Ročník 18
Číslo 47
18. 11. 2008

Foto Pavel SkleničkaVíce jak dvacet středních škol a učilišť se ve středu 12. listopadu představilo na prezentační akci Úřadu práce Rakovník. Přehlídku studijních oborů navštívily během dne stovky návštěvníků z řad žáků základních škol a jejich rodičů. Na snímku děvčata ve stánku Integrované střední školy Jesenice.

 • Opilý ohrozil tříletého syna

  RAKOVNICKO. Řidiči jsou stále bezohlednější a stále častěji havarují pod vlivem alkoholu. V souvislosti s opilými řidiči vynikaly uplynulé dva týdny. U dvou autonehod nadýchali mladí řidiči nad 2 promile, další z trojice měl pod 2 promile, zato vezl v autě tříletého syna.

 • Odtahovka „odtáhla“ z ÚMK

  RAKOVNÍK. Ne příliš populární odtahové vozidlo, které zakoupila Údržba městských komunikací Rakovník na jaře 2004 za 2,1 miliónu Kč hlavně z toho důvodu, aby ve spolupráci s městskou policií mohla uklízet město od parkujících vozidel a následně pak i od smetí, již nepatří do vozového parku firmy. ÚMK stroj po dohodě s městskou radou odprodala. Odtahovka je však i nadále rakovnickým strážníkům k dispozici. Nový majitel se k tomu zavázal v kupní smlouvě.

 • 3. ZŠ má nové sociálky a hřiště

  RAKOVNÍK. Město Rakovník investovalo v letošním roce nemalé prostředky do oprav a rekonstrukcí školských objektů. Obzvláště štědrá byla městská pokladna vůči 3. základní škole. Na rekonstrukce sociálních zařízení a výstavbu nového hřiště bylo vynaloženo celkem 4,5 miliónu Kč.

 • Přes tisíc lidí riskuje pokutu

  RAKOVNÍK. Městské úředníky čeká perný konec roku. Do 31. prosince si musí občané České republiky vyměnit průkazy totožnosti vydané do 31. 12. 2003 za průkazy nové. Lidově řečeno, nahradit růžové občanky zelenými. Vzhledem k tomu, že nejzazší termín pro podání žádosti je 28. listopad a stále zbývá vyměnit více jak 1600 průkazů, je velmi pravděpodobné, že řada lidí termín nestihne. Vystaví se tak možným problémům s vyplácením důchodů apod. Navíc osobě bez platné občanky hrozí pokuta až do výše 10 tisíc Kč.

 • Po Florianovi nové auto

  NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Letos oslavili strašečtí hasiči sto třicet let od svého založení. Zástupci města jim k jubileu předali sošku sv. Floriána. V těchto dnech je čeká ještě jeden dárek, a to nové auto.

 • Speciál od Bakaláře

  RAKOVNÍK (lep). Na podzim si Pivovar Rakovník přichystal další novinku – tentokrát z řady speciálních piv.

 • Přístavba radnice

  RAKOVNÍK (ps). Vedení města učinilo první krok k výstavbě nové služebny městské policie a spisovny s archivem, když vybralo firmu, která zhotoví projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a vlastní zadání obou staveb.

 • Další uzavírka

  RAKOVNÍK (ps). Od 18. 11. do 25. 11. 2008 bude uzavřena Lišanská ulice v úseku od křižovatky s ul. Vladislavovou včetně křižovatky s ul. Kollárovo.

 • Méně absolventů na ÚP

  RAKOVNÍK. V příloze Střední školy jsme v rozhovoru s ředitelem Úřadu práce Rakovník uvedli chybně údaj, který se týkal počtu absolventů ISŠ Jesenice evidovaných na ÚP Rakovník.

 • Matylda doporučena
  na Jiráskův Hronov

 • Letošní Popelka přinesla nejlepší představení

 • za několik posledních let

 • Str. 4

 • Farní areál ukrývá zelený unikát

 • Zahrada si uchovala podobu, jakou měla před sto lety

 • Str. 9

 • Třetí nejlepší sklizeň po vstupu do unie

 • Na okrese se sklidilo 101 tisíc tun obilí, výnos je 5,26 t z hektaru

 • Str. 9

 • Vstupní bydlení a DPS

 • RAKOVNÍK (ps). Rada města přidělila na návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví vstupní byt v Malinovského ulici čp. 1590 paní Márii Vrabcové. Vstupní byt může být přidělen na dva roky jen takovému žadateli, který splňuje zvláštní pravidla stanovená zastupitelstvem. Např. dítěti propuštěnému z ústavní výchovy, rodiči s nezaopatřenými dětmi, který se ocitl ve složité sociální situaci vinou domácího násilí, nebo ve výjimečném případě rodiči s dětmi, který neztratil dosavadní bydlení vlastní vinou. Městská rada také rozhodla o přidělení bytu s pečovatelskou službou ve Vysoké ulici paní Karolíně Jirkové z Rakovníka. V evidenci žadatelů DPS je dalších osm osob.

 • Dotace na památky

 • RAKOVNÍK (ps). Město Rakovník získalo státní dotaci 400 tisíc Kč na obnovu nemovitých kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem kultury rozděluje Město dalším žadatelům s tím, že k částkám je podle dotačních pravidel povinno přispívat prostředky ze svého rozpočtu. Např. Jiří Froněk získal na opravu střechy České chalupy od státu 90 tisíc Kč a od města 18 tisíc Kč. Židovská obec na opravu hřbitova obdržela od státu 98 tisíc, od města 28 tisíc Kč. Římskokatolická farnost Rakovník dostala na Kostel sv. Bartoloměje od státu 112 tisíc a od města 32 tisíc. A konečně město Rakovník obdrželo na výměnu oken v Domě osvěty 100 tisíc Kč a na akci musí přidat ze svého rovněž 100 tisíc. Ale ani to však na výměnu oken nestačilo. Práce v celkové ceně 634 tisíc Kč provedla firma Restaurátorství – David Kolář z Blatna.

« Zpět