Ročník 16
Číslo 42
17. 10. 2006

fotoDíky filmařským dekoracím se mohli cítit návštěvníci letošního Křivoklání jako na skutečném středověkém tržišti.

 • Město má obstavený účet

 • RAKOVNÍK. Kauza hřiště na Střelnici má ve finále volebního období nečekanou dohru. Soud jak známo svým rozsudkem nařídil městu, aby se na hřišti zdrželo hluku pocházejícího z provozu skateboardů. Město reagovalo vydáním obecně závazné vyhlášky. Jeden z účastníků soudního sporu se však na soud obrátil se stížností na neplnění rozsudku a soud vydal tzv. nařízení výkonu rozhodnutí formou exekuce. V současné době má město zablokovaný účet a má se zdržet veškeré manipulace s městským majetkem. Vedení města považuje situaci za absurdní.

 • Exekuce obecního majetku

 • KARLOVA VES. Velmi nepříjemnou situací končí volební období pro Karlovu Ves. Zastupitelstvu hrozí exekuce obecního majetku v hodnotě 700 tisíc korun. Jde o dvě faktury, které obec v roce 2004 nezaplatila společnosti Froněk, s. r. o., Rakovník za obecní zakázky. Firma se totiž obrátila na soud a uspěla.

 • Děti by nejraději hranolky a hamburgery

 • NOVÉ STRAŠECÍ. V minulém čísle Raportu jsme v celostránkovém přepisu předvolební besedy v Novém Strašecí zveřejnili kritickou připomínku Martiny Kotykové na kvalitu jídel v jídelně ZŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí. Paní Kotyková mj. uvedla: "... na rodičovském sdružení tři učitelé řekli, že jídlo je hrůza a nevědí co s tím." V následné diskusi zaznělo, že v mnoha případech děti jídlo vůbec nesní a rovnou ho odnášejí k okénku se zbytky. Na kritiku reagoval Stanislav Hajný, ředitel ZŠ J. A. Komenského, která je zřizovatelem kuchyně a jídelny.

 • Přestavba za 24 miliónů

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Jedním z hlavních bodů programu čtvrtečního jednání novostrašeckého zastupitelstva bylo projednání a schválení koncepce využití Novostrašeckého kulturního centra. Ta vzešla z poměrně dlouhého a důkladného zkoumání potřeb všech kulturních složek a spolků, které ve městě působí. Návrh počítá s provozním rozdělením budovy NKC na dvě základní části. Pokud se podaří vše realizovat podle návrhu, vynaloží město na přestavbu NKC částku 24 miliónu korun.

 • Na Křivoklání tisíce lidí

 • KŘIVOKLÁT. O právě uplynulém víkendu se změnil hrad Křivoklát opět jednou v lidské mraveniště. Cestu do "útrob" jedné z perel české gotiky si našlo 6 243 lidí, což je o 1 900 více, než vloni. Přijeli nejen svými automobily, ale také dvěma speciálními "nostalgickými" vlaky taženými parní lokomotivou Albatros, které v sobotu i v neděli vypravily České dráhy z pražského Braníka. Program, jako již tradičně, si vzala na starost agentura Merlet.

 • Starostům náleží „odchodné“

 • OKRES. Nejen poslancům a členům vlády náleží po skončení jejich funkčního období odměny. Jak se nám podařilo zjistit, s finančními částkami mohou počítat i dosluhující představitelé měst a obcí. Všem uvolněným starostům a místostarostům, kteří již nebudou zvoleni do uvolněných funkcí, náleží odměna ve výši maximálně čtyř až pěti měsíčních platů. Násobek se odvíjí od počtu "odsloužených" let.

 • Nejdl nařkl Kubínka

 • RAKOVNÍK (ps). Na předvolební besedě, kterou uspořádal týdeník Raport ve spolupráci s Kulturním centrem a jejíž přepis dnes přinášíme na str. 4 a 7, se starosta Zdeněk Nejdl vyjádřil velmi kriticky k práci Miloslava Kubínka ve funkci člena a později i předsedy kontrolního výboru a obvinil ho z nečinnosti.

 • Horkými tématy obchvat, budka
  i Rack Reyd

 • Raport pozval lídry a voliče na předvolební večer do sálu kulturního centra
 • Na okrese bylo vypuštěno
  20 sov pálených

 • Najdou ptáci, kteří vymizeli kvůli povodním a suchům, na Rakovnicku nový domov?
 • Pohodové podvečery ve Sluníčku

 • Keramické kurzy pro veřejnost jako součást arteterapie
 • V Raportu číslo 42, který vychází v úterý 17. října, se mimo jiné dočtete:
 • Policejní hlídky pokutovaly nejvíce hříšníků za vysokou rychlost
 • Pro Plzeňáky je Rakovnicko lákavé - Svazek měst a obcí prezentoval region na veletrhu cestovního ruchu v Plzni
 • Senomaty budou opět městys - O návrat statutu usiluje několik obcí
 • Olivova nadace pomohla leontýnskému ústavu sociální péče
 • Chovatelé oslavili třicítku rekordním počtem vystavovaného okrasného ptactva
 • Na besedě s lídry politických stran Rakovníka byly horkými tématy obchvat, budka a motosraz Rack Reyd
 • Rakovnická městská knihovna zažila perný týden, konal se Týden knihoven
 • Cyklista Pavel Šubrt byl bronzový na mistrovství ČR
 • V pátek a sobotu volby

 • OKRES (ps). V pátek ve 14 hodin se na území celé České republiky otevřou volební místnosti pro volby do obecních a městských zastupitelstev. Svůj hlas můžete přijít odevzdat v pátek od 14 do 22 hodin nebo v sobotu od 8 do 14 hodin.
 • Příspěvek nemocnici

 • RAKOVNÍK (ps). Město Rakovník vyhovělo žádosti Nemocnice s poliklinikou a uvolnilo ze svého rozpočtu 48 tisíc korun jako příspěvek z grantů pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví. "Po té, co jsme zveřejnili, že v rozpočtu pro rok 2006 zbyly určité nevyčerpané prostředky, si nemocnice podala žádost o příspěvek na nákup pomůcek pro seniory a imobilní klienty v návaznosti na vytvoření projektu sociálních lůžek. Za 48 tisíc korun bude zakoupeno deset toaletních křesel a pět vozíků," uvedl starosta Zdeněk Nejdl.
 • Další trhy nebudou

 • RAKOVNÍK (ps). Městská rada odmítla dalšího zájemce o pořádání trhů na Husově náměstí. "Obrátil se na nás František Fiala z Kostelce se záměrem uspořádat kromě stávajících trhů, které se konají každý druhý čtvrtek v měsíci, ještě další, které by byly jednou měsíčně v úterý. Trhy měly mít v podstatě stejnou skladbu, jako ty stávající. Rada se shodla, že jedny trhy úplně stačí a rozhodla nezveřejňovat záměr na pronájem náměstí," uvedl starosta Zdeněk Nejdl.
 • Přechody později

 • RAKOVNÍK (ps). Firma Erimp, která v současné době pracuje na nasvícení nejfrekventovanějších přechodů pro chodce, požádala radu o prodloužení termínu k dokončení zakázky. "Došlo údajně k prodlení při získávání stanoviska o vedení kabelů SPT Telecom. Nový termín pro dokončení zakázky byl stanoven na 15. listopadu," uvedl starosta Nejdl.
 • Půdní byt

 • RAKOVNÍK (ps). Do výběrového řízení na rekonstrukci prostor a vybudování podkrovního bytu v čp. 7 na Pražské ulici se přihlásily dvě firmy. Městská rada zakázku svěřila firmě Salk, která nabídla nižší cenu. Byt 3+1 vybuduje za 952 tisíc korun, a to do 31. ledna 2007.
 • „Partnerství“ nevyšlo

 • RAKOVNÍK (ps). Na rozdíl od loňského roku, ministerstvo vnitra letos městu neposkytne dotaci z projektu Partnerství. "Žádali jsme o půl miliónu na nákup dalších kamer. Bohužel, dostali jsme odpověď, že vzhledem k nízké míře trestné činnosti v regionu se na nás letos nedostane. Proto operativně zasíláme žádost na Středočeský kraj, kde žádáme o dotaci z tzv. humanitárního fondu," vysvětlil místostarosta Luděk Štíbr. V Rakovníku je v současné době 14 kamer a další rozšíření by se mělo týkat lokality kolem budovy okresního soudu.
« Zpět