Hledá se název pro velkoklub

RAKOVNÍK (ps). Městská rada schválila návrh smlouvy, která řeší provoz všech tří městských stadionů. SK Rakovník bude na jejím základě čerpat od města měsíčně 160 tisíc korun. z nich musí zajistit provoz stadionů SK, Zátiší a nově též areál Tatranu Rako Rakovník.

Smlouva řeší i řadu detailů, jako je výtěžek z pronájmu kiosků nebo výnosy z pronájmu reklamních ploch. Obě položky zůstávají příjmem příslušných jednot, které je získají, a nebudou zahrnovány mezi společné provozní peníze. Součástí smlouvy, která byla uzavřena na dobu 18 let, je i nedávné usnesení městského zastupitelstva o zániku a následném sloučení klubů. Pokud by totiž do dvou let ke sloučení nedošlo, město by smlouvu a tím i podporu klubů ukončilo. "Návrh smlouvy by měl během února až března projít valnými hromadami SK i Tatranu, a poté ho předložíme také na Českomoravský fotbalový svaz," sděluje starosta Zdeněk Nejdl.

Radní ani zástupci jednot zatím nemají jasno v názvu budoucího velkoklubu. v této souvislosti se proto chtějí obrátit i na veřejnost a vyhlásit jakousi soutěž o nejlepší nápad.

Zajímali jsme se také o to, jak pokračují jednání o vzniku sportovního centra mládeže, jehož založení bylo jedním z argumentů pro slučování klubů. "Garantem projektu je Radim Suchánek. Podle posledních informací existuje v ČR celkem 11 sportovních center a pokud žádné z nich nezanikne, není šance na vznik dalšího. Máme však indicie, že některé z center mají v současné době problémy se zajištěním návaznosti na dospělá mužstva, která musí hrát minimálně divizní soutěž. Takže určitá možnost by se mohla objevit," míní místostarosta Luděk Štíbr.

« Zpět