Nyní je na zastupitelích obce, zda dají záměru zelenou

U Olešné by mohla vyrůst větrná elektrárna

OLEŠNÁ. Firma zabývající se větrnými elektrárnami by chtěla tři turbíny postavit u Olešné, a to na poli ve směru na Chrášťany. Se záměrem se seznámili olešenští zastupitelé i občané. Pokud dá vedení obce záměru zelenou, firma zahájí další kroky pro výstavbu. Obci a občanům samotným by pak tato „zátěž“ přinesla finanční kompenzace po dobu 20 let.

„Společnost meridian Nová Energie nás oslovila už v minulém volebním období. Proběhla prezentace, ale byly v dohledu volby, takže jsme to dál neřešili. Po volbách byla prezentace ukázána novému zastupitelstvu a následně jsme s ní seznámili i naše občany,“ potvrdil starosta obce Jaromír Nový.

Prezentace záměru proběhla v místní sokolovně ve středu 1. března a vyslechnout si informace přišlo takřka 70 lidí. „Můj pocit z toho byl velmi dobrý. Mezi občany se nenašel nikdo, kdo by byl vyloženě proti elektrárně. Samozřejmě vše má své pro a proti. Řešily se tam technické věci typu, jaké mají turbíny rozpětí, zda to víří vzduch a podobně. Ale vyloženě s odporem jsme se nesetkali,“ řekl starosta.

Celkem tři turbíny vyrábějící elektrickou energii by stály na polích mezi Olešnou a Chrášťany. Přičemž podle studie by byla první turbína umístěna zhruba 900 až 1000 metrů od poslední nemovitosti. Výška tubusů je plánována na 148 metrů a délka jednotlivých lopatek pak na 74 metrů. „Já s tímto záměrem naprosto souhlasím. Kdyby toto někdo obci nabízel před 10 lety, asi bych měl jiný názor, ale v dnešní době, v době energetické krize, jsou tyto zdroje potřeba. A co vyrobí energii levněji a čistěji než vítr?“ vypočítává klady Jaromír Nový.

Další výhodou, oproti například solární elektrárně, jsou malá ochranná pásma. Takže na polích u elektrárny se dá i nadále hospodařit. „Firma také skládá peněžitou záruku na to, kdyby se musely turbíny odstranit,“ dodal.

Navíc elektrárna by zajistila finanční příjem obci, ale také občanům. Přičemž uvažovaná částka není vůbec zanedbatelná.

„Odhadem to vychází za 20 let, na které by byla smlouva uzavřena, kolem 20 milionů pro obec a v průměru kolem 25 milionů mezi občany. Samozřejmě pak by záleželo na zastupitelstvu, jak by se tato částka, která by byla v rozpočtu navíc, dělila. Já bych zastupitelům obce navrhoval například odpuštění poplatku za svoz odpadu, příspěvek na vodné a stočné a tak podobně,“ vysvětlil starosta a dodal: „A samozřejmě by tyto finance pomohly k dalšímu rozvoji obce.“

Tento týden čeká olešenské zastupitele pracovní schůzka, kde téma elektráren bude jedním z bodů jednání. Konečné slovo, ať budou zastupitelé pro nebo proti, musí padnout na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Pokud dají zastupitelé záměru zelenou, zahájí firma další kroky, a to především jednání s vlastníky dotčených pozemků.

Renáta Fryčová

« Zpět