Foto

Defibrilátor ve stěně hasičské zbrojnice.

Defibrilátor bude sloužit v Úzké ulici

NOVÉ STRAŠECÍ. Srdeční infarkt může postihnout kohokoliv a hraje se pak o každou vteřinu, kdy přijde odborná pomoc. V Novém Strašecí mají novinku, díky které může resuscitaci provést i laická veřejnost. Třeba dojde-li k náhlé indispozici kolemjdoucího v centru města.

Žádost na zřízení veřejného automatického externího defibrilátoru (AED) byla velitelem jednotky SDH podána v roce 2021 a schválena v rámci grantového titulu „Rozhodněte sami“. Finalizace projektu se posunula v souvislosti s dostavbou zbrojnice na letošní rok. Při slavnostním otevírání 6. května byla skříňka s defibrilátorem zprovozněna v sousední Úzké ulici. Ta propojuje Palackého ulici se středem města.

„Vestavěný box s defibrilátorem funguje na principu mechanického rozbití sklíčka. Pod ním je umístěno nouzové tlačítko, které po zmačknutí odblokuje zámek boxu s defibrilátorem. Přístroj je určený k laické resuscitaci, kdy postiženému srdci podá elektrický výboj. Obsluha přístroje je velice jednoduchá a nelze s ním nikomu ublížit. Při nedoporučení výboje navádí obsluhu k resuscitaci,“ vysvětlil starosta města Karel Filip.

Na dotaz, zda se neobává zneužití přístroje nebo vandalismu, odpověděl, že v případě použití box automaticky vyrozumí pomocí SMS výjezdovou jednotku hasičů a Městskou policii v Novém Strašecí. Podle starosty se jedná se o unikát v České republice a zájem o něj jeví i další obce a složky IZS.

Sláva Vaic

« Zpět