Foto

Usazení betonové odpadní jímky u budovy mateřské školy nebylo vůbec snadné.

Na Křivoklátě probíhá připojování nemovitostí na kanalizační a vodovodní řad

S tlakovou kanalizací nejsou zatím problémy

KŘIVOKLÁT. Už více jak dva roky se na Křivoklátě intenzivně pracuje na výstavbě tlakové kanalizace a vodovodu. V současné době je dokončeno položení páteřní sítě kanalizace a vodovodu, což nebylo vůbec jednoduché.

Obyvatelé městyse byli denně svědky prací, kdy někdy lehčeji, jindy složitěji se pracovníci různých firem podvrtávali pod komunikacemi, aby přivedli k pozemkům nemovitostí trubky páteřní sítě, která byla ukončena v čistírně odpadních vod pod hradem. Letos začaly práce na postupném připojování jednotlivých nemovitostí. Tato etapa by měla trvat zhruba dva roky.

Práce je to komplikovaná, protože co dům, to jiná situace, která se musí řešit individuálně. I přes to připojování zdárně pokračuje.

„Na obecní kanalizaci se má připojit 276 křivoklátských nemovitostí. V současné době je jich připojeno již 75. Mám radost, že kromě jednoho domu jsou už na kanalizaci a vodu napojeny všechny obecní nemovitosti. Hned na začátku prázdnin byla na kanalizaci připojena budova úřadu městyse. V polovině října byl připojen i bývalý pečovatelský dům čp. 115, kde si páni údržbáři opět díky tvrdosti podloží a délce přípojky pořádně mákli,“ říká starostka městyse Libuše Vokounová.

Stavbaři se ale „zapotili“ i u některých dalších budov v majetku obce. Nejvíce snad u objektu mateřské školy. „Podloží u školky bylo velmi skalnaté, a tak zde usilovně pracovaly dva bagry celý týden. Také samotné usazení velké betonové jímky nebyla žádná hračka. Bylo třeba, aby přijel velký jeřáb a jímku usadil. Při přesunu jímky přes střechu budovy mateřské školky jsme ani nedýchali a drželi palce, aby se akce povedla. Práce firmy Autojeřáby Dašek byla ale symfonií. Při napojování nátoku do jímky bylo zjištěno, že odpady z umyvadel nejsou svedeny do staré jímky, ale do zasakovacího kanálku, a tak bylo nutné částečně rozkopat zrekonstruované umývárny a odpady udělat nové. Nakonec se vše stihlo v termínu. Po celou dobu prací nebylo možné používat starou jímku, a tak se dvě nájemnice z bytu ve školce musely na čas odstěhovat,“ pokračuje starostka Vokounová.

Vedení městyse umožnilo občanům, kteří se budou připojovat na kanalizaci, resp. nový vodovodní řad, stálou konzultaci s pracovníkem firmy Vodakva panem Cikaníkem, který jim ochotně poradí a přípojky řeší individuálně.

A jak jsou spokojení někteří občané, jejichž nemovitosti už jsou na kanalizaci připojené?

„Kanalizaci mám v chodu něco přes půl roku. První zkušenosti s provozem musím hodnotit jako velmi uspokojivé. Nic není slyšet, nic není cítit. Za celou dobu u mne byla servisní firma jedinkrát, protože se rozsvítila červená kontrolka. Přijeli hned po oznámení a upravili nedokonale nastavený rozsah spínání čerpadla,“ říká Petr Šulc z místní části Budy. Luboš Abrahám bydlí ve stejné části městyse. „Připojeni jsme od 11. srpna 2022. Celé zařízení jímky nám funguje bez problémů, a dá se říci bezúdržbově. Preventivně a jen nárazově provádím kontrolu, na doporučení pracovníků Vodakvy jsem několikrát opláchl hadicí stěny jímky a čerpadlo od usazenin. Aby vše správně fungovalo, je potřeba si dát pozor, aby se do ní nedostaly předměty, které by ji poškodily – např. vlhčené ubrousky a podobný nerozpustný materiál.“

Spokojeni jsou i manželé Rosůlkovi z místní části Amalín. „Připojeni jsme od května. Za půl roku jsme nezaznamenali žádný problém, musíme ale dávat pozor, aby v době, kdy jsou zde vnoučata, do jímky nepřišlo něco, co tam nepatří. Asi dvakrát za tu dobu jsem omyl stěny jímky, a to byla veškerá údržba,“ konstatuje Jaroslav Rosůlek. Podobné zkušenosti má i další amalínský občan Lukáš Helebrant. „Fungování jímky je bez problémů. Vlastně jsem se do ní zatím ani nekouknul, protože to nebylo třeba. Chci vzkázat lidem, co se teprve budou připojovat, že trochu těch starostí a peněz, které je budou čekat, za to stojí, protože dojde výrazně ke zhodnocení jejich nemovitosti, což si někdo vůbec neuvědomuje. Já jako stavař o tom něco vím.“

Tomáš a Milan Bednaříkovi

« Zpět