Foto

Jan Jirátko

 

Ve městě není žádný významný zdroj znečištění

Největší problém je zatížení dopravou

RAKOVNÍK. Jak jsme na tom v Rakovníku se zelení, s čistotou ovzduší nebo možností zabránit kontaminacím Rakovnického potoka? O tom všem jsme si povídali s předsedou Komise životního prostředí města Janem Jirátkem.

Jak je na tom životní prostředí v Rakovníku? Jaké jsou tu plusy a jaké naopak mínusy?

Pokud porovnám situaci v Rakovníku s dalšími městy obdobné velikosti, vidím situaci jako průměrnou. Největším problémem je zatížení dopravou, což se bohužel do doby dokončení obchvatu města těžko podaří významně ovlivnit. Jako riziko vidím i možný přechod některých domácností z vytápění plynem na tuhá paliva. Naopak průmyslové zatížení je nízké, v současné době zde podle aktuální mapy emisí není žádný významný zdroj znečištění. Mimochodem, pamatuji ještě dobu, kdy auta byla pokryta sazemi z kotelen a na stromech nebyl k vidění jediný lišejník, což je dobrý ukazatel kvality ovzduší.

Dala si komise nějaký konkrétní cíl?

Komise životního prostředí bude ve své práci především reagovat na potřeby našeho města. Na jedné straně budeme přebírat úkoly od rady města, jako je například doporučení pro rozdělení grantů nebo nově spolupráce na výhledu rozvoje zelených ploch na městě. Na druhé straně jde o vlastní iniciativu komise – již na prvním jednání jsme například podali podněty k hospodaření s odpady.

Jak hodnotíte instalaci stanice měřící kvalitu ovzduší ve městě? Jaký by podle vás mohla mát přínos, co by mohla data ovlivnit?

Vždy je dobré vědět, jak na tom v ohledu znečištění ovzduší vlastně jsme. Získaná data by snad mohla vyvolat větší tlak na urychlení výstavby obchvatu města, zejména úseku B1.

Rakovnicko je jedním z okresů s největším výskytem novotvarů na dýchacích cestách. Víte proč tomu tak je, lze to nějak ovlivnit?

Nejsem lékař, proto se nemohu k této problematice odborně vyjádřit. Je ale jasné, že částečně může tuto skutečnost ovlivnit každý z nás – především svým životním stylem. Ze zveřejněných studií například vyplývá, že naprostá většina nádorů hrtanu je způsobena kouřením.

Každoročně se řeší znečištění Rakovnického potoka. Lze těmto stavům nějak předcházet?

Z tohoto hlediska lze rozlišovat dva stavy – náhlé havárie, kterým nelze stoprocentně předejít, a trvalé znečišťování například splachem z polí a z komunikací. Podstatné je v tomto ohledu, jaký je průtok vody v potoce – zejména v létě, jak všichni víme, během suchých období téměř vysychá. Nadějí do budoucna je nadlepšování průtoku po výstavbě nových nádrží a přivaděče vody v regionu. Splach ornice z polí také významně ovlivňuje způsob hospodaření včetně výběru vhodných plodin a zakládání protierozních pásů.

Jak se to se zelení ve městě? Je jí dostatek? Plánuje se nějaká další výstavba?

Obecně se dá říci, že zelených ploch je ve městě dostatek, ať už se jedná o parky, lesoparky, jako je Jamka, nebo intravilány rekonstruovaných sídlišť. Vždy je ale možné situaci dále vylepšovat, jednou z možností je doplňování skladby dřevin o druhy, které mají schopnost filtrovat škodlivé látky z ovzduší i v zimním období. Dobrým krokem je také zakládání květnatých pásů, což souvisí i s podporou biodiverzity ve městě.

Řešíte také lokální vytápění? Kontroly nebo podporu domácností tak, aby opravdu přecházely na ekologické vytápění?

Záležitosti kontroly lokálních topenišť nejsou v kompetenci komise, jde o záležitost státní správy. Doporučení k ekologizaci vytápění je k dispozici dost, fungují i poradenská pracoviště energetických společností. Na některé postupy, jako je zavádění fotovoltaiky nebo výměna kotlů nižších emisních tříd, jsou vypisovány dotace.

Závěrem chci požádat rakovnické občany, které v oblasti životního prostředí něco trápí nebo mají nějaký námět ke zlepšení, aby neváhali a napsali. Kontakty na mou osobu jsou k dispozici na webových stránkách města.

Renáta Fryčová

« Zpět