Ročník 14
Číslo 12
23. 03. 2004

fotoOd soboty mohou cestující přijíždějící vlakem
do Rakovníka vystoupit také na zastávce Rakovník-západ, která se nachází v průmyslové zóně města.

 • Stát chce zpátky dotaci i penále

 • RAKOVNÍK. Vloni v červenci Finanční úřad Rakovník rozhodl, že město pochybilo při nakládání se státní dotací na rekonstrukci areálu SK Rakovník a že musí státu dotaci ve výši 5,5 miliónu korun vrátit, a navrch i penále 3,4 miliónu korun. Město se proti rozhodnutí odvolalo ke krajskému finančnímu ředitelství a to nyní po půl roce odvolání zamítlo.

 • Vlakem na Západ

 • RAKOVNÍK. z pátku na sobotu byl zahájen zkušební provoz zbrusu nové železniční zastávky Rakovník-západ, která se nachází v městské průmyslové zóně naproti areálu firmy Brano - Ateso. Investorem akce bylo město Rakovník, které vyšlo vstříc požadavkům železniční stanice Rakovník, občanského sdružení cestujících z trati Rakovník - Bečov nad Teplou a odboru výstavby a investic.

 • Půjčky na bydlení jen s 3 % úrokem

 • RAKOVNÍK (ps). v letošním roce navrací město Rakovník do státního rozpočtu 5,3 miliónu korun. Jde o peníze, které stát městu zapůjčil v roce 1994 na deset let jako počáteční vklad do fondu rozvoje bydlení. Podle pravidel ministerstva financí pak město přijalo i příslušnou vyhlášku a půjčovalo občanům prostředky na rekonstrukce domů na dobu 4 let s pětiprocentním úrokem. Za období deseti let využilo možnosti úvěru více jak 200 občanů a systém se velmi osvědčil. Možnosti přitom nevyužila zdaleka všechna města a v dalších letech již stát podobnou akci nezopakoval. Rakovničtí radní chtějí systém půjček zachovat i bez toho, že by v něm nadále figurovaly státní prostředky. Po navrácení počátečního vkladu zůstávají v tuto chvíli ve fondu zhruba dva miliony korun a další prostředky stále přicházejí formou splátek, úroků popřípadě dalších vkladů města. Radní již schválili nové zásady pro poskytování půjček. Vzhledem ke změněným podmínkám na bankovním trhu rada snížila úrokovou sazbu z 5 na 3 procenta s tím, že doba splatnosti zůstala čtyři roky.

 • Najde Hamiro další uplatnění?

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). v minulém čísle Raportu jsme informovali o tom, že město Nové Strašecí koupilo za 3 550 000 Kč objekt bývalého výrobního podniku Hamiro. Tento závod, který patří svým způsobem k dominantám Nového Strašecí, vyráběl nejprve dřevěné hračky a později dřevěné montované domky.

 • Na Šibeňáku bude lesopark

 • NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Rada města Nové Strašecí pověřila místostarostu města Petra Kotyka, aby vedl jednání s příslušnými orgány vedoucí ke změně kategorie lesa Na Šibeňáku pod vodojemem z lesa hospodářského na les zvláštního určení. Jedná se o parcelní čísla 241/1, 241/2, 256/1,256/2 a lesní plocha oddělení 340, dílec C.

 • Klaus mezi hasiči

 • LÁNY (peg). i na letošní ples, který v lánské sokolovně pořádal zdejší sbor dobrovolných hasičů, přijal pozvání prezident Václav Klaus s manželkou Livií. Na hasičský bál přijel i vloni.

 • Stále 180 Kč na hlavu

 • RAKOVNÍK (bed). v úterý 2. března se sešla valná hromada Svazku obcí Rakovnicka pro zajištění dopravní obslužnosti. "Protože nám auditor předložil několik připomínek ke stanovám svazku, museli jsme je upravit a valná hromada pak nové stanovy schválila," nastínil předseda svazku Jakub Kleindienst jeden z hlavních bodů úterního jednání.

 • Nový kastelán rezignoval

 • KŘIVOKLÁT (bed). Jak se nám podařilo zjistit po uzávěrce dnešního čísla, rezignoval v pondělí 22. března na svoji funkci nový vedoucí odboru správy hradu Křivoklát Tomáš Řehoř, který do ní byl uveden 8. března.

 • Nikdy nevíte, jak to skončí

 • "Největším moudrem této práce je pomlka.
  Umění nechat mluvit toho druhého," míní komentátor Jaromír Bosák.
 • Sedmý ročník ankety týdeníku Raport Sportovec okresu Rakovník 2003

 • Kompletní výsledky, jak kdo hlasoval, nejlepší trenéři, fotbalová soutěž Hattrick a rozhovory s vítězi.
 • Tyrš nastavil zrcadlo pokřivené realitě

 • Lánský divadelní spolek uvedl aktovky Karla Pleinera Babinec a Entrtajneři.
 • Jak dopadli starostové?

 • V minulém týdnu jsme zjišťovali, který z rakovnických starostů od roku 1989 do současnosti se mezi občany těší největší popularitě.
 • Výsledek hlasování nás docela překvapil a pro stávající vedení radnice nedopadl vůbec dobře.
 • Celkem přišlo 66 platných hlasů. Nejmenší podporu získal Václav Pícl (3). Jen o hlas více, tedy čtyři, obdržel současný starosta Zdeněk Nejdl. První porevoluční starosta Luděk Češok získal šest hlasů. Stříbrnou pozici s šestadvaceti hlasy získal Miroslav Hrčka, který město vedl jen půl volebního období. Nejpopulárnějším porevolučním starostou se tak v naší anketě stává Miloslav Mánek, který vedl město v letech 1994 - 1998. Obdržel 27 hlasů.
 • Dnes o bytech
 • Tento týden můžete hlasovat na téma, které se týká bytové výstavby. Pokud si myslíte, že by města Rakovník a Nové Strašecí měla stavět nové byty a přidělovat je podle pořadníků, zašlete svůj hlas na tel. číslo 604 607 567. Vaše SMS by měla mít v takovém případě tvar ank byty ano.
 • Jestli si myslíte, že město by nemělo být investorem bytové výstavby, zašlete zprávu na stejné číslo ve tvaru ank byty ne.
 • Připomínáme, že z jednoho telefonního čísla lze zaslat pouze jednu platnou odpověď. Ostatní budou automaticky vyřazeny jako neplatné hlasy.
 • Pivovar chce teplo

 • RAKOVNÍK (ps). Rakovnický pivovar se již obrátil na firmu Tepelné zásobování s tím, že by chtěl jednat o dodávkách tepla pro zahájení zkušebního provozu.
 • Zkoumají sokolovnu

 • RAKOVNÍK (ps). Rakovnická sokolovna se v nejbližších letech nevyhne rekonstrukci. Zhruba sto tisíc korun nyní město vynaloží na stavebně technický průzkum objektu, který se skládá z několika odborností. z poptávkového řízení vzešla jako nejlevnější pro průzkum vlhkosti firma Sabema, která nabídla práce za 32 tisíc korun. Posouzení krovu zajistí Stavební podnik Rakovník za 15 700 Kč a geologický průzkum provede ing. Drahoňovský za 46 tisíc korun. Na základě získaných informací se město rozhodne, jak rozsáhlá rekonstrukce ho v případě sokolovny vlastně čeká.
 • Slevu za dům osvěty

 • RAKOVNÍK (ps). Zástupce společnosti Hedis, která je stávajícím provozovatelem Domu osvěty, se obrátil na město se žádostí o snížení nájemného. "Pan Milan Brejcha mě informoval, že firma si podnikáním v našem objektu nedokáže vydělat na nájemné ve výši 50 000 Kč a že musí provoz dotovat z jiných činností. Informoval jsem ho, že nájemné nelze snížit, neboť jeho výše vzešla z výběrového řízení, kde byly i další nabídky. Jediným řešením by bylo odstoupení od smlouvy a opětovné vyvěšení záměru," vysvětluje starosta Zdeněk Nejdl. Starosta dále uvedl, že firma nemá vůči městu žádný nedoplatek a nedluží ani Tepelnému zásobování za dodávky tepla.
 • VZP – měření zdarma

 • RAKOVNÍK (ps). Ve čtvrtek 25. března od 10 do 14 hodin se ve vestibulu městského úřadu uskuteční měření cholesterolu, cukru, tlaku a tělesného tuku. Kromě toho zde budou moci rodiče uskutečnit drogový test svého dítěte. Akci pořádá okresní pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny. Blíže inzerát na str. 2.
 • Chtějí koupit trávu

 • RAKOVNÍK (ps). Občané v Lukách zřejmě nevěří tak docela představitelům města a jejich ujištění, že žádná zeleň na sídlišti nebude změněna v parkoviště. Jedině tak si lze vysvětlit jejich žádost o odkoupení trávníku o ploše 1645 m před domy 2167 a 2169 (směrem k potoku). "Žadatelé sice neuvádějí, jaké mají s pozemkem záměry, přesto rada prodej pozemku zastupitelstvu nedoporučuje. Kdybychom pozemky prodali, ušetřili bychom sice 6 Kč za metr čtvereční údržby zeleně, ale nebylo by to příliš koncepční, zbavovat se takových ploch," vysvětluje místostarosta Luděk Štíbr.
 • Nabízí hřiště u výměníku

 • RAKOVNÍK (ps). Radnice má možnost získat další cenný pozemek v centru města. Ing. Dobiáš nabízí městu 537 m2 v Palackého ulici za 114 tisíc korun a městská rada doporučuje zastupitelstvu nabídku akceptovat. Město by tak mohlo získat pozemek hřiště vedle vyhořelého výměníku.
 • Kholl se dočká chodníku

 • RAKOVNÍK (ps). v rámci rekonstrukce Kuštovy ulice dojde mimo jiné i k rozšíření oblouku v zatáčce u bývalého areálu TOS Rakovník a nového povrchu se dočkají také chodníky směrem ke Sportovní ulici v délce 120 metrů. Část bude provedena v zámkové dlažbě, část v asfaltu. Práce v hodnotě 400 tisíc korun zajistí firma Froněk.
« Zpět