Ročník 28
Číslo 6
08. 02. 2018

Foto ROUSÍNOV. Masopustní čas je tu! V sobotu prošel masopustní průvod v čele s nevěstou, ženichem, židem a kecalem Rousínovem. Tentokráte mu při tanci nevyhrával Richard Svítil, ale kapela Rozmarýn.

 • Kulturní centrum nestačí

  RAKOVNÍK. Nejen hala na florbal, futsal či pozemní hokej. Městu chybí i sály. Jak velké, které by mohly pojmout publikum nejžádanějších interpretů, tak malé, pro pořadatele alternativních akcí. V Rakovníku tak nikdy nevystoupí Karel Gott ani kapely, jako jsou Kabát či Lucie. Navíc vystoupení žádaných interpretů, které se podaří nasmlouvat, bývají rychle vyprodána a vstupenky musí být dražší, než v místech s větší kapacitou sálu. Paradoxem je, že v Rakovníku v současné době není kde uspořádat ani alternativní koncert pro sto diváků.

 • Občas se mi stane, že jsem proti

  „Raději bych se s vámi bavil o školství, ale asi je to moje občanská povinnost,“ reagoval městský radní Ludvík Vožeh (51) na žádost Raportu o rozhovor. Ředitel hned třech rakovnických škol (MŠ, ZŠ, SŠ – bývalé speciální školy) je bytostný optimista. Pracuje i v komisích pro výchovu a vzdělávání a životní prostředí. Jeho názory na věci veřejné jsou pevné, a pokud se mu něco nelíbí, dokáže jít i proti hlavnímu názorovému proudu.

 • Chřipka udeřila naplno

  RAKOVNICKO. Celé Česko se potýká s chřipkovou epidemií. Okres Rakovník není výjimkou, dokonce překračuje celostátní průměr. Podle statistiky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dosáhla v minulém týdnu (údaje jsou k 2. únoru) nemocnost na Rakovnicku 2206 nemocných v přepočtu na 100 tisíc obyvatel (celostátní průměr je 1722/100 tis.). Oproti 4. týdnu narostla v okrese akutní respirační onemocnění včetně chřipky o 14,2 %. S výjimkou dětí do pěti let, kde nastal pokles o 5 %, ve všech věkových kategoriích došlo k nárůstu. Nejvíc u lidí starších 60 a více let (o 77 %). Krajská hygienická stanice zatím nevyhlásila plošný zákaz návštěv v nemocnicích a v domovech seniorů. Záleží na ředitelích těchto institucí, jak se rozhodnou.

 • Krajský soud potvrdil rozsudek

  PRAHA. Téměř celý loňský rok jsme na stránkách Raportu informovali o soudní kauze tří protřelých recidivistů Jana B., Ladislava G. a Romana P., kteří byli obžalováni z několikanásobného vydírání spoluvězňů v oráčovské věznici. Během hlavního líčení u Okresního soudu v Rakovníku si odpykávali tresty za loupeže. Tady si obžalovaní Ladislav G. ve funkci „barákového“, Jan B. ve funkci „kápa“ a jejich kumpán Roman P. vynucovali pod pohrůžkou násilí na spoluvězních finanční částky od tisíce do 11 tisíc korun, užívání nelegálně drženého mobilu a pořizování nákupů.

 • Čističku vysoutěží znovu

  NOVÉ STRAŠECÍ (slv). Bytová výstavba má v Novém Strašecí zelenou a přináší i zvýšené požadavky na kanalizační přípojky a kapacitu čističky odpadních vod (ČOV). Město už před časem vypsalo výběrové řízení na dostavbu kanalizace a nové ČOV. Realizace se nyní poněkud protáhne.

 • Kino by mohlo sloužit škole

  JESENICE. Málokdo by ve vizualizaci na první pohled poznal, že jde o budovu bývalého jesenického kina. Tak by mohla vypadat, kdyby se Středočeský kraj rozhodl využít studii, kterou nechalo zpracovat město Jesenice. Projektantka vytvořila návrh přestavby objektu pro potřeby zdejší mateřské, základní a praktické školy.

 • Všesulov uzavřou na půl roku

  ČISTECKO. Jeden malý mostek ve Všesulově budou letos proklínat tisíce lidí. Jeho plánovaná oprava totiž znamená velkou dopravní komplikaci pro obyvatele Čistecka. Uzavře na několik měsíců hlavní tah na Plzeň, a protože krajská Správa a údržba silnic nevyhověla starostům s požadavkem na provizorní přemostění, budou muset všichni řidiči využívat objízdnou trasu přes Jesenici. Cesta z Čisté do Rakovníka se tak ze 17 kilometrů prodlouží na 33.

 • Divá zvěř obsadila Roubenku

  RAKOVNÍK. Vůbec není nutné opustit Rakovník a trmácet se kamsi do ZOO. Cizokrajná divoká zvířata jsou totiž přímo tady. Ne sice živá z masa a kostí, ale určitě tak vypadají, i když jsou z papíru, peří, dřeva a dalších materiálů. A navíc ještě řvou! V Roubence totiž právě probíhá výstava JAKOZOO, a to až do 25.března. Je následným produktem loňského Setkání na konci školního roku, které knihovna pořádala v rakovnickém letním kině už posedmnácté. Knihovna, jak známo, vždy na jaře vyhlásí téma. Školy a školky reagují zavedeným způsobem. Kolektivy dětí si k němu připraví desetiminutové vystoupení a prezentují se navíc i tématickým výrobkem. Mimochodem svým vlastním vystoupením zahajují setkání sami knihovníci, aby děti viděly, že jsou všichni na stejné lodi.

 • Pomáhají zvířatům

  RAKOVNÍK (ps). O zraněná a opuštěná zvířata na území bývalého okresu Rakovník se letos stejně jako vloni postará záchranná stanice AVES Kladno. V rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky na péči o handicapované živočichy ve výši 20 tisíc Kč. Za rok 2017 převzala záchranná stanice AVES z Rakovnicka do péče celkem 50 živočichů.

  Tyršák na dvě etapy

  RAKOVNÍK (ps). Investice do areálu Tyršova koupaliště proběhnou v letošním roce ve dvou etapách. V dubnu 2018 by měla být zahájena první etapa, jejíž součástí je vybudování přístupového chodníku podél kabinek, zpevnění břehů a instalace dřevěných plat pro nástup do vody. V září naváže výstavba kuchyně, pergoly a ostatních objektů.

 • Dotace by stavbu jatek jen prodražila

  V Hořesedlích vyrostla nová porážka vepřového a hovězího masa

  Str. 4

  Poslední rakovnický hrdina od Dukly

  Mikuláš Vondráček v první linii Svobodovy armády

  Str. 7

  Dobrý duch Galerie Anderle

  Představujeme Líbu Macákovou

   

  Str. 9

« Zpět