Dluží za Orlovnu

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Dne 1. srpna 1999 pronajalo město Nové Strašecí podnikateli Františku Bradovi objekt čp. 593 ("Orlovna") k obchodním účelům. Protože nájemce již delší dobu porušuje základní povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a ke konci roku 2005 dluží městu na nájemném 282 580 Kč bez úroku z prodlení, projednávala případ na svém zasedání 17. prosince rada města.

"Nájemce byl vícekrát upomínán o vyrovnání dluhu, naposledy v květnu 2005. Na žádnou upomínku však nereagoval. v souvislosti s po-žadavkem nájemce na výměnu kotle ústředního vytápění bylo zjištěno, že též porušuje jiná ustanovení nájemní smlouvy, především povinnost provádět revizní prohlídky," zaznělo z úst radních. Proto se rada jednomyslně usnesla s Františkem Bradou okamžitě zrušit nájemní smlouvu na výše zmíněný objekt v případě, že dluh nebude vyrovnán do 31. prosince 2005.

« Zpět