nakloněn a řekl, že církev by takové využití neobydlené fary jen uvítala,“ doplnila ředitelka Domova seniorů.

Miloslav Vlk si udělal čas také na neformální setkání s klienty domova. Živou diskusi o duchovních hodnotách s ním vedl především Jiří Vokroj. Nechyběla samozřejmě pochvalná slova na vstřícnost a ochotu faráře Víta Uhra. „Je moc škoda, že náš pan farář ze Strašecí odchází. Máme ho moc rádi a přejeme mu hodně ště­stí na novém působiště,“ řekl za všechny klienty Jiří Vokroj.

Ještě než pan kardinál opustil Domov seniorů a vydal se s P. Uhrem na vizitační cestu po některých kostelech farnosti, pozdravil se na jejím pokoji s Marií Ramešovou, která patří k nejaktivnějším věřícím klientům domova a pravidelně navštěvuje mše v novostrašeckém kostele. „Chtěli jsme panu kardinálovi ukázat, jak naši klienti bydlí a že jim u nás nic nechybí,“ dodala Miluše Jůnová.

Jak Miloslav Vlk při diskusi klientům domova prozradil, podal již demisi na funkci pražského arcibiskupa a papež Benedikt XVI. ji na podzim přijme. Proto považuje své cesty do diecézí také za symbolické rozloučení s věřícími. Rozhovor s kardinálem Vlkem přineseme v některém z dalších čísel Raportu.

Tomáš Bednařík

« Zpět