Budete stavět nové byty?

RAKOVNÍK. Již tento pátek a sobotu se bude rozhodovat o složení obecních a městských zastupitelstev na další čtyři roky. V Rakovníku mohou voliči vybírat z celkem sedmi kandidátních listin. Jejich lídrům jsme dnes položili otázku ohledně bydlení.

Jaké máte záměry v oblasti bytové výstavby?

JUDr. Pavel Jenšovský, lídr společné kandidátky ANO 2011 a ČSSD s podporou nezávislých: Bytová výstavba přichází podle územního plánu v úvahu zejména v oblasti Zátiší. Aby ale vůbec byla možná, musí dojít k vybudování kanalizačního sběrače Bulovna. Jeho výstavba proto patří k prioritám našeho volebního programu

Mgr. Miroslav Koloc, lídr Město pro vás a starostové: Podpořením bytové výstavby a možnosti bydlení v Rakovníku se shodujeme i s jinými stranami, my máme konkrétní představu využití pozemků města, např. Zátiší, i s využitím dotačních titulů, nebo třeba i za finanční spoluúčasti s důvěryhodným investorem, ale tak, aby město mělo možnost ovlivňovat a kontrolovat výstavbu. Věříme, že i město se svými odbory je schopno výstavbu zvládnout vlastními silami. Jde nám o to, aby možnost bydlení v Rakovníku byla pro zájemce atraktivní a především cenově dostupná i pro mladé rodiny.

Dušan Korenko, lídr kandidátky KSČM: Musí platit pravidlo: Když se narodím v Rakovníku, můžu zde i žít a umřít. Jestliže se v Rakovníku prodává byt 70 m2 za 5 milionů, většina mladých zde nemůže žít. Podpora dostupného bydlení pro rakovnické občany je naší absolutní prioritou. Využijeme veškerých možných způsobů pro zahájení bytové výstavby městských bytů a možná se spojíme i s marťany, abychom umožnili důstojně žít Rakovničákům ve městě. Jasně a pravidelně budeme informovat občany, co a jak děláme pro bytovou výstavbu.

Mgr. Jan Mudra, lídr kandidátky Změna pro Rakovník: Jednou z našich šesti priorit je domovní a bytová výstavba na Zátiší. Pro tu je nutné v první fázi udělat kanalizační sběrač v oblasti Bulovna. Následně se bude pokračovat s dalšími inženýrskými sítěmi a infrastrukturou. Ve vedení města nedovolíme unáhlený prodej pozemků developerovi. Cílem je, aby se pozemky a byty dostaly od města přímo novým obyvatelům.

Ing. Jaroslav Satranský, lídr kandidátky SMĚR Rakovník – Nestraníci: Naše hnutí se nebrání tomu, aby město vlastnilo své byty. Budeme podporovat výstavbu bytů v souladu s platným územním plánem. Rádi bychom připravili výstavbu startovních a sociálních bytů za využití dotačních titulů. A hlavně cítíme potřebu výstavby občanských staveb v množství odpovídajícím růstu bytových jednotek a tím i obyvatel města.

PaedDr. Luděk Štíbr, lídr kandidátky ODS: Nedostatek bytů a parcel pro výstavbu je dlouhodobým problémem Rakovníka. Rozpočet města neumožňuje investovat do výstavby nových bytových domů, a proto je nutné hledat vhodné dotační příležitosti nebo oslovit případné zájemce z řad soukromých investorů. Díky novému Územnímu plánu můžeme začít s přípravou pozemků pro individuální výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě Zátiší. V rámci Územního plánu byly zpracovány zástavbové studie, které regulují podobu nové výstavby tak, aby splňovala požadavky na rozvoj města. Budeme také pokračovat v rekonstrukci městských bytů S. K .Neumana a sociálních bytů na Hané.

Ing. Jan Švácha, druhý v pořadí na kandidátce Společně pro Rakovník: V této oblasti existují v podstatě dvě smysluplná řešení. Prodat volné městské pozemky developerovi k výstavbě bytů nebo zainvestovat do výstavby nemovitostí z vlastních zdrojů a posléze byty rozprodat. Přikláníme se k druhé variantě. Zásadní je ovšem dokončit kanalizační sběrač v oblasti Zátiší – Jih, aby kterákoliv z výše uvedených eventualit přicházela do úvahy.

Pavel Sklenička

« Zpět