Ročník 16
Číslo 47
21. 11. 2006

fotoMartina Tóthová a její sestra Ludmila s dívčí cimbálovkou, která patří mezi odnože Čtyřlístku.

 • Triton mezi Spolanou a Kaučukem?

 • RAKOVNÍK. Do schránky týdeníku Raport se dostal článek vystřižený z Haló novin ze dne 10. listopadu tohoto roku. V materiálu byla mezi největšími znečišťovali ovzduší ve středních Čechách jmenována na druhém místě rakovnická prádelna a čistírna Triton. Podle ekologického sdružení Arnika by měla vypouštět do ovzduší značné množství látek, které jsou potencionálním zdrojem karcinogenů. Vedení společnosti takové nařčení jednoznačně odmítá.

 • Čtyřlístek slavil třicítku

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Pohodový večer proběhl ve čtvrtek 16. listopadu v Novostrašeckém kulturním centru. Při pořadu nazvaném Čtyřlístek od A až do Z aneb Abychom na nic nezapomněli si připomněl velmi slušně zaplněný sál významná "životní" jubilea dvou novostrašeckých těles - padesátiny Cimbálové muziky a třicetiny folklórního souboru Čtyřlístek.

 • Paroubek hostem konference

 • RAKOVNÍK. V sobotu dopoledne se v Domě dětí a mládeže v Čermákových sadech uskutečnila okresní konference České strany sociálně demokratické za účasti expremiéra a předsedy strany Jiřího Paroubka. Na programu měla mimo jiné i volbu nového okresního vedení, v jehož čele stanul Luboš Doleček.

 • Nemocnice (opět) do privatizace

 • PRAHA, RAKOVNÍK. Rada Středočeského kraje opět projednávala otázku prodeje nebo pronájmu vytipovaných nemocnic. Jedná se celkem o sedm zdravotnických zařízení, která jsou v současné době zřizována krajem, mezi nimi i Nemocnice Rakovník. "Rada kraje vybrala společnost Vallue Added a pověřila ji organizací soutěže na prodej nebo pronájem vybraných zdravotnických zařízení. Tato soutěž by měla být vyhlášena nejpozději do konce měsíce listopadu," uvedl tiskový mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka.

 • Fabia z autosalonu skončila ve Chlumě

 • RAKOVNÍK. Zlatým hřebem letošního ročníku Rakovnického autosalonu, které pořádaly již podesáté Autostop a týdeník Raport, bylo losování Škody Fabia, respektive celoroční zapůjčení zbrusu nového vozidla. Štěstí, jak jsme již uvedli, se usmálo na držitele vstupenky číslo 003317. Byl jím František Pavlis ze Sýkořice, v současné době žijící ve Chlumě u Rakovníka.

 • Poliklinika se plní

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Město Nové Strašecí pronajalo další dva nebytové prostory v objektu polikliniky v ulici Čsl. armády 414. Martina Rounová požádala o pronájem místnosti číslo 304 o výměře 194 m2 v podkroví objektu. Ve zdejším sále chce organizovat pravidelná zdravotní cvičení dětí, seniorů a gravidních žen každé pondělí od 15.00 do 18.00 hod. a středu od 14.00 do 17.00 hod. Jednou měsíčně v sobotu zde budou pořádány celodenní semináře.

 • Anketa a průzkum

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Snahou nové rady města Nové Strašecí je zapojit občany do dění ve městě podstatně více, než tomu bylo v minulém volebním období. "Z tohoto důvodu chceme občanům nenásilnou formou jakéhosi místního referenda nabídnout možnost, vyjádřit se, co by chtěli preferovat," uvedl starosta Jakub Kleindienst.

 • Neplatí výživné

 • RAKOVNÍK (peg). Rakovničtí kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po hledaném čtyřiačtyřicetiletém Petru Štětkovi, jehož posledním bydlištěm byly Lišany. Na muže vydalo Okresní státní zastupitelství v Rakovníku předběžný souhlas k zadržení pro trestný čin zanedbání povinné výživy.

 • Ivo Picek opět mistrem světa

 • Střelec z Kněževsi obohatil svou sbírku medailí o cenné kovy z jižní Afriky.
 • Popelka slavila pětadvacetiny

 • Národní přehlídka divadelních her pro děti očima předních českých odborníků
 • S Vydrou po kopytě na Křivoklát

 • Křivoklátského hada letos honilo 15 jezdců
 • "Burza" středních škol

 • RAKOVNÍK (slv). Jak jsme již upozornili v příloze minulého čísla, Úřad práce v Rakovníku a jeho Informační a poradenské středisko pro volbu povolání připravily 29. listopadu v Kulturním centru tradiční přehlídku středních škol a učilišť. Žáci základních škol, kteří se v těchto dnech rozhodují, kam po ukončení 9. třídy nastoupit na střední školu, mají mimořádnou příležitost k výběru. Již od 8.30 hodin si mohou na jednotlivých expozicích udělat obrázek o tom, co je náplní studia středních škol nejen z našeho okresu, ale i přilehlých regionů. K případným dotazům budou žákům i rodičům k dispozici pedagogové i studenti z jednotlivých škol a učilišť. Dveře kulturního centra se opět zavřou v 17 hodin.
 • V pátek rozsvítí strom

 • RAKOVNÍK (ps). Již tento týden se na Husově náměstí objeví vánoční stříbrný smrk. Zhruba 15 metrů vysoký jehličnan bude přivezen ve středu ze Hředel, kde rostl na dvoře rodinného domku pana Trousila. Rozsvítí ho v pátek 24. listopadu od 16 hodin starosta města za asistence Křivoklátských hudců.
 • Gril na náměstí odmítli

 • RAKOVNÍK (ps). O dobytí Husova náměstí se pokoušejí další a další podnikatelé. Sotva městská rada odmítla zájemce o pořádání pravidelných trhů, přišla žádost od provozovatelů pojízdného grilu. "Obrátila se na nás firma Country gril s žádostí o pronájem místa v západní části náměstí. Dokonce předložili i počítačovou simulaci pojízdného stánku. Rada žádost zamítla s tím, že nemáme zájem, neboť podobná služba je na parkovišti na Váze," uvedl starosta Nejdl.
 • Volné prostory

 • RAKOVNÍK (ps). Mezi provozovny, kterým končí nájemní smlouva s městem uzavřená na dobu určitou, patří i cestovní agentura Palma Tour. Nebytové prostory v čp. 167 na rohu Husova a Žižkova náměstí o ploše 16,7 m2 město nabízí k pronájmu za minimální cenu 2500 Kč za metr a rok. O vítězi rozhodne výše nabídky.
 • Hluk od Slepice

 • RAKOVNÍK (ps). Krajská hygienická stanice vyzvala město Rakovník, aby se zdrželo hluku na městské komunikaci, kterou užívá vinárna a kavárna u Zlaté slepice. Na základě stížností občanů, kteří bydlí nad uvedenou provozovnou, hygienická stanice provedla 20. července měření a zjistila překročení povolených limitů. "Kupodivu, namísto, aby vyměřila pokutu provozovateli, obrací se na město, abychom omezili provoz předzahrádky do 22. hodin," podivuje se místostarosta Luděk Štíbr. "Je to složité. Na jednu stranu chceme oživit centrum města, na druhé straně vadí jakýkoliv hluk. Věc ale nelze řešit jednotným způsobem, protože existují venkovní provozovny, jejichž provoz nikomu nevadí," míní místostarosta Luděk štíbr.
 • Zpomalit Bezděkov

 • RAKOVNÍK (ps). Patnáct obyvatel Bezděkova by uvítalo jiné dopravní řešení provozu v okolí parčíku. "Vadí jim velká rychlost projíždějících vozidel ve směru od Pražské a navrhují, aby byla tato komunikace změněna na jednosměrnou. Město si nechalo návrh prověřit a podle názoru dopravního odboru a policie tu není žádná změna nutná," míní starosta Nejdl.
 • Rybníky rybářům

 • RAKOVNÍK (ps). Základní organizace Českého rybářského svazu v Rakovníku projevila zájem o tři nově vybudované vodní plochy nad Tyršovým koupalištěm. Největší nich má výměru zhruba 24 tisíc metrů, další dvě tůně jsou o rozloze 4 tisíce a 500 metrů. "Rybáři by tu chtěli nasadit některé ohrožené druhy drobnějších ryb. Město nejprve zveřejní záměr na pronájem tůní a pak po konzultaci s agenturou ochrany přírody a krajiny rozhodneme o nájemci," vysvětluje starosta Nejdl.
 • Průhon chce hřiště

 • RAKOVNÍK (ps). Děti z Průhonu si nemají kde hrát, proto se jejich rodiče, zastoupení Ing. Vítem Kejlou, obrátili na město se žádostí o vybudování hřiště. "Sympatické je, že zhruba polovinu prací si chtějí udělat svépomocí. Rozpočet je odhadován na 204 tisíc korun. Rada proto rozhodla akci podpořit a bude ji navrhovat do rozpočtu na rok 2007," naznačuje Nejdl.
 • Stihnou termín?

 • RAKOVNÍK (ps). Podle informací, které má k dispozici vedení města, podniká firma Qinn Invest kroky k zahájení výstavby marketu nad Luženskou ulicí. "Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána. Zájem stavět tedy podle všeho mají," uvedl starosta Nejdl. Jiná věc je, zda firma stihne vyřídit veškerou agendu v termínu, ke kterému se zavázala. Podle smlouvy by mělo být vydáno územní rozhodnutí ještě do konce tohoto roku, jinak záloha 2,4 miliónu, kterou jako deset procent z kupní ceny pozemku složil investor na účet města, propadne ve prospěch majitele pozemku.
 • Notebooky pro radní

 • RAKOVNÍK (ps). Městská rada chce postupně přejít od stohů papírových zpráv, které jsou každých čtrnáct dnů do jednání rady připravovány, k elektronické agendě. Přechod si vyžádá investici do přenosných počítačů. "Městská rada rozhodla o vypsání zakázky na nákup devíti notebooků. Pět je pro členy rady, tři pro vedení, jeden pro úřad. V případě vedení města notebooky nahradí stolní počítače, které budou použity pro jiné účely," vysvětluje Zdeněk Nejdl. Přestože průměrná cena jednoho přenosného počítače činí zhruba 30 tisíc korun, investice by se měla městu vrátit do 1,5 roku. Průměrný počet stránek, které rada projednává každých čtrnáct dnů, je údajně 150 na jednoho člena rady. "Když si to vynásobíte devíti vyhotoveními, která se zpracovávají, a 108 radami, které se konaly v minulém volebním období, jsou to značné náklady. K tomu si připočtěte práci člověka, který musí materiály nakopírovat a zkompletovat, a pak i doručit. Všechno to s notebooky odpadne," vypočítává starosta.
« Zpět