Zakázali vjezd autům ke školám

RAKOVNÍK. Stačí jeden semafor v ulici Dukelských hrdinů, který je tu instalován kvůli rekonstrukci ulice Na Francouzích, a město Rakovník opět zažívá nepříjemné dopravní zácpy. Nejhustější provoz bývá tradičně už ráno, tedy v době, kdy rodiče dovážejí své děti do škol. Podobnou situaci před časem velmi inspirativně vyřešili ve středočeské Dobříši. Zajímalo nás, jak netradiční řešení tamní občané přijali

Městu Dobříš se osvědčilo zavedení zákazu vjezdu do ulic před základními školami, a to v čase od 7.30 do 8.00 pro motorová vozidla. Pro pěší a cyklisty zůstávají ulice otevřené.

Definitivnímu zavedení opatření předcházel experiment, který trval tři týdny, a také ankety, která ukázaly, že podpora akce je mezi veřejností poměrně vysoká. Opatření podpořilo 39 % žáků, proti bylo 15 %, 46 % nemělo na věc žádný názor. U veřejnosti byla podpora většinová: pro 56 %, proti 21 %, bez názoru 23 %. V anketě, která proběhla po experimentu, zůstala procenta podpory prakticky nezměněna. A tak od 12. června zavedla radnice zákaz vjezdu motorových vozidel v čase 7.30 až 8.00 u školy natrvalo. Vedení města chce tímto projektem podpořit nejen bezpečnou cestu dětí do školy, ale zároveň podpořit jejich přirozený pohyb, samostatnost a zodpovědnost. V neposlední řadě má projekt přispět také ke snížení znečištění ovzduší v těsné blízkosti škol.

A jak situaci radnice hodnotí zhruba po roce? „Máme za to, že veřejnost opatření přijala. Obyvatelé okolních bytových domů omezeni nejsou, neboť se jedná o omezení vjezdu do ulice, výjezd povolen je. Jedná se o dobu 7.30 až 8.00. Při pilotáži jsme případné nesrovnalosti komunikovali a snažili se nalézt řešení. Domníváme se, že pohyb žákům prospívá a vítají jej nejen oni, ale i rodiče,“ míní místostarostka Jindřiška Romba.

Na otázku, zda se problém nepřesunul jen o pár ulic dál, doplňuje: „V prvních fázích testování projektu jsme zaznamenali zvýšený provoz v sousední ulici, kde rodiče děti vysazovali, ale postupem času děti, zejména dobříšské, začaly do škol docházet pěšky a doprava se zklidňovala. Současně rodiče děti vysazují na jiných místech, například využívají vytvořené točny těsně před omezením. Projekt Pěšky do školy považujeme za živý projekt, postupně dochází k návazným úpravám dopravního značení, například u 2. ZŠ Dobříš. Zde také došlo k vytvoření zatravňovacího pásu přilehlého ke vstupu do 2. ZŠ, aby se zlepšila dopravní obslužnost. Tato opatření skutečně přinesla pozitivní změny a chystáme také vybudování parkovacího přístřešku pro kola.“

Pavel Sklenička

« Zpět