Ročník 15
Číslo 4
25. 01. 2005

fotoŽatecká chmelobrana přijímá sládka krušovického pivovaru Františka Šmída do svých řad. Na kolena musel pokleknout i generální ředitel Pavel Gregorič.

 • Obchodníci jsou důrazně proti

 • RAKOVNÍK. Již podruhé se na pořad jednání zastupitelstva dostalo projednávání prodeje pozemku o ploše 25 tisíc metrů pro výstavbu dalšího marketu.

 • V pátek rozlepí obálky

 • RAKOVNÍK (ps). o pozemek o ploše 25 tisíc m2 orámovaný ulicemi Lišanská a Luženská, naproti sídlu Středočeské energetické, se v současné době ucházejí už tři zájemci. Obálky s jejich nabídkami otevře komise města Rakovníka v pátek 28. ledna.

 • "Koudy" má stříbro

 • Innsbruck. Minulý týden se v rakouském Innsbrucku konala světová zimní univerziáda v ledním hokeji, které se zúčastnil také bývalý hráč HC Rakovník a student FTVS UK Petr Kounovský.

 • Ozbrojený zakuklenec na poště a v baru

 • RAKOVNICKO. Dvě ozbrojené loupeže se minulý týden objevily v policejní svodce. Zakuklenec s pistolí si přišel pro peníze na pochválovskou poštu a do novostrašeckého baru Non stop. Zda spolu oba případy souvisejí, nebo se jedná pouze o náhodu, policie šetří.

 • Pangrác, Dolejšková a Prokopová

 • RAKOVNÍK. k tradičním perlám regionální plesové sezóny patří již šestým rokem reprezentační ples Královského pivovaru Krušovice. Letos se pomyslná laťka kulturní události ocitla ještě o něco výše než v letech předešlých. Pivovar ples využil jako slavnostní příležitosti k ocenění regionálních osobností v oblasti umění, charity a sportu.

 • Smrtelná nehoda má dvě oběti

 • RAKOVNICKO. První smrtelnou nehodu na Rakovnicku v novém roce má na svědomí nedání přednosti v jízdě. Nehodu v Karlově nepřežili dva lidé. Navíc v případě padesátiletého muže z Rakovnicka je o to smutnější, že ji nezavinil.

 • * Školné v mateřských školách

 • Podle § 123 odst. 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje výši úplaty (tzv. školného) v mateřské škole ředitelka. Vypočítává ji v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Stanovená měsíční částka nesmí přesáhnout 50 % těchto výdajů. v 1. mateřské škole v Rakovníku, v Hradbách 188, je pro r. 2005 měsíční úplata stanovena ve výši 300 Kč, tedy o 50 Kč více než v r. 2004, a dosahuje téměř povolených 50 % neinvestičních výdajů. Kdyby měla úplata za předškolní vzdělávání vyrovnat finanční ztrátu, kterou utrpí mateřská škola vlivem nového školského zákona, kdy se podle § 123 odst. 2 poskytuje předškolní vzdělávání v posledním ročníku bezúplatně, musela by být mnohem vyšší, což je nepřípustné. v žádném případě nebudou doplácet mladší děti na starší, jak bylo v minulém čísle Raportu zveřejněno. v rozpočtu 1. mateřské školy v Rakovníku bude v důsledku školského zákona chybět téměř 70 000 Kč.

 • Současné komiky raději nevnímám

 • „Potřebovali jsme být delší čas spolu a nebýt pod tlakem úkolů,“ vzpomíná na zrod přátelství s Jiřím Šlitrem v exkluzivním rozhovoru legendární kabaretiér Jiří Suchý.
 • Příloha „Střední školy a učiliště“

 • Chcete se zorientovat, na jakou střední školu nebo učiliště dát svého potomka?
 • Jakub Kleindienst: „Za svými rozhodnutími si stojím“

 • „Poločasová“ sonda do komunální politiky měst a obcí okresu Rakovník.
 • Komunální absence žen

 • Vůbec poprvé v historii města se v úředním zápisu z jednání zastupitelstva objeví slova o lásce, úctě a obdivu. o kuriózní počin se postarala 17. ledna podnikatelka Hana Tošnarová. v závěru svého psychologicky dokonale zvládnutého vystoupení sdělila starostovi, kromě toho, že její názor na projednávanou problematiku je diametrálně odlišný od vedení města, i to, že má starostu ráda a že si velice váží i celého zastupitelstva. Celkový dojem umocnila milým zabarvením hlasu, elegantními tmavými šaty, společenským účesem a módními obroučkami čtecích brýlí. "V zastupitelstvu máme lékaře, pedagogy, malíře, promovaného biologa, ... vždyť to je přímo hvězdná sestava. Bohužel," a teď se dramaticky naklonila k místostarostovi Štíbrovi a důvěrně mu položila ruku na rameno, "toto vedení vám nedokázalo připravit k rozhodování kvalifikované podklady." Měla tím na mysli, že městu chybí ekonomická studie rozvoje maloobchodní sítě, jakou přivezl starosta nedávno z Dietzenbachu. Ať už ale chtěla říci cokoliv, já si v tu chvíli uvědomil, jak moc v rakovnickém zastupitelstvu chybí ženy. z jednadvaceti členů zastupuje něžnější polovinu lidstva pouze paní Bendlová. Pokud by chtěla vnést do řízení města i trochu toho ženského pohledu na svět, má proti sobě dvacet chlapů, a to je velká přesila. Takže zaplať pánbů za podobné diskusní příspěvky. No a pro příští volby volám: Ženy na hrad!
 • Hledá pomocníka

 • RAKOVNÍK (ps). Rada svazku měst a obcí, financovaná z příspěvků členských obcí, zvýší počet pracovníků. Kromě manažera Radomíra Dvořáka zaměstná ještě další osobu ve funkci samostatný pracovník kanceláře. "Hledáme schopného, všestranného člověka, který by byl schopen samostatné práce. Podmínkou je středoškolské nebo i vysokoškolské vzdělání. Uzávěrka přihlášek je 11. února," uzavírá starosta Zdeněk Nejdl.
 • Ušetřili dva milióny

 • RAKOVNÍK (ps). Svazek měst a obcí Rakovnicka pro dopravní obslužnost ušetřil za rok 2004 téměř dva milióny korun. Úspora vznikla poté, co část linek převzal do své režie krajský úřad. Svazek v současné době připravuje další změnu. z iniciativy města Rakovníka se chystá začlenění rakovnické městské hromadné dopravy do struktury svazku.
 • Střípkova s kompromisem

 • RAKOVNÍK (ps). Problém s výškou chodníků v rekonstruované Střípkově ulici, o kterém jsme informovali v minulém čísle, se zřejmě podaří vyřešit oboustranným kompromisem. Jak jsme již uvedli, město se snažilo ušetřit skoro 2 milióny korun tím, že nový povrch hodlalo položit na stávající. Tím by ale velmi výrazně zasáhlo do plotů a vrat obyvatel ulice, kteří by byli nuceni na svých pozemcích zvedat výšku terénu. Po schůzce s obyvateli bylo nakonec rozhodnuto, že se výšky chodníků v některých místech sníží, aby úpravy vjezdů do dvorů obyvatel byly minimální. "Je to pro nás poučení, že každou, byť i menší investiční akci je potřeba předem projednat se všemi stranami. Podobné problémy zřejmě budou i v dalších ulicích na Zátiší," odhaduje starosta.
 • Osvěťák hned nepustí

 • RAKOVNÍK (ps). Noví zájemci o provozování Domu osvěty mají možnost podat své projekty na městský úřad do 3. února. Město se mezitím pokusilo vypovědět smlouvu se stávajícím provozovatelem firmou Hedis. "Chtěli jsme se dohodnout o ukončení nájemního vztahu do konce ledna. Oznámili jsme jim, že odstupujeme od smlouvy pro neplnění některých ustanovení smlouvy. Hedis mimo jiné provedl v objektu stavební úpravy bez našeho povolení a část prostor užívá bez kolaudačního rozhodnutí. Hedis ale s dohodou nesouhlasí a trvá na šesti měsících výpovědní lhůty," uvedl Zdeněk Nejdl. o dalším postupu rozhodne městská rada.
« Zpět