Průzkumný vrt na Tatranu

RAKOVNÍK. Vyhloubit novou studnu na zalévání trávníku není úplně jednoduché. Co všechno takové vodní dílo obnáší, si teď vyzkoušelo město v areálu Tatranu Rakovník. Do rozpočtu bude muset sáhnout pro bezmála 600 tisíc korun.

„Sportovní areál TJ Tatran Rakovník se už řadu let potýká s nedostatkem vody pro zavlažovací systém. V současné době se jako jediný zdroj vody pro závlahu používá studna, která má nedostatečnou kapacitu vody pro závlahu travních hřišť v areálu,“ vysvětluje mluvčí radnice.

Řešením by mohlo být zhotovení další vrtané studny v areálu, jenže tato varianta byla zamítnuta Povodím Vltavy. Další variantou je navrtání důlního díla v blízkosti areálu. A právě u této varianty se podařilo zajistit souhlas na ověřovací průzkumný zkušební vrt v lokalitě.

„Průzkumné práce budou provedeny s cílem posoudit hydrogeologické poměry v místě za účelem vybudování vrtané studny určené jako budoucí zdroj k zásobování sportovního areálu TJ Tatran Rakovník vodou. Průzkumný hydrogeologický vrt bude situován do místa s předpokládaným výskytem historických dobývek černého uhlí. Při průzkumu budou zjišťovány základní geologické a hydrogeologické parametry a možnost jímání vody z předpokládaného vodonosného horizontu – vytěžených prostor nebo jejich pozůstatků.

Po ukončení prací se předpokládá definitivní vystrojení a zajištění vrtu za účelem následného využívání vrtu jako studny,“ doplnila Kateřina Hradilová. Vrt provede společnost Chemocomex za celkovou cenu 590 tisíc Kč včetně DPH.

Pavel Sklenička

« Zpět