Jesenicí bude přitékat voda na Rakovnicko

Město podporuje boj proti suchu

JESENICE. Rakovnicko je jednou z nejsušších oblastí v republice. Voda chybí nejen v podobě srážek, ale i v našich tocích. S tím by měla pomoci voda z řeky Ohře. Přiváděna by sem měla být z plánovaného vodního díla Kryry, přes Velký rybník v Jesenici. Řešení je nakloněno i město, které souhlasilo se vznikem přírodě blízkých i technických opatření na jeho pozemcích.

Boj proti suchu na Rakovnicku je součástí i vládního usnesení. Státní podniky Povodní Vltavy a Povodí Ohře již mají připravený projekt a pomalu a po částech začíná realizace celého díla, která bude trvat několik let.

Přírodě blízká opatření

Záměr podporuje i město Jesenice, kam bude voda z Ohře přitékat. Z plánovaného vodního díla Kryry by totiž měla ústit v jesenickém Velkém rybníku a dále posilovat tok Rakovnického potoka. Město s tím počítá jak v nově vznikajícím územním plánu, tak i v při komplexních pozemkových úpravách.

„Jedná se o i přírodě blízká opatření, ale i o řadu technických řešení, které mají pomoci v boji proti suchu,“ potvrdil jesenický starosta Jan Polák. Technická opatření spočívají v rekonstrukcích stavidel a bezpečnostních prvků. Přírodě blízká opatření pak například v budování mokřadů, ale i ve změně trasy toků.

Přivaděč vody by měl vést do Jesenice kolem hřbitova, mezi rybníky Horní a Dolní Fikač až do Velkého rybníka, kde bude ústit vedle přítoku Drahoušského potoka. A i tato trasa by se měla celá revitalizovat.

Komplexní řešení

„Do projektu je zahrnuta také kaskáda třech malých rybníčků, nad kterými pramení Kosobodský potok. Rybníčky by se měly revitalizovat a Kosobodský potok by se měl spojit v oráčovském údolí s Rakovnickým potokem,“ prozradil starosta.

Projekt na posílení Rakovnického potoka je komplexní a zahrnuje takřka všechny jesenické toky. „Pak se řeší i tok Leština na Sosni. Teče přes návesní rybníček, dále zatrubněný do Plného rybníka, který je v polích nad Sosní a vlévá se do Kosobodského potoka,“ vysvětlil.

Projekt se dotkne také majetku města. A to například Mlýnského, někdy také Jesenického rybníka, který by měl projít kompletní revitalizací. Řeší se i meliorace. Předpoklad pro dokončení vodního díla Kryry je někde kolem roku 2035, přičemž ostatní opatření by mohla být hotová dříve. Podle našich informací proto státní podnik plánuje napojení přivaděče prozatím na Vidhostickou vodní nádrž nedaleko Lubence.

Renáta Fryčová

« Zpět