Ročník 16
Číslo 28
11. 07. 2006

fotoSoučástí sobotního pohádkového lesa v Janově byla také procházka Pohádkovým lesem. Děti se tu mohly potkat kromě jiných známých postav také s nebojácným vojákem Martinem Kabátem a loupežníkem Sarkou Farkou z Drdových Hrátek s čertem v podání herců Malé divadelní společnosti Janov.

 • Strach o body zklidnil provoz

 • RAKOVNÍK. Zavádění nového dopravního zákona do praxe přináší problémy na obou stranách barikády. Zatímco řidiči se strachují o body, úředníci, kteří by je měli evidovat, zatím ještě nejsou ve svých funkcích a navíc jim ani nefunguje spojení na příslušná ministerstva. Podobná situace, jakou jsme zaznamenali na Městském úřadě v Rakovníku, je prý zcela běžná na celém území Čech a Moravy. Policisté naproti tomu nový zákon chválí. Řidiči se prý ukáznili, což se projevilo na počtu přestupků i nižší nehodovosti.

 • Město přišlo o pozemek vlastní chybou

 • RAKOVNÍK. Jakl jsme již informovali, majitel parkoviště na Váze JUDr. Lubomír Lippert nabídl městu zajímavý obchod. Vyjmutí parkoviště na Váze ze seznamu veřejných prostranství vyměnil za vstřícnost při narovnání třech pozemkových nesrovnalostí. Zastupitelé na návrh přistoupili. Starosta Zdeněk Nejdl však tvrdí, že vyměnili krávu za jehlu a všechny tři údajně sporné pozemkové střety označuje za banální. Jeden z problémů si město podle starosty dokonce způsobilo samo vlastní liknavostí, navíc se připravilo o možnost získat majetek v ceně několika miliónů.

 • Přesnost tachometru versus radar

 • RAKOVNÍK (red). Obáváte se zbytečné ztráty bodů kvůli nepřesně měřícímu tachometru vašeho vozidla? Už nemusíte. Využijte akce, kterou připravil týdeník Raport ve spolupráci s firmou Autostop a dopravním inspektorátem okresního ředitelství policie a přijeďte si ve čtvrtek 13. července od 13 do 15 hodin ověřit přesnost tachometru do Luženské ulice.

 • Lékaři se shodují:
  Nová vyhláška je nesmyslná!

 • RAKOVNICKO. Vyhláška končícího ministra zdravotnictví MUDr. Davida Ratha nařizující praktickým lékařům a ambulantním specialistům zvýšit počet ordinačních hodin z pěti na sedm denně pěkně nadzdvihla adrenalin v jejich krvi. Zeptali jsme se čtyř lékařů z okresu Rakovník, jak to vidí oni.

 • Na Kocourku lze sportovat zadarmo

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Novostrašečtí radní se na svém posledním zasedání podrobně zabývali otázkou sportovišť a dětských hřišť ve městě. Reagovali tak na petici podepsanou 171 občany, kteří žádali, aby se vedení města zasadilo o zlepšení případně vybudování nových hřišť pro nejmenší děti.

 • Samovznícení, nebo úmysl?

 • RYNHOLEC (peg). Půlmiliónovou škodu způsobil na bývalém hostinci v Rynholci požár. Patnáct metrů dlouhý objekt, který je nyní využíván jako stodola a byly v něm uskladněny brikety a sláma, začal hořet minulé pondělí brzy ráno. V pět hodin byli přivoláni hasiči.

 • * Otevřený dopis „ještě starostovi“

 • Vážený pane Nejdle, ještě starosto města Rakovníka. Je až s podivem, jak lehkomyslně zachází rada města s penězi nás spoluobčanů, kdy paní tajemnice rozhodne a rada opakuje, aniž by jeden jak druhý přemýšlel. Takže pro ty nechápavé opakuji: Paní tajemnice a ostatní, denně se na našich komunikacích odehrává spousta dopravních nehod, které jsou v nemalé míře způsobeny nedostatečnou zrakovou ostrostí řidičů. Bohužel neexistuje zákon, tak jako u motorových vozidel technická, na povinnou zkoušku zraku od určitého věku. Jelikož vím z mé dlouholeté praxe o velkých nedostatcích zrakového vjemu u řidičů, snažím se veškerými mně dostupnými prostředky toto zmírnit. Proto pořádám již léta bezplatné jarní a podzimní měření zraku a proto také mám na úřadě pro evidenci vozidel, kam přicházejí vesměs řidiči, vyvěšenu tabuli s nabídkou bezplatného vyšetření zrakové ostrosti a přesto, že to je služba obyvatelům, jsem ještě za tuto bezplatnou službu platil nájem, a ne malý. Vaším nesrozumitelným rozhodnutím přispějete v negativní formě k tomu, že počet nehod na našich komunikacích roste. Nehledě na to, že ještě ochuzujete městskou pokladnu o nájemné, které jsem bývalému vlastníku - státu, platil. Doufám, že jste ochotni toto platit z vlastní kapsy do pokladny města.

 • Půl uklízečky navíc

 • RAKOVNÍK (ps). Kulturní centrum předpokládá, že úklid zvětšeného kulturního centra, jehož kapacita se po rekonstrukci zdvojnásobí, nebude schopno zajistit stávajícím personálem.

 • Roztočtí vrátili na řeku
  zapomenuté řemeslo

 • Reportáž z plavby křivoklátského voru, který se vydal na cestu z vaziště u Branova
 • Lesnické učiliště Píska dějištěm Mistrovství ČR

 • Informace z pořadatelské kuchyně Dřevorubce 2006
 • SK ve stejné soutěži se Strašecím a Jesenicí

 • Podrobnosti ze vzrušujícího losování krajských a okresních soutěží
 • V Raportu číslo 28, který vychází v úterý 11. července, se mimo jiné dočtete:
 • Noční prohlídka Křivoklátu se setkala s velkým zájmem
 • Úřad práce má posudkového lékaře
 • Juraj Jakubisko natáčel na Křivoklátě svoji Čachtickou paní
 • Motocyklista nerespektoval „stopku“, srazil se s osobákem a nakonec se ukázalo, že nevlastní řidičský průkaz
 • O učební obory přestává být zájem - Obor truhlář se v září pro nezájem neotevře
 • Zchátralý statek nahradí dům s pečovatelskou službou
 • Stodvacetiletý přílepský hasičský sbor o kroniku zřejmě připravila válka
 • Chrášťaník je nejlepší školní časopis - Školáci vydali periodikum poprvé a hned vyhráli deset tisíc korun
 • Roztočtí vrátili na řeku zapomenuté řemeslo - Křivoklátský vor byl zhotoven podle technologie z přelomu 19. a 20. století a vyplul ze skutečného vaziště u Branova
 • Petr Opat republikovým šampiónem na mistrovství v přesném létání a letecké rally
 • Byt i s nájemníkem

 • RAKOVNÍK (ps). Bytovou jednotku i s nájemníkem, jenž nevyužil možnosti předkupního práva, nabídlo město Rakovník uchazečům ve veřejné soutěži obálkovou metodou. Za byt 1+1 na Vrchlického náměstí nabídl nejvíce Ivo Klecan s částkou 210 tisíc Kč. Pokud nebude částka uhrazena do čtyř týdnů od vyrozumění, bude záměr vypsán znovu.
 • Školské obvody

 • RAKOVNÍK (ps). Městské zastupitelstvo schválilo vytvoření společných školských obvodů s obcemi Kněževes, Hořovičky a Všetaty. Pouze tyto obce projevily zájem o naplnění zákonné možnosti a ve stanoveném termínu podaly žádost. Podle tří samostatných dohod tak spadá Kněževes do společného školského obvodu 1. základní školy, Hořovičky do obvodu 2. základní školy a Všetaty pod 3. ZŠ. Pro rodiče žáků jmenovaných obcí to však neznamená, že by v případě zájmu nemohli umístit dítě i do jiné školy.
« Zpět