Pro trvale přihlášené 2 tisíce korun

NOVÉ STRAŠECÍ. Víte, že na každého občana s trvalým pobytem dostává obec od státu peníze? V Novém Strašecí představuje daňový příjem z rozpočtového určení daní za rok 2023 na hlavu částku 15.367 korun.

Jedním z cílů vedení města je proto motivovat občany ke zřízení trvalého pobytu. „Zřízením trvalého pobytu vyjadřují občané (nájemci, rodinní příslušníci atd.) svoji vůli a zájem být občany města Nové Strašecí. Vyšší daňové příjmy může město proinvestovat ať už do školství, vybudování další infrastruktury či třeba na grantový systém,“ vysvětluje starosta Karel Filip, proč se Nové Strašecí snaží občany motivovat k trvalému pobytu finančním příspěvkem ve výši 2 tisíce korun.

O příspěvek může podle zákona žádat občan za předpokladu, že ke dni přihlášení k trvalému pobytu bydlel v Novém Strašecí 12 měsíců, případně déle, aniž by v té době byl přihlášen k trvalému pobytu v Novém Strašecí. Žadatel to prokáže čestným prohlášením.

„Žádost o příspěvek je možné podávat v roce 2024 a v lednu 2025 a vztahuje se na žadatele, kteří se přihlásili k trvalému pobytu v době od 1.12.2023 do 31.12.2024. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který najdete na webovkách města. Příspěvek je proplacen po kontrole pravdivosti údajů uvedených v žádosti bezhotovostním převodem na účet žadatele,“ doplňuje starosta města.

Sláva Vaic

« Zpět