Ročník 15
Číslo 30
26. 07. 2005

fotoRAKOVNÍK. Když praskne voda, nebývá to vždy předzvěst radostného okamžiku. Minulý čtvrtek se porouchal hlavní vodovodní řad v Nádražní ulici a vzhledem k opravě byla od ranních hodin přerušena dodávka pitné vody v širokém okolí. Díky profesionálnímu zásahu rakovnického Ravosu byla závada do odpoledních hodin odstraněna a dodávka vody obnovena.

 • Město se pokusí vyjednat kompromis

 • RAKOVNÍK. Obyvatelé sídliště Šamotka, kterým se nelíbí, že jim chce společnost Lasselsberger prodat zahrádky za cenu 400 Kč/m2, se obrátili osobním dopisem na starostu města Zdeňka Nejdla. Žádají ho, aby urychleně prosadil změnu územního plánu (ÚP). Pozemky totiž leží v zóně, která je ÚP stanovena pro zástavbu. Obyvatelé chtějí, aby byla změněna na "zelenou" zónu. Doufají, že by je tak firma Lasselsberger, která je majitelem zmíněných pozemků, nemohla prodávat za cenu stavebních parcel a nutit je, aby si je koupilo všech 30 stávajících uživatelů.

 • Exstarosta Hrčka má zaplatit

 • PRAHA (bed, ps). Vedení města Rakovník obdrželo minulý týden přípis Krajského soudu v Praze, týkající se sporu města s bývalým starostou Miroslavem Hrčkou o zaplacení částky ve výši 135 364,50 Kč s příslušenstvím.

 • Vnitro uvolnilo peníze na kamery

 • RAKOVNÍK (bed). Ministerstvo vnitra ČR uvolnilo částku 1,5 miliónu korun na zavedení kamerového systému do města Rakovníka v rámci projektu Partnerství. "Přišlo šest nabídek na realizaci tohoto systému, které posoudila komise a stanovila pořadí. To musí schválit rada města," uvedl místostarosta Luděk Štíbr s tím, že instalace kamer bude technicky poměrně dost náročná.

 • Prokopovku opraví Froněk

 • RAKOVNÍK (bed). Celkem pět firem projevilo zájem realizovat zakázku města Rakovníka na rekonstrukci Prokopovy ulice. "Jednalo se o samé osvědčené firmy, takže výběr nebyl jednoduchý," komentoval po otevření obálek nabídky starosta města Zdeněk Nejdl. Podle jeho slov se o zakázku zajímaly firmy Ekostavby Louny, Froněk, Silnice Žatec, Skanska a Strabag. Komise se nakonec přiklonila k nabídce rakovnické firmy Froněk, s.r.o., která rekonstrukci provede za částku 5 342 000 korun.

 • Dvanáct autobusů jede odjinud

 • RAKOVNÍK (bed). Ve středu 20. července byla oficiálně zahájena generální rekonstrukce autobusového nádraží v Rakovníku. Od včerejška má dvanáct autobusových linek nová přechodná stanoviště. Některá z nich byla přesunuta k nádraží Českých drah.

 • Pozemky u Centa bez diskusí

 • RAKOVNÍK (ps). Zatímco prodej strategicky významných pozemků bývá na zastupitelstvu důvodem k sáhodlouhým diskusím, jsou parcely, jejichž prodej projde bez jediného dotazu či připomínky. Tímto způsobem prodalo město na posledním zastupitelstvu několik tisíc metrů čtverečních.

 • Ilegální oslavy konce války?

 • RAKOVNÍK (ps). Člen zastupitelstva Vladimír Kvasnička vznesl kritickou připomínku k průběhu oslav 60. výročí konce druhé světové války ve městě. Uvedl, že je velkou ostudou, jak město přistoupilo k výročí. Květiny u pomníku byly podle Kvasničky položeny téměř ilegálně a oslavám příliš neprospěla ani rekonstrukce křižáckých bitev, která shodou okolností vyšla právě na dny státního svátku.

 • Svazek nemocnici nechce

 • RAKOVNÍK (bed). Jak známo, Středočeský kraj vypsal výběrové řízení na prodej nebo pronájem Nemocnice s poliklinikou v Rakovníku. Privatizační projekty mají být podány na kraj už do poloviny měsíce září.

 • Hejtman už ve středu

 • ROZTOKY (bed). Už zítra v podvečer se uskuteční návštěva hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla v Roztokách. v rámci vodáckého putování připluje hejtman se svým doprovodem po řece Berounce na lodích ze Zvíkovce do Roztok, kde se nejprve od 17 hodin setká v hospůdce u Jezzu se starosty zdejšího regionu.

 • Jak se žilo lidem ve starověkém Egyptě

 • Tábořiště u říčky Javornice v okolí Vojtova mlýna se proměnilo v údolí řeky Nilu.
 • Bonus - zvláštní příloha týdeníku Raport

 • Průvodce okresním světem obchodu a služeb.
 • Tykadlo Takyléta je stále živé

 • Milan Zimmermann se o víkendu v Újezdu nad Zbečnem pokusil vzkřísit cyklus Takyléto.
 • Územní plán ohrožuje zeleň

 • Stále častěji se v poslední době diskutuje o významu územního plánu. Zatímco zastupitelé ekologicky a konzervativně smýšlející tvrdí, že územní plán by měl být pro město neměnným zákonem, další část zastupitelstva je pro jeho flexibilitu. Většina navrhovaných změn měla doposud stejného jmenovatele. Subjekt získá pozemky územním plánem určené pro určitou činnost, a potřebuje na nich provozovat něco úplně jiného. Proto se obrací na zastupitelstvo a to většinou vyhoví.
 • Teď poprvé se na město dostává případ zcela opačný. Obyvatelé sídliště Šamotka žádají změnu ve jménu zachování stávajícího stavu. Chtějí v podstatě jen upřesnit to, co v územním plánu neodpovídá skutečnosti. Mezi domy se nachází 30 zahrad, které územní plán svojí nepřesností ohrožuje. Říká o nich, že jsou plochou pro bydlení, i když na nich nikdo nebydlí. Toho využil majitel pozemků a nechal zpracovat studii, ve které se zahrady mění ve stavební parcely. Stávající uživatelé zahrad si sice mohou pozemky koupit, ale pouze tehdy, pokud se domluví všichni, a za cenu, která skutečně připomíná spíše stavební parcelu než zahradu. Pokud zastupitelé v pondělí 1. srpna požadovanou změnu územního plánu schválí, bude to dobrá zpráva i pro všechny další občany a pozitivní precedens. Pokud máte zájem o zachování zeleně v místě svého bydliště, ale i třeba sportovišť a plácků, ověřte si, zda jsou zakresleny v územním plánu. Pokud ne, požádejte o změnu. a až bude územní plán úplně přesný, lze pak účinněji trvat i na jeho dodržování.
 • Vybrali dodavatele

 • RAKOVNÍK (bed). Realizací regenerace jednoho z největších rakovnických panelových sídlišť - Pod Nemocnicí - bude nejspíš pověřena firma VCES, a.s. z Prahy 9. z došlých nabídek se radním líbila nejvíc. Konečné slovo však budou mít zastupitelé na svém zasedání 1. srpna. Podle starosty Zdeňka Nejdla investiční akce proběhne navzdory tomu, že na ni město prozatím nedostalo dotaci.
 • Parkoviště nebo zeleň?

 • RAKOVNÍK (bed). Na žádost obyvatel ulice Čsl. legií nechalo město zhotovit situační studie na vyřešení vnitrobloku, kde dříve stával tepelný výměník. Architekti K. Zuska a D. Kala z Českých Budějovic zpracovali pět možných řešení - tři jsou včetně parkování a dvě bez možnosti parkování, jen se zelení. Rada města uložila odboru správy majetku, aby zorganizoval besedu s občany, kteří si řeknou, jakou z variant zvolit.
 • Zakázka za dva milióny

 • RAKOVNÍK (bed). Rakovničtí radní projednali dokumentaci na rekonstrukci ulice Boženy Němcové (Žátiší) a schválili zadání vypsané k podání cenové nabídky na realizaci této stavby. "Předpokládáme, že zakázka by se měla pohybovat někde okolo 2 miliónů korun a práce by měly být zahájeny koncem září," řekl starosta města Zdeněk Nejdl. Podle jeho slov půjde o kompletní rekonstrukci včetně pokládky inženýrských sítí (plyn, voda, veřejné osvětlení).
 • „Odplavaly“ tři třídy

 • RAKOVNÍK (bed). k nepříjemné havárii došlo na konci školního roku ve 2. ZŠ Rakovník. Na půdě praskla stoupačka ústředního topení a voda protekla třemi třídami pod sebou. "Nápravy se ujala rakovnická firma SALK. Ta musela odstranit poškozené podlahy a provést i některé další demoliční práce, protože tak nařídil statik. Využili jsme situace a nechali udělat nové rozvody," vysvětlil místostarosta města Luděk Štíbr, proč se náklady vyšplhaly až na částku 987 tisíc korun. "Jsme pojištěni, a tak doufáme, že větší část škod uhradí pojišťovna Triglav," doplnil kolegu starosta Zdeněk Nejdl.
« Zpět