Foto

Náklady na opravu střechy Pražské brány se vyšplhaly na tři čtvrtě milionu korun.

 

Skvrnu z rakovnické dominanty odstranili „tamponováním“

Lešení z Pražské brány brzo zmizí

RAKOVNÍK. Příliš šikmé střechy z pálené krytiny na historických objektech jsou náchylné k poškození. Po vichřici na podzim loňskému roku mu neunikla ani Pražská brána v Rakovníku. K tomu, že ze střechy odletělo ještě o pár prejzů navíc, dílem přispěla letošní jarní vichřice.

Správce brány – Muzeum T. G. M. v Rakovníku – se ocitlo před otázkou, jak k opravě objektu přistoupit. „Poškození bylo značné a příprava oprav se protáhla, protože bylo nutné provést mnoho formalit. Pražská brána je kulturní památkou a její oprava se musí řídit závazným stanoviskem památkářů,“ vysvětluje ředitelka muzea Magdalena Elznicová Mikesková.

Současně došlo k plnění škodní události pojišťovnou a výběrovému řízení na opravu památky. „Nejprve se uvažovalo o opravě střechy ze zdvihací plošiny. Kvůli velmi frekventované silnici u Pražské brány jsme ale toto řešení zavrhli. Nakonec bylo zvoleno lešení, které je vzhledem k okolnímu provozu bezpečnější, ale zároveň velmi nákladné. Dosahuje totiž do výšky cca 25 metrů,“ doplňuje ředitelka muzea.

Oprava bude dokončena v tomto týdnu. Náklady se vyšplhají na částku 760 229 korun vč. DPH. Část prostředků uhradí pojišťovna a část majitel brány – Středočeský kraj.

Pro budoucí generace

Poškození neminulo také další kulturní památku Rakovníka – Vysokou bránu. Neznámý pachatel v noci z 20. na 21. srpna nastříkal na bronzovou pamětní desku bílou barvou přeškrtnuté písmeno Z. K tomu část kamenného zdiva brány polil vyjetým olejem.

Zprvu to vypadalo, že dominanta Rakovníka je nenávratně poškozena. Dnes může správce památky – Muzeum T.G.M. v Rakovníku – konstatovat, že oprava a restaurátorské práce jsou díky profesionálně odvedené práci restaurátorů Jana Turského a Jarmila Plachého úspěšně dokončeny.

„Nejkomplikovanější bylo řešení olejové skvrny, kterou se jim podařilo skoro celou odstranit ze zdiva brány pomocí tzv. tamponování. Celkově oprava vyšla na 19 tisíc korun,“ říká ředitelka muzea Magdalena Elznicová Mikesková.

Restaurátoři opatrně sňali také poničenou bronzovou pamětní desku a nyní je uložena v depozitáři muzea. „Deska je sbírkovým předmětem evidovaným ve sbírkovém fondu muzea. Podléhá zákonu 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Podle tohoto zákona muzeum udělá vše pro to, aby tento ale i ostatní sbírkové předměty, které spravuje, byly zachovány pro budoucí generace,“ doplnila ředitelka muzea.

Sláva Vaic

« Zpět