* Ad Kubínek našel chyby

V Raportu číslo 18 se starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl ohradil proti způsobu, jakým jsem prezentoval zprávu kontrolního výboru, navíc mě osočil, že jsem se z pozice funkce předsedy komise zaměřil na školku, kde pracuji.

Chtěl bych připomenout, že zásadním zjištěním kontrolního výboru je, že baseballový klub používá neobvyklé výhody v pronájmu 250 m2 nebytových prostorů, které jsou proti ostatním sportovním klubům zcela výjimečné. "Platí" 1 Kč nájemného a minimální náklady za spotřebované plynové vytápění. Stejně je tomu u pronájmu nebytových prostorů 250 m2 u privátního nájemce v patře bývalé zvláštní školy. Tyto ztráty mají pak být uhrazeny z rozpočtu města. Již před rokem jsem žádal pana starostu, jako člen kontrolního výboru, o zjednání nápravy. To jsem opakoval po zvolení předsedou výboru, ale bez očekávaného výsledku. Proto muselo přijít to, co přišlo.

S kritikou kontrolního výboru o porušení zákona nešetřila ani paní tajemnice, která porušení zákona spatřuje ve způsobu zveřejnění zprávy kontrolního výboru. Proto se domnívám, že Váš týdeník by ji měl zveřejnit v plném znění, aby čtenáři mohli oprávněnost této kritiky posoudit.

Jsme orgánem zastupitelstva města, proto jsme zastupitelstvu podali informaci o své činnosti. V tom nespatřuji nic protiprávního. Pan starosta podle mého názoru znevážil kontrolní výbor. Samozřejmě, že vyčkám stanoviska kontrolního výboru a jeho slova zatím nebudu komentovat.

Miloslav Kubínek

* dopis čtenáře

« Zpět