Dva roky upozorňuje gymnázium na chřadnoucí jehličnan

„Jedli“ umořilo sucho

RAKOVNÍK. Vůbec nejstarší a nejvyšší jehličnany v centru města mají své dny spočteny a čeká je motorová pila. Dva smrky před budovou Gymnázia Zikmunda Wintra zabila dřevokazná houba. Více jak padesátiletou "jedli", která je ve skutečnosti douglaskou tisolistou z čeledi borovicovitých, umořilo sucho. a to i přesto, že se gymnázium opakovaně snažilo na problém upozorňovat.

"Strom před hlavním vchodem do gymnázia v minulosti zavlažovala dešťová voda z okapové roury. Zhruba před pěti lety přišlo nařízení, že se musí dešťová voda svést do kanalizace, a to byl začátek konce," popisuje školník Vladimír Lechnýř. "Že strom usychá, jsme si všimli už před dvěma roky. Nejprve jsme jeho stav urgovali ústně na odboru životního prostředí a poté na odboru správy majetku města. Výsledný efekt byl ale stejně nakonec nulový," nezastírá zklamání profesorka Marie Mánková. Ředitelství školy dostalo na vědomí výsledek posouzení, které pro město zpracovala státní rostlinolékařská správa. Už vloni v lednu konstatovala silné proschnutí smrku stříbrného a zasychání špiček jedličí u smrku pichlavého a jedle. Na obou smrcích byla zjištěna přítomnost štítenek a napadení mšicemi medovnicemi. "Poškození jehlic je způsobeno abiotickými faktory, zejména pak suchem, exhalacemi a solí. u smrku stříbrného nelze vyloučit poškození kořenů václavkou," píše mimo jiné Ing. Petr Born, vedoucí obvodního oddělení státní rostlinolékařské správy. a právě zmínka o exhalacích tak trochu nahrává odpůrcům stávajícího dopravního režimu na Husově náměstí. "Kvůli závoře je v okolí gymnázia vlastně neustále fronta aut s nastartovanými motory. Ta souvislost se přímo nabízí a stálo by za to provést tu nějaká měření. Zatím chcípají jenom stromy, kdo ví, kdy a jak se to může projevit u žáků školy," naznačuje Vladimír Skopal. Takové vysvětlení ale vedení města odmítá. "Podle posudku, který jsme nechali zpracovat, se nepodařilo zjistit žádné škodlivé vlivy ani příčiny usychání. Ve spolupráci s gymnáziem byly kolem stromu vyhloubeny drenážní jámy a strom se začal intenzivněji zalévat. Ale jaký je současný stav, nemohu posoudit. Zvažovali jsme dokonce i tu možnost, zda stromu nevadí nasvícení svíčkami v době adventu, ale ani to se nepotvrdilo. s exhalacemi a parkováním bych to ale rozhodně nespojoval. Ve městě jsou určitě místa s daleko větší dopravní zátěží a stromy tam rostou bez problémů," tvrdí Luděk Štíbr a dodává, že mu je stromu, který patřil k dominantám města, upřímně líto. Podle názoru profesorky Mánkové jsou nyní všechny tři jehličnany v podstatě po smrti a jediným řešením je jejich pokácení. Stejnou diagnózu potvrdil i odbor životního prostředí.

Pavel Sklenička

« Zpět