Ročník 14
Číslo 13
30. 03. 2004

fotoŘíčanský DS Tyl přijel na letošní Wintrovky hned se dvěma inscenacemi. "Věno slečny Laury" (na snímku) získalo
tři čestná uznání.

 • Během dvou týdnů třetí kastelán

 • KŘIVOKLÁT. Jak jsme uvedli již v minulém čísle, čtrnáct dní po svém jmenování rezignoval na svoji funkci nově jmenovaný vedoucí odboru správy hradu Křivoklát Tomáš Řehoř. Podle vlastních slov bylo důvodem jeho náhlé rezignace zhoršení zdravotního stavu. "Je osobní věcí Tomáše Řehoře, zda jej k tomuto kroku vedl jeho zdravotní stav nebo velké přepětí. My jsme jeho rozhodnutí respektovali a ještě v pondělí 22. března jmenoval ředitel Národního památkového ústavu - odborného územního pracoviště středních Čech Vojtěch Láska nového vedoucího správy hradu Křivoklát Luďka Frencla," uvedl náměstek ředitele NPÚ Oldřich Vacek.

 • Obyvatelé nechtějí další žiletku

 • RAKOVNÍK. Na městský úřad dorazila další petice. Tentokrát ji odborům výstavby a životního prostředí adresovali obyvatelé sídliště Zátiší Jih, konkrétně ulice Otýlie Beníškové. Nejsou spokojeni se stavem okolí nově postavených žiletek a hlavně nesouhlasí s výstavbou třetího domu.

 • Nejlepší hru přivezlo Dividýlko

 • RAKOVNÍK. Tylovo divadlo v Rakovníku hostilo od čtvrtka do soboty XXVIII. Ročník krajské přehlídky Wintrův Rakovník. v konkurenci osmi soutěžních představení se neztratil ani domácí soubor. DS Tyl získal pětici čestných uznání a byl porotou doporučen na národní přehlídku Popelka.

 • Rok 2003 s rezervou 15 miliónů

 • RAKOVNÍK (ps). Přestože se daňová výtěžnost za rok 2003 oproti původním předpokladům snížila, celkově město hospodařilo v loňském roce s přebytkem ve výši 15 miliónů korun.

 • Bývalý „Fernet“ správcem NKC

 • NOVÉ STRAŠECÍ. Martina Tothová a Radek Koula, s nimiž vedení města Nové Strašecí počítá do budoucna na manažerské posty nově vznikajícího Novostrašeckého kulturního centra (NKC), vypracovali Koncepci kulturně společenského a sportovního života města Nové Strašecí a jeho nejbližšího okolí pro rok 2004.

 • Co se čističek týče, okres může do EU

 • RAKOVNÍK. v minulém týdnu proběhla celostátními médii informace, týkající se obcí s počtem nad 2 tisíce obyvatel, jimž zákon ukládá povinnost vybudovat čistírny odpadních vod. Jde o splnění závazku ČR vyplývajícího z vyjednávání o přistoupení k EU a v tzv. přechodném období do roku 2010 musí být provedeno odkanalizování a čištění městských (splaškových) odpadních vod u zdrojů o velikosti nad 2000 ekvivalentních obyvatel.

 • Kraj o nemocnici

 • RAKOVNÍK (ps). Krajské zastupitelstvo bude 31. března projednávat středočeskou koncepci zdravotnictví. Podle ní by se měly stávající příspěvkové organizace kraje změnit na akciové společnosti. a pokud se jim nebude dařit, dalším krokem má být privatizace.

 • Dohoda o poliklinice

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). k úpravě smlouvy o pronájmu polikliniky došlo mezi Městem Nové Strašecí a NsP Rakovník. Jak známo, nemocnice má pronajatu budovu polikliniky od města za symbolickou 1 Kč. Prostory polikliniky využívá buď sama, nebo je dále pronajímá některým soukromým lékařům, kteří zde provozují svoji praxi.

 • V pátek na jazz

 • RAKOVNÍK (slv). Pokud nebudete v pátek 2. dubna vědět, co s načatým večerem, pak přijďte ve 20 hodin do sálu Tylova divadla. Brass Band Rakovník zde ve spolupráci s Kulturním centrem připravil letos první Jazzový večer.

 • RAKOVNÍK (ps). Od 1. dubna bude mít Údržba městských komunikací Rakovník k dispozici vlastní odtahové vozidlo značky Mercedes Benz v hodnotě 1,5 miliónu korun. Ve čtvrtek dopoledne se ve dvoře radnice uskuteční jeho předvedení. v praxi bude technika nasazována na pokyn městské policie vůči vozidlům, která budou bránit silničnímu provozu, úklidu komunikací nebo svozu odpadů. Řidič, jehož vozidlo bude odtaženo, zaplatí kromě pokuty za dopravní přestupek (minimálně 500 Kč) také 1 100 Kč za odtah (+22 % DPH) a poplatek za parkování vozidla ve dvoře radnice, a to ve výši 200 Kč za druhý a každý další den. První den parkování na odstavné ploše byl od poplatku kvůli složité administrativě osvobozen.

 • Černá skládka promluvila

 • Raport vypátral majitele odpadu, který byl vysypán mezi Lubnou a Rakovníkem.
 • Ať mi moudří pánové poradí...

 • Zlikviduje daňová "reforma" také soukromou výuku hudby?
 • Prima setkání se přesunulo do Strašecí

 • Porota přehlídky nenominovala na postup ani jednoho ze dvou regionálních zástupců.
 • Ano bytové výstavbě

 • Otázka v minulém čísle byla zatím, co se týče odezvy, nejméně atraktivní. a tak jsme se dočkali jen osmi odpovědí. Na otázku, zda by mělo město stavět bytové domy a byty přidělovat dle pořádníku, přišlo sedm kladných a jedna záporná odpověď.
 • Starostové Nového Strašecí
 • Dnes se vrátíme k žebříčku popularity starostů a podíváme se, jak hodnotí své funkcionáře v Novém Strašecí. Ptáme se: Který z dosavadních starostů města Nové Strašecí je vaším favoritem?
 • Pokud vám byl bližší starosta Miloslav Pelc, zašlete svůj hlas na tel. číslo 604 607 567 ve tvaru ank pelc.
 • Pokud více fandíte stávajícímu Jakubu Kleindienstovi, hlasujte ve tvaru ank klein.
 • Připomínáme, že z jednoho telefonního čísla lze zaslat pouze jednu platnou odpověď. Ostatní budou automaticky vyřazeny jako neplatné hlasy.
 • „Autobusák“ ve studii

 • RAKOVNÍK (ps). Firma k projekt předložila městu studii pro rekonstrukci autobusového nádraží. Vedení města se nad dílem sešlo i s představiteli dopravních firem. Studie řeší mimo jiné i případné prodloužení sportovní haly, hlavně však odstraňuje stávající předpisům nevyhovující kolmé stání, kdy autobusy musí při výjezdu ze zastávek couvat. Ze stávajícího počtu 23 zastávek a třech zastávek pro MHD nová studie ubere tři stání.
 • Exekuce z bytu

 • RAKOVNÍK (ps). Město nabídne do prodeje byt 3+1 v Jamce čp. 2382 o ploše 66,3 m2, který se uvolnil poté, co byl jeho nájemník exekučně vystěhován pro neplacení nájemného. o novém majiteli rozhodne nejvyšší nabídnutá cena.
 • Nabídla víc

 • RAKOVNÍK (ps). Po holičkách nabídla vyšší nájemné za nebytové prostory v čp. 107 i provozovatelka pedikúry paní Westfálová. Za místnost o ploše 18 m2 navrhuje městu měsíční nájemné 2 000 Kč, zatímco dosud platila 13 297 korun ročně. Rada její nabídku akceptovala a zrušila usnesení o výpovědi.
 • Uvolnila sociální byt

 • RAKOVNÍK (ps). Po přestěhování paní Zdeňky Hlínové ze sociální bytu do Domu s pečovatelskou službou se městu uvolní jeden sociální byt v S. K. Neumanna. "Paní Hlínová bydlela ve třetím patři bez výtahu a vzhledem ke svému věku si přála přestěhování. Uvolněný byt nabídneme opět jako sociální na dobu určitou," vysvětluje místostarosta Jan Švácha.
 • Zaplatí zubařům

 • RAKOVNÍK (ps). Městská rada schválila uhradit manželům Kriegrovým 143 tisíc za rekonstrukci nebytových prostor ve Spalově ulici. Stomatologové před lety přestavěli část suterénu městského bytového domu na ordinace. Při privatizaci se však objevil zájemce, který nabídl za prostory vyšší částku, a manželé tak město požádali o dorovnání vynaložených investic, které nestačili odčerpat slevou z nájemného. Mezitím však původní kupec od koupě odstoupil a město nyní vypisuje záměr na prodej prostor znovu.
 • Nevrtat do střechy

 • RAKOVNÍK (ps). Městská rada odmítla návrh odboru výstavby provést sondu do střechy tělocvičny 1. ZŠ. "Rada se přiklonila k návrhu arch. Aleše Roučka, který tvrdí, že vlhkost v tělocvičně může být způsobena i vysycháním zdiva či betonu, takže zatím se nebude do střechy nijak zasahovat. Oslovíme stavební podnik, který pouze zvětší průduch u hřebene, a uvidíme, jestli pak voda zmizí, nebo ne,"vysvětluje místostarosta Luděk Štíbr.
 • Průzkum odložen

 • RAKOVNÍK (ps). Také záměr na provedení stavebně technického průzkumu stavu sokolovny byl radou odložen. "Dokud nebudeme schopni se domluvit o dalším využití sokolovny, nebudeme do objektu investovat. To platí i o průzkumech, protože jejich výsledky by mohly do zahájení prací zastarat," vysvětluje stanovisko rady místostarosta Štíbr.
 • Řešení pro zahrádkáře

 • RAKOVNÍK (ps). Na město se obrátil Václav Bílek, který vlastní pozemky v sousedství Tenis centra Cafex a v okolí zahrádek Na Studánkách. Nabízí městu výměnu pozemků o plose 6 756 m2 za stávající zahrádky. Ze zahrádek by chtěl získat zhruba 9 000 metrů, kde by garantoval nájem zahrádkářů na dobu 10 let s tím, že by byly odstraněny esteticky závadné stavby a zahrádkáři by přispěli ke kulturnímu životu města uspořádáním výstavy výpěstků. Městská rada tento návrh zastupitelstvu nedoporučila.
 • Zájem o potok

 • RAKOVNÍK (ps). Výzva Ukliďme si město vzbudila mezi občany a spolky značný ohlas. v případě Rakovnického potoka došlo dokonce k situaci, kdy se o možnost uklidit jeho břehy hlásí hned tři subjekty. Kromě Okrašlovacího spolku a Střední zemědělské školy i místní rybářský svaz.
« Zpět