Foto

Pneumatiky, pet lahve, papírky od sušenek. To je výčet nejčastěji sebraného odpadu v přírodě kolem měst a obcí.

Do celorepublikové akce se zapojují obce, školy i dobrovolníci

Ukliďme Česko – ukliďme svoje okolí

RAKOVNICKO. Na začátku dubna opět odstartovala celorepubliková akce Ukliďme Česko. Každoročně se do ní zapojuje více a více obcí, měst, ale i škol a dobrovolníků. Uklízelo se už například ve Všesulově, v Krušovicích nebo v Jesenici. Další úklidy jsou plánovány až do konce května.

Místním přijeli pomoci skauti

„Do akce Ukliďme Česko jsme se letos zapojili poprvé. Už jednou uklízeli obec žáci naší školy, ale to byla samostatná akce. Máme vytipované lokality, i jednu černou skládku, ale více méně to chceme nechat na občanech, ať si uklidí místa, která mají rádi,“ řekla organizátorka úklidu a místostarostka Krušovic Tereza Vránová.

I když počasí nepřálo, zkrášlit svoji obec se rozhodlo několik desítek dětí i dospělých. „Povedlo se posbírat odpad z hasičské nádrže, uklidili jsme oblíbená výletní místa u Jordánu a také naši krušovickou ,hruškovku’, děti uklízely také na hřišti a pak jsme se vydali na jednu černou skládku lehce za hranici Krušovic směrem ,na prachárnu’,“ popsala.

Do úklidu se zapojila také krušovická starostka Markéta Fröhlichová, která si vzala s dalšími zaměstnankyněmi úřadu na starost hasičkou nádrž. Odpadky nezůstaly ani v krušovickém parku, kde jsme potkali další dobrovolníky. Místní hasiči se postarali nejen o rozmístění pytlomatů, ale zajistili i dovoz občerstvení. „Po samotném sběru, kdy se podařilo nasbírat několik pytlů, se šlo na hřiště, kde nám místní hasiči připravili oheň, opékat buřty. Pro všechny děti, které se zúčastnily úklidu, jsem připravili poděkování, která jsme jim v neděli roznesli do schránek,“ dodala.

Odebrali kus černé skládky

V sobotu 1. dubna se uklízelo také ve Všesulově. Tady se do úklidové akce zapojilo na 15 občanů, mezi nimi i několik dětí. „Do akce Ukliďme Česko jsme se poprvé zapojili už v roce 2016, bohužel je ale stále co uklízet,“ řekla starostka obce Veronika Nytrová Fialová.

Účastníci se tu rozdělili do několika skupin a vydali se na ta nejproblematičtější místa. „U cesty pod rybníkem podél potoka je už léta černá skládka. Nechceme ji odstraňovat najednou, protože nevíme, zda by se nám to tam celé nesesypalo, tak každý rok odebereme jen část,“ vysvětlila.

Motivační program pro děti

„Gruntovalo“ se také v Jesenici. „Uklízeli jsme trasy kolem města. Vždy bylo na jednotlivých skupinách, jaké místo si vyberou a kam vyrazí,“ řekla za kulturní komisi, která jesenický úklid organizovala, Nikola Štefánková. Odpad se sbíral v lokalitě „Na Vomáčkově“, v údolí Lučního potoka. Dále pod farou, kde je odpadu každoročně velké množství. Dobrovolníci ale vysbírali i okolí Žulové stezky nad rybníky Velký a Malý Fikač a cestu u Velkého rybníka, od hotelu směrem na viklan.

Sesbíralo se zhruba 1,5 tuny odpadků. „Nacházeli jsme petky, plechovky, pneumatiky, kusy lina, všechno možné. Je to až s podivem, že se chce lidem táhnout pytle s odpadem doprostřed lesa, snazší by to bylo odvézt do kontejneru. Nad tím někdy zůstává rozum stát,“ podivuje se Nikola Štefánková.

Letošního ročníku akce Ukliďme Česko se v Jesenici zúčastnilo na 45 dětí a dospělých. „Hlásili se nám ještě další dobrovolníci, i místní školka, že půjdou uklízet v týdnu před Velikonocemi. Vyhlásili jsme letos motivační program pro děti. Slíbili jsme, že ten, kdo půjde uklízet, dostane od nás za odměnu lístek do kina,“ dodala Nikola Štefková.

Úklid až do konce května

Další akce jsou pak naplánované až do konce května. Na středu 5. dubna měly úklid na programu děti ze slabecké základní školy a školy v Šanově. O den později se tato akce uskutečnila v obci Drahouš, 15. dubna budou dobrovolníci čistit Olešnou a 16. dubna se bude v rámci Recyklohraní uklízet i v Kolešovicích. Kompletní seznam úklidových akcí na Rakovnicku najdete za webu uklidmecesko.cz. Více fotografií z proběhlých akcí pak ve fotosloupci na straně 7.

Renáta Fryčová

« Zpět