Ročník 16
Číslo 9
28. 02. 2006

fotoAlegorické vozidlo s partou opravdových kamarádů táborových ohňů patřilo k hlavním atrakcím letošního masopustního průvodu v Čisté.

 • Město nemá regulérní mapu

 • RAKOVNÍK. Na chyby v mapách města Rakovníka nás poprvé upozornil pan Vladko Čech z Wintrovy ulice v Rakovníku. "Co to píšete do novin za nesmysly? Jak můžete takhle překrucovat dějiny města?" telefonoval nám rozhořčeně do redakce. Až po chvíli vyšlo najevo, že protestuje proti mapce, která byla v novinách otištěna jako součást inzerátu. Na nepatrném výseku z plánu města pan Čech objevil hned několik nesrovnalostí. Když jsme chtěli chybu napravit a sháněli mapu se správnými údaji, zjistili jsme, že královské město Rakovník nemá jediný plán, který by zachycoval aktuální podobu sídla a neobsahoval přitom faktické chyby.

 • Zuřivý manžel zranil policistu

 • RAKOVNÍK. Hádka mezi manželskou dvojicí skončila obviněním ze dvou trestných činů. Sedmadvacetiletá žena a její o deset let starší manžel v pátek 10. února přišli na návštěvu ke své osmatřicetileté známé do jejího bytu v Rakovníku. Návštěva probíhala v klidu až do chvíle, než mezi partnery propukla hádka, jejíž příčinnou byly rodinné neshody. Muž nejprve ženám nadával, poté došlo na facky a krušné chvilky vyvrcholily tím, že popadl kuchyňský nůž a začal jim vyhrožovat smrtí. To už bylo na majitelku bytu dost a ve strachu o život přivolala krátce před druhou hodinou odpolední policisty.

 • U nemocnice třicítka a radar

 • RAKOVNÍK. v ulici Dukelských hrdinů v úseku pod nemocnicí se nově objevilo zařízení na orientační měření rychlosti projíždějících vozidel. Týdeník Raport se zajímal, kdo a s jakým cílem techniku instaloval. Bohužel, zjišťování připomínalo pohádku o kohoutkovi a slepičce, kdy nás odpovědná místa posílala od čerta k ďáblu s tím, že o věci nikdo nic neví.

 • Bourá se vajíčkárna

 • RAKOVNÍK. Chátrající objekt bývalé vajíčkárny na Střelnici má své dny již definitivně sečteny. v posledních letech se musel obejít bez jakékoliv údržby a jeho posledními obyvateli se stali bezdomovci a krysy. Naneštěstí se areál nachází v sousedství dětského hřiště, a tak se jeho trosky stávaly stále častěji i místem her dětí z lokality Bezděkov a okolí. Vše naštěstí vyřešil nový majitel, který v minulém týdnu přikročil k demolici objektu.

 • Nájem Hamira může být ukončen

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Novostrašečtí radní nejsou spokojeni s tím, jak se firma Hafen, s.r.o., stará o pronajatý areál bývalých dřevařských závodů Hamiro, a rozhodli se přistoupit k rázné nápravě panujících poměrů.

 • Deset tisíc proti Rathovi

 • PRAHA (bed). Deset tisíc pracovníků ze zdravotnictví a nespokojených pacientů se sešlo v pátek 24. února v Praze na Staroměstském náměstí na demonstraci proti politice prosazované ministrem zdravotnictví Davidem Rathem. Mezi nimi byla i početná skupina lékařů, sester a zdravotníků z našeho okresu.

 • „Drátování“ zaplatí stát

 • RAKOVNÍK (ps). Tři firmy si rozdělily zakázku, kterou město zkoušelo vypsat poprvé již před rokem. Tehdy měly stát nové elektrické rozvody, datové a telefonní sítě včetně zabezpečovacího systému téměř dva milióny korun.

 • Rozcupoval vyhlášku

 • RAKOVNÍK (ps). Poslední jednání zastupitelstva projednalo mimo jiné i upravenou Vyhlášku o ochraně životního prostředí, udržování čistoty a veřejného pořádku na území města Rakovníka.

 • Zachrání Kounovské kamenné řady?

 • Vzácnou památku devastují lesní těžba a hluboká orba
 • Osudy v kameni
  připomenou oběti válek

 • Vydavatelství Raport přichází s ojedinělou historiografickou publikací
 • Forte 2005 – Volte zpěváky, zpěvačky
  a skupiny okresu

 • Ještě do 20. března můžete posílat hlasy a vyhrát digitální fotoaparát a další ceny v anketě týdeníku Raport
 • hlasovací kódy Forte 2005

 • Dům osvěty na prodej?

 • RAKOVNÍK (ps). Městská rada dosud nezveřejnila záměr na odprodej části domu osvěty, o kterém se hovořilo na posledním jednání zastupitelstva. Zastupitelé totiž vyjádřili svoji nespokojenost nad využitím objektu, zejména pak jeho modernější části se sálem, kde se v posledních letech nedaří najít smysluplnou náplň. "Zatím chceme vyspecifikovat veškeré podrobnosti pro případné rozdělení areálu a čekáme i na iniciativu ze strany stávajícího nájemce nebo i dalších zájemců. Kdyby někdo nabídl za Dům osvěty deset miliónů korun, dovedu si představit, že bychom objekt prodali," naznačuje jednu z variant starosta Zdeněk Nejdl.
 • Zuska krášlí budku

 • RAKOVNÍK (ps). Architekt Karel Zuska již předložil městské radě první návrhy řešení budky výběrčího v historickém jádru města. Českobudějovický ateliér A1 připravuje pro město hned několik projektů. Mezi nimi i úpravy v Čermákových sadech, rekonstrukci nedávno zakoupené roubené chalupy v Hradbách a začlenění místa pro výběr poplatků za parkování do historického jádra. "Plány jsou zatím ve stadiu objemové a zastavovací studie, ale už teď je jasné, že všechno se dá vyřešit, pokud věc svěříte do správných rukou," komentoval návrhy starosta. Místo výběrčího se má posunout blíže k farní zdi, na níž bude jakoby navazovat. Projekt počítá s využitím kamene jako zdícího a obkladového materiálu.
 • Výtah postaví z boku

 • RAKOVNÍK (ps). v minulém roce týdeník Raport poukazoval na chybějící výtah v budově městského úřadu na Sekyře, kam se z bývalé polikliniky přestěhoval i odbor sociálních věcí. Klienti tohoto odboru, mezi něž patří i mnoho tělesně postižených osob, tak přišli o budovu s výtahem a bezbariérovým přístupem. Tento stav by se měl v letošním roce zlepšit. Vedení města hledá možnosti, jak výtah vybudovat. "Jediné řešení, které přichází v úvahu, je postavit výtah na pozemku, který je vpravo za hlavním vchodem ve směru do Trojanovy ulice. Než však zahájíme přípravy k této náročné investici, je potřeba, aby nám stát objekt převedl. Už se to zdá být na dobré cestě," zhodnotil situaci místostarosta Luděk Štíbr.
 • Jak a kolik na psy

 • RAKOVNÍK (ps). Jak jsme již uvedli, vedení města by rádo pozměnilo dosud zavedený systém péče o toulavé a opuštěné psy. Proto se městská rada rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na zajištění těchto služeb. Došlé nabídky vyhodnotí komise ve složení Zdeněk Nejdl, Eva Kejlová a Petr Štrougal. "Zadání již visí na webových stránkách města. Mělo by z něj být patrné, že chceme zachovat služby ve stávajícím rozsahu, ale při tom nám jde o náklady a způsob úhrady. Od zájemců očekáváme, že nabídnou varianty a především cenu, která bude pro rozhodování komise nejdůležitější," naznačuje starosta Zdeněk Nejdl.
« Zpět