Ročník 15
Číslo 5
01. 02. 2005

fotoPoslední plakát vylepil Pavel Štěpánek v pátek 28. ledna.

 • Vítěz nabídl za pozemky 29 miliónů

 • RAKOVNÍK. Ostře sledovaný prodej městských pozemků mezi ulicemi Lišanská a Luženská, naproti sídlu Středočeské energetické, vstoupil do další fáze. o parcelu o rozloze 25 tisíc m2 se nakonec utkaly celkem čtyři firmy. Kromě již známých firem Eslot a Qinn Invest doručily obálky s nabídkou i další dvě společnosti. Sey Development z Frýdku Místku a pražská firma Magellan Cz. Komise pro otevírání obálek doporučuje jako vítěze nabídkové řízení firmu Magellan Cz, která nabídla pevnou cenu 29 miliónů korun.

 • Město „znárodnilo“ výlepovou firmu

 • RAKOVNÍK. Pokud byste těchto dnech potřebovali v Rakovníku vylepit plakáty, máte smůlu. Pavel Štěpánek, který v Rakovníku již 14 let zajišťuje plakátovací služby, se svojí činností ze dne na den a zcela nedobrovolně skončil. Na začátku zániku jeho firmy byla nabídka liberecké společnosti Rengl. Ta městu nabídla, že by v Rakovníku, podobně jako v jiných městech, vybudovala na své náklady nové plakátovací plochy. Přestože tato služba byla zajištěna místní firmou, městská rada zveřejnila záměr na pronájem pozemků pro plakátovací plochy a nakonec dala přednost liberecké firmě. Štěpánkovi, který s nabídkou neuspěl, úřad napsal, aby vlastní plakátovací plochy zlikvidoval do 15. března.

 • Pozvali zástupce města do vinárny

 • RAKOVNÍK (ps). Obchodníci z Husova náměstí a přilehlých ulic se krátce po zastupitelstvu pokusili ještě jednou ovlivnit představitele města. Starostu Zdeňka Nejdla a členy zastupitelstva Michala Volfa a Miloslava Kubínka pozvali na 18. ledna do vinárny u Černého Orla. Zde zopakovali své argumenty proti prodeji městských pozemků určených pro výstavbu nákupního centra.

 • Dům osvěty pronajmou Stáji

 • RAKOVNÍK. Dům osvěty opět mění nájemce. Firmu Hedis tu minimálně na deset let vystřídá firma Simony Leitnerové a občanské sdružení Stáj Rakovník, které zastupuje její manžel Václav Leitner.

 • Daně z pronajatého pozemku
  platí vlastník

 • RAKOVNÍK (bed). První lednový den přinesl několik změn v zákonných normách. Jedna z nich se týká i placení daně z pronajatých pozemků. Až dosud zákon umožňoval, aby pronajatý pozemek danil jeho nájemce, a ne vlastník. Novela zákona 338 z roku 1992 o Dani z nemovitosti toto změnila. o vysvětlení jsme požádali vedoucího oddělení majetkových daní Finančního úřadu Rakovník Ing. Jiřího Žaluda.

 • Darují městu komunikace

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Stavebníci Petr Dolejšek a Jan Pröckl se smluvně zaváží, že postupně do konce roku 2010 vybudují a následně na to darují Městu Nové Strašecí komunikace v lokalitě Na Spravedlnosti.

 • Technické služby obchodní společností

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Jedním z hlavních bodů čtvrtečního jednání novostrašeckého zastupitelstva bylo založení obchodní společnosti Technické služby, s.r.o., jejímž jediným společníkem je Město Nové Strašecí. Tato společnost nahradí činnosti a úkoly stávající příspěvkové organizace Technické služby města Nové Strašecí.

 • Kradenými věcmi zařídili staveniště

 • RAKOVNÍK. Bezdomovci si chtěli přilepšit, policie však jejich nekalé živobytí odhalila. Muž zaopatřoval rodinu tím, že kradl plechy a za utržené peníze pak společně s přítelkyní nakupovali jídlo a pití. z jednoho lupu si dokonce zařídili bydlení na opuštěném staveništi.

 • Výlep zajistí Rengl

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Celkem osm nových reklamních ploch bude instalováno na území města Nové Strašecí. Informoval o tom místostarosta města Jaroslav Hlína.

 • Strategická parcela

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Za cenu 120 Kč za metr čtvereční koupí Město Nové Strašecí od paní Ireny Dobré z Prahy pozemek o výměře 4 740 m2 na jižní stráni nad novostrašeckým nádražím. Rozhodlo o tom na svém čtvrtečním zasedání zastupitelstvo města.

 • Příště na Hradě

 • RAKOVNÍK (ps). Sotva utichly poslední tóny společenského plesu královského pivovaru Krušovice, už se hovoří o tom, že příští ples se konat nebude. Vedení pivovaru si totiž na rozdíl od předchozích let nezamluvilo termín v kulturním centru.

 • „Nejsme tu od toho, abychom si kladli malé cíle“

 • Vedení města Rakovníka v poločasové sondě týdeníku Raport.
 • Pichnerovi přisoudily sudičky Teplice

 • První část exkluzivního rozhovoru s bývalým ligovým fotbalistou SU Teplice a RH Cheb a současným trenérem Sparty Lužná Zdeňkem Pichnerem.
 • Město Rakovník udělilo sportovní granty!

 • Kompletní přehled příspěvků na jednorázové sportovní akce a na sportovní činnost v roce 2005.
 • Městské granty vyhlášeny

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Rada města Nové Strašecí vyhlásila granty na rok 2005 pro oblasti kultura, sport, sociální věci a zdravotnictví. Celkem mezi žadatele rozdělí částku 600 tisíc korun. Termín odevzdání přihlášek na grant je do 18. února 2005. Rada pak schválí přidělení (nebo nepřidělení) grantu na svém zasedání 3. března 2005. Výběrovou komisi pro schvalování grantů tvoří Jakub Kleindienst, Jaroslav Hlína, Jiří Drvota, Zdeněk Faltýn, Jiřina Kinkalová, Václav Pavlík a Petr Dolejšek.
 • Investice do Jamky

 • RAKOVNÍK (ps). v obdobném stavu jako Střelnice je také hřiště v Jamce. Tam by se situace měla částečně zlepšit i poté, co do lokality bude investováno celkem 847 tisíc korun. Jedná se o projekt s názvem zvýšení rekreační funkce lesa. Na první etapu město získalo krajskou dotaci ve výši 250 tisíc korun a stejnou částkou přispěje ze svého rozpočtu. v místě dojde k úpravám zeleně včetně nové výsadby. Ve druhé fázi se počítá také s lavičkami, dětskými prolézačkami apod. Co se týče samotného hřiště, i zde město uvažuje o pronájmu společnosti Nedrog, popřípadě Junákům. k zabezpečení majetku by mohlo pomoci napojení na připravovaný kamerový systém.
 • Do DPS chce 18 lidí

 • RAKOVNÍK (ps). Dům s pečovatelskou službou ve Vysoké ulici získal nového nájemníka v osobě paní Věry Krabsové. Na umístění čeká dalších 18 žadatelů, z toho dva v nejpotřebnější 1. kategorii. v nejbližší době město může umístit jen jednoho z nich do bytu na Wintrově náměstí.
 • Lukrativní zakázka

 • RAKOVNÍK (ps). Město zaznamenalo velký zájem firem o výstavbu nového autobusového nádraží v hodnotě kolem 24 miliónů korun. i z toho důvodu se rada rozhodla zadat vypsání otevřeného výběrového řízení na dodavatele firmě Wallet Praha. Firmu vytipoval odbor výstavby, podle jehož referencí má Wallet v tomto oboru bohaté zkušenosti. Za organizaci výběrového řízení firma požaduje smluvní odměnu ve výši 30 tisíc korun.
 • Revitalizace potoka

 • RAKOVNÍK (ps). v případě revitalizace údolí Lišanského potoka, což je akce za 9,5 miliónu korun za 80 % účasti státu, úřad zvládne výběrové řízení vlastními silami. "Jedná se o velmi úzce specializované práce, takže se dá očekávat i menší počet uchazečů," vysvětluje starosta Zdeněk Nejdl.
 • Nabízejí čistírnu

 • RAKOVNÍK (ps). Po napojení Průhonu na kanalizační přípojku Lubná - Rakovník zbyla městu čistírna odpadních vod. "Je to zařízení Miniklar BC 100 v pořizovací hodnotě 537 korun, užívané na Průhoně od roku 1999. Ravos nemá zájem, proto jsme se rozhodli nabídnout je obcím nebo i soukromým osobám," popisuje starosta Zdeněk Nejdl.
 • Byt na prodej

 • RAKOVNÍK (ps).Těsně před privatizací se městu uvolnil byt 2+1 ve Vrchlického ulici o ploše 48 m2. Městská rada jej nabízí k odprodeji nejvyšší nabídce.
 • Dražší bruslení

 • RAKOVNÍK (ps). TJ HC Rakovník se od nového roku stalo plátcem DPH, což se okamžitě projevilo i na zdražení veškerých služeb. Jedna hodina pronájmu ledového plochy nyní vyjde na 1 500 Kč, dvě hodiny stojí 2 800 Kč. v novém ceníku je pamatováno se slevou pro školy. Základní školství zaplatí za hodinu 315 Kč, střední školy a učiliště 525 Kč. Změní se i ceny vstupenek. Za dvouhodinové veřejné bruslení dají děti od 6 do 10 let 15 Kč, ostatní bruslaři 35 Kč. a konečně na hokej mužského áčka se můžete jít podívat za 25 Kč, junioři stojí 20 Kč. Pro hokejové diváky v důchodovém věku vyjde lístek na10 Kč.
« Zpět