Ročník 15
Číslo 31
02. 08. 2005

fotoStředočeský hejtman Petr Bendl se ukázal jako zdatný kytarista a zpěvák. Na snímku si právě „dává“ s kapelou Rangers nesmrtelný hit Loď John B.foto

 • Policie zabránila „technoparty“ na Jiláku

 • RAKOVNÍK. Policejní zásah proti technoparty na Tachovsku se zřejmě stane ústředním tématem letošních prázdnin. My jsme zjistili, že o týden dříve zabránily policejní orgány podobné akci také v Rakovníku. i v našem městě vyvolal policejní zásah na straně pořadatelů velmi smíšené pocity.

 • Dopadli vařiče pervitinu

 • RAKOVNÍK. Šest mužů ve věku od 26 do 46 let trestně stíhají rakovničtí kriminalisté. Muži byli obviněni z výroby a distribuce drog. Jména některých z této šestice se objevila v případu výroby drog, na němž kriminalisté pracovali v roce 2003 a 2004. Soud s nimi však dosud neproběhl, proto vařili pervitin vesele dál.

 • Dárci krve v nedůstojných podmínkách

 • RAKOVNÍK. Na redakci Raportu se obrátili dva dobrovolní dárci krve, aby se s námi podělili o své zkušenosti s rakovnickým odběrním místem a systémem práce, který tu nyní panuje."Když jsme dostali pozvánky, kde bylo uvedené jiné místo odběru v areálu nemocnice, doufali jsme, že to bude změna k lepšímu.

 • Petr Bendl pádloval,
  besedoval, hrál i zpíval

 • ROZTOKY. Že je mužem několika tváří, dokázal středočeský hejtman Petr Bendl ve středu 27. července při své plavbě po řece Berounce zakončené vydařeným večerem v Roztokách. Kromě jedenácti stálých plavců, kteří hejtmana doprovázejí při expedici nazvané Středočeský venkov - místo pro život, se v "etapě" vedoucí od zvíkoveckého mostu k roztockému jezu přidalo i několik „místních“ posádek.

 • O víkendu Military show

 • KOLEŠOVICE. v sobotu a neděli se Kolešovice rozrostou o mnoho set občanů. Na poli nedaleko vesnice se uskuteční třetí ročník Military show.

 • Zastupitelé budou kontrolovat školy

 • RAKOVNÍK. Nový školský zákon ukládá zřizovatelům základních, středních a vyšších odborných škol zřídit počínaje 1. lednem 2006 při těchto školách školskou radu. Rada města Rakovníka se touto otázkou zabývala na svém posledním jednání.

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Dagmar Nohýnková vyzvala starostu města Nové Strašecí Jakuba Kleindiensta, aby zvážil možnost delegování zástupců města za členy školských rad škol zřizovaných Středočeským krajem, které mají sídlo na území města.

 • „Rada města výzvu paní náměstkyně projednala a předložila návrh delegovat PhDr. Jaroslava Hlínu, CSc. do školské rady Gymnázia J.A. Komenského Nové Strašecí, Speciální školy v Novém Strašecí a Středního odborného učiliště zemědělského v Novém Strašecí. Protože do této poslední školy nás kraj požádal o dva kandidáty, bude spolu s panem místostarostou členem rady ještě Mgr. Stanislav Hajný, ředitel naší základní školy,“ informoval o rozhodnutí rady města starosta Jakub Kleindienst.

 • Na podzim se budou novostrašečtí radní zabývat také složením školní rady ZŠ J. A. Komenského, jejímž jsou zřizovatelem.

 • OLEŠNÁ (peg). Obecní referendum, které rozhodne o budoucím využití sportovního areálu v Olešné, se uskuteční tuto sobotu. Otázka, na níž budou občané Olešné odpovídat ano, či ne, byla formulována takto: Přejete si, aby v návrhu územního plánu byl soukromý areál (bývalý areál Nových) nadále zapracován jako sportoviště?

 • Historicky první obecní referendum na Rakovnicku bude probíhat stejně jako volby. Občané se dostaví do volební místnosti na obecním úřadě s občanským průkazem. Zde dostanou volební lístek, na němž za plentou zakřížkují odpověď ano, nebo ne. Volit bude možné pouze v sobotu od osmi ráno do osmi hodin večer. Aby byl výsledek referenda platný, musí přijít volit nadpoloviční většina oprávněných voličů. Tedy více než 216 obyvatel.

 • Výsledky budou známy v sobotu. Po sečtení hlasů bude výsledek referenda vyhlášen obecním rozhlasem a vyvěšen na obecní vývěsku. "Kolik lidí bylo pro a kolik proti, vyhlásíme i v případě, že se nadpoloviční většina voličů nedostaví," říká starosta Ing. Jiří Lengyel.

 • Jak bude vypadat nový „autobusák“?

 • Rekonstruované autobusové nádraží v Rakovníku bude v Čechách patřit k nejmodernějším.
 • Zbavili kletby faraóna Ramalina VI.

 • Pětašedesát dětí ve Zbořeném mlýně se vydalo za tajemstvím Egypta.
 • Pivovar si vybral Ohnisko vánku

 • Letošní ročník hředelského sochařského symposia Džbán ovlivnila řada negativ.
 • Ing. Michala Stehlíka, ředitele NsP

 • Proč byla přestěhována transfúzní stanice v NsP?
 • Odběry krve provádí NsP Rakovník pro kladenskou nemocnici. Zdarma poskytuje čtyři zdravotní sestry, jednoho lékaře a prostory. Náklady na jeden odběrový den jsou jen za zmíněný personál 5 600 Kč plus režie, jako je teplo, energie, voda, pojištění atd. Od kladenské nemocnice dostáváme za jeden odběr částku 100 Kč. To zdaleka nepokryje vynaložené náklady. Pro zajímavost, jednu dávku krve (200 ml) nakupujeme za 1 758 Kč. Ekonomická situace nás nutí, abychom šetřili a výdaje minimalizovali. Proto jsme se rozhodli sestěhovat všechny naše laboratoře do jedné budovy a v poměrně luxusních prostorách, kde se odběry krve dříve prováděly, je dnes mikrobiologická laboratoř. Musíme si uvědomit, že odběry se dělají v průměru jen 15 dní v roce.
 • Pro transfúzní stanici jsme využili volné prostory v přízemí dětského oddělení. Ty nejsou menší, než ty původní, pouze chodba, kde dárci čekají, je užší. Je to ale všechno o organizaci práce. Ráno přijde na odběr 50 - 80 lidí, dostanou čísla s pořadím, všichni si sednou a čekají, až na ně přijde řada. Kdyby chodili postupně, nebude v čekárně žádná fronta. Kromě naší nemocnice se odběry provádějí ještě v Jesenici.
 • Nejvíce padlých stromů

 • RAKOVNICKO (peg). Rakovničtí hasiči i některé jednotky SDH měli z pátku na sobotu plné ruce práce. Ze všech okresů ve Středočeském kraji vichřice nejvíce likvidovala zeleň na Rakovnicku. Hasiči měli deset výjezdů na popadané stromy. Překážky ze silnic odstraňovali celou noc až do sobotního dopoledne. Někde padající větve poškodily dráty elektrického napětí a došlo k výpadku proudu. Stromy zastavily dopravu např. v Krušovicích, Městečku, Všetatech, Lišanech, Senomatech, Jesenici atd.
 • Tesco poslalo smlouvu

 • RAKOVNÍK (ps). o pozemky nad Luženskou ulici se stále ucházejí minimálně dvě firmy, které mají zájem vystavět v Rakovníku další nákupní centrum. Na město se kromě společnosti Qinn Invest obrátila přímo firma Tesco, která již zaslala návrh kupní smlouvy. "Dohodli jsme se, že o nabízené ceně zatím nebudeme mluvit, ale mohu říci, že není nižší než poslední nabídka Qinn Investu, což je 20 miliónů korun," naznačuje starosta Zdeněk Nejdl. o případném prodeji pozemku rozhodne zastupitelstvo města.
 • K jatkám po nové cestě

 • RAKOVNÍK (bed). Cesta okolo Černého potoka, která vede kolem areálu Cafex k jatkám, dostane brzy nový kabát. Město se rozhodlo poměrně frekventovanou - 350 metrů dlouhou - stezku opravit a položit na ni nový povrch. Městskou kasu to přijde na 388 600 Kč.
 • Přepočítali se

 • RAKOVNÍK (bed). Firma, která měla provádět výměnu oken v MŠ YMCA za 774 tisíc korun, náhle zjistila, že se v nabídkové ceně "přepočítala" a chtěla ji navýšit. Radní se však nenechali doběhnout a firmě poděkovali a zakázku zrušili. "Protože je ale potřeba okna vyměnit, oslovili jsme přímo firmu Dynal Čistá, která okna vymění za 726 568 korun," komentoval rozhodnutí rady starosta Zdeněk Nejdl. Výměna by měla proběhnout do konce měsíce srpna.
« Zpět