Za nedostavění zbrojnice tři miliony

NOVÉ STRAŠECÍ. Závazky musejí plnit i stavební firmy. V důsledku nedodržení termínu rekonstrukce požární zbrojnice uplatňuje město Nové Strašecí na zhotoviteli společnosti ACG-Real smluvní pokutu ve výši 3.027.436 korun.

„Pohledávka byla 3. ledna přihlášena v insolvenčním řízení. Při přezkumu však insolvenční správce a dlužník pohledávku popřeli. Město coby věřitel má právo do 30 dnů od přezkumného jednání uplatnit žalobu u insolvenčního soudu,“ řekl nám starosta Karel Filip.

Jako důvod popření pohledávky je zhotovitelem uváděno, že stavba byla předána a není důvod smluvní pokutu uplatňovat. Skutečnost je ale podle starosty taková, že stavba měla být dokončena do 25. dubna 2022 a zhotovitel oficiálně stavbu nikdy nepředal.

„Stavba byla nakonec dokončena v režii města, je zkolaudována a užívá se. Město jako správný hospodář nemůže předmětnou pohledávku odpustit. Pro podání žaloby a právní zastupování města radní navrhli udělit plnou moc advokátovi Danielu Srncovi, se kterým byla kauza od počátku konzultována,“ doplnil starosta.

Hasičská zbrojnice byla rekonstruována za 10,2 milionů korun. Na projekt byla poskytnuta dotace z programu ministerstva vnitra ve výši 4,5 milionu Kč. Současně byla žádána druhá část tzv. skládané dotace ve výši 3 miliony Kč. Spoluúčast města činila 2,5 milionu Kč. Dílo hasiči užívají od loňského listopadu.

Sláva Vaic

« Zpět