Nová střecha pro zimní stadion

RAKOVNÍK. Stávající zastřešení zimního stadionu není stavěno na celoroční provoz. Bylo pořízeno v letech 1995–1996, kdy došlo k položení pouze jednoplášťové krytiny. Proto vlivem kondenzace i při větších deštích a také netěsnostmi ve světlících a ploše střechy dochází k protékání a úkapům vody na ledovou plochu. Doposud se prováděla pouze drobná údržba, tj. přetěsnění za použití tmelů a silikonů. Nyní se uvažuje o zcela novém zastřešení. První krok k jeho realizaci je zhotovení studie a navazující projektové dokumentace.

„Ke zpracování projektové dokumentace na opravu střešního pláště zimního stadionu byl osloven osvědčený projektant v oboru sportovních staveb Ing. arch. Viktor Drobný, který pro město v roce 2021 zpracovával architektonickou studii rekonstrukce a přístavby sportovní haly, studii na rekonstrukci bazénu a také studii na rekonstrukci areálu SK Rakovník. Po seznámení se se současným stavem střešního pláště, prostudování původní projektové dokumentace a statického výpočtu stávající ocelové konstrukce ve stavebním archivu města předložil projektant nabídky ve variantních řešeních. Jedná se o přestavbu či novostavbu zastřešení. Bylo rozhodnuto objednat studii Novostavba zastřešení haly s ledovou plochou zimního stadionu v ceně 226 270 Kč vč. DPH. Doba na zpracování architektonické studie je 20 týdnů,“ vysvětlila tisková mluvčí městského úřadu Kateřina Hradilová.

Novostavba zastřešení haly s ledovou plochou zimního stadionu v Rakovníku by měla spočívat v demolici stávající ocelové nosné konstrukce opláštění haly a následné výstavbě co nejjednodušší konstrukce zastřešení a opláštění, která bude splňovat všechny současné technické požadavky. Použití oken bude minimalizováno jen na funkci orientačního denního osvětlení, nebo nebudou okna a světlíky využity vůbec. Součástí stavby bude též nové větrání. Pro zakládání sloupů nesoucích hlavní nové vazníky haly bude snaha využít stávající základové konstrukce zastřešení haly (piloty).

Pavel Sklenička

« Zpět