Ročník 17
Číslo 2
09. 01. 2007

fotoPři zahájení devátého plesu rakovnických ostrostřelců nabídl setník Mikeska hostům přípitek šampaňským.
Blíže na str. 2

 • Střelnice může zastavit Tesco

 • RAKOVNÍK. Spor o hřiště na Střelnici, kvůli němuž má město Rakovník exekučně obstavený veškerý majetek, se dále komplikuje. Kauza může mít negativní dopad i na výstavbu marketu Tesco.

 • Zákon „degradoval“ většinu policistů

 • RAKOVNÍK. Od 1. ledna 2007 vešel v platnost nový služební zákon, který pro policisty, hasiče a vězeňskou službu znamená mnohé změny. Jednak klade větší nároky na vzdělání ve vyšších funkcích, jednak přinesl nové služební hodnosti a hodnostní označení, kvůli nimž byla většina policistů z pohledu veřejnosti "degradována".

 • Zatím žádní zájemci o NsP

 • RAKOVNÍK. Středočeský kraj vypsal 15. prosince loňského roku soutěž na uzavření smlouvy o prodeji či nájmu některých zdravotnických zařízení, která zřizuje, mezi nimi také Nemocnice s poliklinikou Rakovník.

 • Lékař pro Křivoklátsko

 • KŘIVOKLÁT. Jak jsme již na stránkách našeho listu informovali, ocitlo se počínaje 1. lednem 2007 na dvanáct set pacientů jednoho z křivoklátských obvodů bez "svého" lékaře, poté, co MUDr. Lenka Charvátová ukončila 31. 12. 2006 svoji praxi a přešla na jiné pracoviště mimo obec.

 • Krušovice uspěly jako Exportér roku

 • KRUŠOVICE (vb). Královský pivovar Krušovice v roce 2006 opět posílil svoji pozici na exportních trzích. Do 29 zemí vyvezl 508 675 hl. Export piva vyrobeného v krušovickém pivovaru tak meziročně stoupl o 36 %.

 • * ad Pět tisíc za jesle

 • Naprosto souhlasím s názory paní ředitelky Benešové a paní Karafiátové, které byly uveřejněny v předchozím čísle Raportu. Pouze si dovoluji upozornit, že o tomto drastickém zvýšení nerozhodlo zastupitelstvo, ale rada města jmenovitě pánové Nejdl, Štíbr, Jirátko, Filip a paní Jirková na své 3. schůzi dne 14. 12. 2006.

 • První občánek okresu

 • Rakovník roku 2007 spatřil světlo světa v úterý 2. ledna ve 12.30 hodin na gynekologicko-porodnickém oddělení rakovnické nemocnice.

 • Nejhorší je,
  když vozidlo i s posádkou začne hořet

 • Tvrdí záchranář Václav Richter v rozhovoru Josefa Maška
 • Představujeme radu Města Rakovníka

 • Sedm osobností a jejich cíle do nového volebního období
 • Lánský Tyrš
  a Mrzák inishmaanský

 • Vyprodaná sokolovna v Lánech zhlédla premiéru místních ochotníků
 • Zase jehla za koně

 • Město Rakovník se nachází v prekérní situaci. Kvůli údajnému neplnění rozsudku kolem hřiště na Střelnici nesmí nakládat s nemovitým majetkem. Dokud spor nevyřeší s konečnou platností Nejvyšší soud, kam se město dovolalo, a to může trvat několik měsíců, ba i roků, nesmí město směnit a prodat ani píď pozemku. Veškerý další rozvoj Rakovníka má na nejbližší období ve svých rukou deset žalobců z kauzy Střelnice. Právo veta získali od soudu za svoji neústupnost a zarputilost, s jakou bojovali proti skateboardovým překážkám. Jen čirou náhodou je na seznamu odbojných občanů i mluvčí rakovnických podnikatelů Ing. Milan Vachtl. Pokud bude trvat na svém návrhu, blokací městského majetku může oddálit i výstavbu podnikateli nevítaného Tesca. Vedení města si vážnost situace uvědomuje a požádalo občany, s nimiž se několik let soudí, aby svůj návrh stáhli. Výměnou nabízí navaření zábran na konstrukce překážek. Zoufale slabý kalibr. Jehla za koně, chtělo by se říct. Člověk nemusí mít právnické vzdělání, aby se dovtípil, že příměří je možné pouze tehdy, objeví-li se na miskách vah srovnatelné nabídky. Např. zastavení výkonu rozhodnutí za stažení dovolání k Nejvyššímu soudu a odstěhování drah ze Střelnice na jiné místo. Ostatně, jezdci na prknech lokalitu opustili už dávno…
 • Granty v 98 obálkách

 • RAKOVNÍK (ps). Do uzávěrky, která byla spojena s pátkem 5. ledna, přišlo na podatelnu městského úřadu celkem 98 obálek se žádostmi o příspěvky v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a na podporu činnosti spolků a sdružení. "Některé obálky jsou velmi obsáhlé, takže se dá očekávat, že celkový počet žádostí bude ještě o něco vyšší," odhaduje vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Ing. Marie Polcarová.
 • Kultura s Karlem

 • RAKOVNÍK (ps). Kulturní komise městské rady bude v nadcházejícím volebním období pracovat v podobném složení jako dosud. Jedinou změnou je nahrazení Ondřeje Horníka ředitelem KC Jiřím Karlem. V komisi pod vedením předsedy Jiřího Báči (hudebník) dále figuruji ředitel Rabasovy Galerie Václav Zoubek, ředitel muzea T. G. M. František Povolný, hudebník Zdeněk Kopřiva, publicista Ivo Mička, divadelnice Alena Mutinská, hudebník, divadelník a místostarosta Jan Švácha a hudebník Milan Zimmermann.
 • I za krajské peníze

 • RAKOVNÍK (ps). Středočeský kraj přispěl městu Rakovník na nasvícení nejfrekventovanějších přechodů pro chodce částkou 239 tisíc korun. Uhradil tak polovinu nákladů, které si investice vyžádala.
 • Pozemky prý neprodal

 • RAKOVNÍK (ps). JUDr. Lubomír Lippert se ohradil proti informaci, že by měl odprodat část svých pozemků pro výstavbu marketu Tesco, jak tisku sdělilo vedení města. "V minulém Raportu jsem se dočetl, že jsem již prodal pozemky, které firma potřebuje k výstavbě přístupové komunikace. Ale není tomu tak, existuje pouze příslib takového odprodeje," upřesnil JUDr. Lippert. "My jsme čerpali z informací, které nám poskytl zástupce firmy Qinn Invest při jednání na radnici. A skutečně tu zazněla věta, že pozemky již mají ve svém vlastnictví," trvá na svém tvrzení místostarosta Luděk Štíbr.
 • Anexia nezdražila

 • RAKOVNÍK (ps). Podle informace Vladimíra Kováře ze společnosti ANEXIA s. r. o. Rakovník nedošlo v souvislosti se zavedením mýta k navýšení jízdného. "Nezdražili jsme a zatím přepravujeme cestující za původní ceny. Po čase situaci vyhodnotíme a zvážíme, jestli bude nutné ceny jízdního měnit nebo ne," uvedl Vladimír Kovář.
« Zpět