Foto

Na stavbě D6 u Krupé se již armují a bední první pilíře mostní estakády. Některé jsou již vybetonované.

U Hořesedel a Hořoviček se začne na přelomu roku

Další úsek dálnice zpevní 524 pilotů

RAKOVNICKO. Práce na další části dálnice D6 jsou v plném proudu. Betonují se první pilíře mostní estakády u Krupé a na začátku září byla podána žádost o vydání stavebního povolení pro úsek dálnice D6 Petrohrad – Lubenec.

Srdcem části úseku dálnice D6 – Krupá, přeložka bude 805 metrů dlouhá mostní estakáda. Ta byla založena v úterý 2. srpna a nyní se již betonují pilíře. „Rozpracována je západní opěra a 7 řad pilířů. Vrtá se, armuje, bední a betonuje,“ stojí na facebookovém profilu Dálnice D6.

Největší stavba úseku

Nově vznikající mostní estakáda je největší stavbou na úseku Krupá přeložka. Její nosná konstrukce bude mít celkem třiadvacet polí. Jako první přišlo na řadu navrtání pilotů. „Piloty mají průměr 900 milimetrů a budou 14 až 20 metrů hluboko. Pilotů pro 805 metrů dlouhou estakádu bude 524,“ vysvětlil tiskový mluvčí Ředitelství dálnic a silnic ČR Jan Rýdl. Účelem mostní estakády není překonat údolí, či vodní prvek, ale vyhnout se problematickému podloží, stejně jako je tomu u mostní estakády u Krušovic.

Práce na pilotovém založení tohoto nejdelšího mostu jsou předpokládány v délce šesti měsíců, přičemž výstavba celého mostu bude trvat necelé dva roky. Ve stejném termínu se počítá i s dokončením tohoto úseku v délce 6,5 kilometru, který pro ŘSD ČR staví Metrostav Infrastructure za cenu zhruba 1,5 miliardy korun bez DPH.

Uleví se i dalším obcím

Další úseky dálnice, které jsou nyní před zahájením stavby, jsou Hořesedly přeložka a Hořovičky obchvat. „Jedná se o celkem 14,5 km dlouhé úseky. S tím, že oba máme nyní ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Aktuální termín otevírání obálek se posunul z měsíce července na měsíc září, a to z důvodu právě úpravy článku, který řeší valorizaci,“ vysvětlil ředitel.

Současně byla podána i žádost o vydání stavebního povolení na úsek Petrohrad – Lubenec. „Stavbu této 12,1 km dlouhé části dálnice plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájit v příštím roce. Nejdříve však musí být proveden záchranný archeologický výzkum. ŘSD nyní vysoutěžilo zhotovitele zjišťovacího archeologického průzkumu. Jeho provedení spočívá v zajištění souhlasů vlastníků k vstupům a pracím na dotčených pozemcích, geodetickém zaměření, odkryvu a preparaci nálezových situací. Dále v odborném vyhodnocení, ve zpracování a konzervaci nálezů a jejich laboratorním zpracování. Následně bude vypracována ještě v odborná analýza. Po dokončení průzkumu bude předána nálezová zpráva a projekt záchranného archeologického výzkumu, a to včetně soupisu prací a kubatury skrývané zeminy. Práce za 4,34 milionů korun bez DPH bude mít na starost Společnost D6 Petrohrad Lubenec ZJIV,“ stojí ne webu.

Renáta Fryčová

« Zpět