Ročník 15
Číslo 27
04. 07. 2005

fotoRAKOVNÍK. Dětem ve čtvrtek skončil školní rok slavnostním předáním vysvědčení. Prvňáčci z 2. ZŠ Rakovník si většinou domů odnášeli vysvědčení posetá samými jedničkami. Velkou radost z výborného prospěchu měli i rodiče Elišky Reiglové.foto

 • Nemocnice do prodeje nebo pronájmu

 • RAKOVNÍK. k prodeji nebo pronájmu bude nabídnuta Nemocnice s poliklinikou v Rakovníku. Rozhodlo o tom zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 27. června, kde jednalo o budoucnosti zdravotnických zařízení v kraji. Zároveň odsouhlasilo další kroky jejich transformace včetně poskytovaných a zajišťovaných služeb podle Koncepce zdravotnictví Středočeského kraje.

 • Zeleň na sídlišti nahradí domky?

 • RAKOVNÍK. Začlenění firmy Rako do náruče nadnárodní společnosti Lasselsberger přináší městu další problém. Kromě areálu TJ Tatran se výrobce obkladového materiálu hodlá zbavit i dalšího nevýrobního majetku, a tak přišly na řadu také zahrádky mezi bytovkami sídliště Šamotka. Odpočinková zóna sloužila ve většině případů přímo obyvatelům bytů. Prostřednictvím realitní kanceláře se nyní dozvěděli, že si dosud pronajaté zahrádky mohou koupit. Věc má však několik háčků. Metr stojí 400 Kč a koupit musí všech třicet majitelů. Pokud ne, bude celá lokalita prodána firmě, která mezi bytovkami postaví rodinné domky! Obyvatelé Šamotky jsou zděšeni.

 • Jídelně překáží garáže

 • RAKOVNÍK (ps). Vítězem výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace k výstavbě nové školní jídelny 1. ZŠ se stal českobudějovický ateliér A1. Jeho nabídka činí 1,270 tisíc korun. "Předpokládáme, že nová jídelna bude stát kolem 30 miliónů, z toho jen gastro vybavení představuje 10 miliónů korun, takže tomu odpovídá i cena projektu," vysvětluje místostarosta Luděk Štíbr. Jakmile bude mít město projekt, začne jednat o možnostech dotací, a pokud bude úspěšné, mohlo by v příštím roce stavbu zahájit. Připomínáme, že provoz stávající školní jídelny je umožněn jen na základě hygienické výjimky, která vyprší v r. 2006. "Podobný problém má celá řada měst a obcí, takže myslím, že kdybychom peníze nezískali, že se najde způsob, jak stávající jídelnu dál provozovat," míní starosta Zdeněk Nejdl.

 • Školky prokouknou

 • RAKOVNÍK (ps). Během prázdnin město investuje nemalé prostředky do několika mateřských škol. Měněna budou okna, dlažba, ale i písek v pískovištích.

 • Až dostanou „okres“, postaví výtah

 • RAKOVNÍK (ps). Jak jsme již informovali, město Rakovník se stane vlastníkem sídla bývalého okresního úřadu čp. 166 Na Sekyře. Stát však bezplatný převod majetku podmiňuje navrácením peněz, které v roce 2002 městu poskytl na technicko stavební úpravy spojené s užíváním objektu.

 • Pekárna mění majitele

 • KNĚŽEVES (ps). Tři roky a dva měsíce uplynuly od vyhlášení likvidace kněževeské pekárny. Teprve 28. února 2005 dospěl proces k úspěšné dražbě, které předcházely dva nevydařené pokusy. Nemovitosti koupila pražská společnost Barc, s. r. o. v další fázi jednala o odkoupení technologií a převodu zaměstnanců. Novým provozovatelem se stává od 1. července.

 • Tatran žádal marně

 • RAKOVNÍK (ps). Představitelé TJ Rako Tatran se obrátili na město se žádostí o dotaci na provoz areálu. Žádali 50 tisíc korun měsíčně. Rada věc projednala, ale nerozhodla s tím, že se materiál předloží do zářijového zastupitelstva společně s dalšími podklady, které se týkají případného odkoupení areálu.

 • Netradiční tuning srázek

 • O víkendu se v Chrášťanech, přesněji ve Stodole Pohoda a areálu Lupofytu, uskutečnil první ročník Netradičního tuning srázku.

 • První Rakovničan na studiích režie JAMU

 • Interview s hercem a režisérem DS Tyl Adamem Doležalem
 • To nic, to jen strašidlo

 • S tvůrcem děsivé expozice na hradě Křivoklátě Miroslavem Beščecem
 • Hradní duo opět v plné síle

 • O prvním velkém "domácím" koncertě rakovnické kapely
 • předsedu TJ Rako Tatran Rakovník Ing. Jiřího Froňka
 • Co říkáte výsledku jednání zastupitelstva ve věci dalšího osudu sportovního areálu, ve kterém vaše TJ provozuje činnost?
 • "Před zasedáním zastupitelstva jsem to bral jako otevřenou věc, kde o výsledku budou rozhodovat těsné poměry hlasů. z výsledku hlasování jsem ale zklamán. Nejvíce mne mrzí to, že je to výsledek politických hříček zastupitelů, a ne faktického reálného myšlení jednotlivých zastupitelů k dané problematice. To, jak se vyjadřovala zastupitelka Bendlová k činnosti naší TJ, raději nechci ani moc komentovat, protože svým podjatým a lživým vystoupením zneuctila mnohaletou práci desítek dobrovolných funkcionářů na Tatranu, kteří tuto práci vykonávali vždy s nadšením a zdarma. Důkazem a výsledkem práce těchto lidí je třeba právě projednávaný areál a úroveň a výsledky práce tělovýchovné jednoty. Pro mne, jako občana, je nepochopitelné, že člověk, který od počátku této kauzy v zastupitelstvu prosazuje jednoznačně odkup areálu do majetku města a jeho správu městem, je v rozhodujícím hlasování proti. Ano, jednoznačně je to boj politických stran, možná i osobní, na úkor reálného řešení dané kauzy. Je smutné, že i v místní politice převažují stranické zájmy před reálným myšlením a názory jednotlivců! Přesto věřím, že kauza není u konce a že zastupitelé města na dalším řádném zasedání budou danou problematiku znovu projednávat s požadovanými doplňujícími informacemi. Musím věřit tomu, že do té doby se nenajde jiný reálný zájemce o areál, kterému by společnost Lasselsberger a.s. předmětnou věc prodala. Od nás, jako od vedení TJ, těžko něco nového zastupitelé ještě uslyší, neboť všechny karty jsme již dávno vyložili, městu nabídli veškerý náš nemovitý majetek a naznačili "pravidla hry" a směry budoucí spolupráce."
 • Atleti až po prázdninách

 • RAKOVNÍK (ps). z šesti uchazečů o rekonstrukci atletické dráhy hřiště na Zátiší vybrala komise firmu Tubeco Recykling Nové Strašecí. Její nabídka obsahovala cenu 7,1 miliónu korun, záruku 72 měsíců a lhůtu 6 týdnů od podpisu smlouvy. Vzhledem k tomu, že akce je vázána na dotaci ČSTV ve výši 2,5 miliónu korun, práce se nepodařilo načasovat na období prázdnin. Rekonstrukce začne až v průběhu srpna.
 • Zájem o kamery

 • RAKOVNÍK (ps). Město již vypsalo zakázku na dodání technologie kamerového systému. v první etapě bude instalováno šest kamer do centra města a velín do úřadovny městské policie. o zakázku, podpořenou grantem ministerstva vnitra ve výši 1,5 miliónu, se uchází kolem deseti firem.
 • Busy chtěli na náměstí

 • RAKOVNÍK (ps). Při jednání s dopravci o zajištění náhradních stání po dobu rekonstrukce autobusového nádraží zazněla mimo jiné i myšlenka využít prostor Husova náměstí. Právě zde, přímo před komerční bankou, prý totiž v dávné minulosti autobusová stání skutečně bývala. a když investor nabídl, že by v případě možnosti uzavřít celé autobusové nádraží dokončil rekonstrukci ještě letos, vedení města se snažilo najít prostory pro přestěhování všech zastávek. Nakonec však toto řešení odmítlo a přiklonilo se k původní variantě. Autobusové nádraží tak bude rekonstruováno v několika etapách vždy po šesti stanovištích. Náhradní stání autobusů budou umístěna na blízkou silnici vedoucí k nádraží ČD. Rekonstrukce vypukne již 8. srpna, kdy bude firmě Silnice Žatec předáno staveniště.
 • Výměna s předsedou

 • RAKOVNÍK (ps). Jak se zjistilo při lustraci historického majetku města, Rakovník je vlastníkem také 5,5 tisíce metrů zahrádek za čistírnou odpadních vod. Protože se manželé Fojtíkovi, jako jedni z nájemců, na město obrátili se žádostí o odkoupení své zahrádky, rozhodlo se město vyřešit najednou celý areál. Na úřední desce vyvěsilo tři možnosti - prodej, pronájem a směnu. Nakonec rada vybrala poslední variantu. "Předseda dotčené zahrádkářské organizace Petr Havlovic je vlastníkem stejně velkých pozemků nedaleko kostela Sv. Jiljí. a právě tyto pozemky nabídl k výměně se stávajícími zahrádkami za ČOV. Navíc zaručil, že hodlá zahrádky zachovat a pokračovat v činnosti, proto jsme směnu schválili," vysvětluje starosta Zdeněk Nejdl.
 • Prolézačky do Jamky

 • RAKOVNÍK (ps).V rámci projektu "zvýšení rekreační funkce lesa" v Jamce, na který město získalo podporu Středočeského kraje, je počítáno s nákupem kladiny, jehlanu a dalších prolézaček. Město na nákup počítá s částkou kolem 200 tisíc korun.
 • Sídliště ze svého?

 • RAKOVNÍK (ps). Město vybralo dodavatele pro regeneraci vnitrobloků v sídlišti Pod Nemocnicí. Vítězem výběrového řízení se stala firma VCSE Praha s nabídkou za 16,1 miliónu korun. Zároveň však přišla zpráva z ministerstva financí, které v letošním roce nemůže Rakovníku poskytnout přislíbenou dotaci. Vedení města uvažuje o svolání mimořádného zastupitelstva s tím, že by připravenou akci pokrylo z vlastních zdrojů.
« Zpět