„Vše jsme bezpečně zvládli,“ říká šéf ÚMK

Akvapark simuloval únik chlóru

Více najdete v tištěném vydání týdeníku Raport.

« Zpět