Foto

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Drahouši prošla v posledních letech celkovou renovací.

Místní se s chátrajícím svatostánkem nechtěli smířit

Kaple prošla kompletní renovací

DRAHOUŠ. Jednu z nejkrásnějších kaplí na okrese najdete na Drahouši. V posledních letech prošla po etapách celkovou renovací. Občané se složili na nový zvon, obec nechala opravit střechu, udělat fasádu, omítky a nyní zrenovovali vstupní dveře a nechali vyrobit nové lavice.

Barokní kaple byla postavena v letech 1728–1729, vysvěcena byla v květnu 1729 ve jménu Jana Nepomuka. Byla hojně využívaná k církevním obřadům, to se ale za totalitního režimu změnilo a kaple začala chátrat. V druhé polovině osmdesátých let dokonce z kaple zmizely zvon, varhany a oltářní obraz.

Převedení do majetku obce

S tím se ale místní nechtěli smířit, a tak se svolením farnosti kapli v roce 2005 vyklidili. Vyvezli velké množství nashromážděné suti, omítek, ptačích výkalů, zbytků trouchnivějícího dřeva a další lety nashromážděné předměty, které neměly s kaplí nic společného.

A kaple se začala znovu využívat. Každoročně se zde konal na Štědrý den vánoční koncert a další drobné kulturní akce. „Byla však v nedůstojném stavu a marná jednání o opravy donutila obec požádat Plzeňské biskupství o převedení do majetku obce,“ vysvětlil starosta Antonín Tauber. A tak se stalo, že v listopadu roku 2015 byla kaple převedena do majetku obce a mohlo se začít s nutnými opravami.

Nový zvon, omítky střecha

První etapa rekonstrukce spočívala v opravě vnitřních omítek. „Došlo k opravě starých omítek, vyštukování a vymalování. Byl opraven stávající oltář, ke kterému byly doplněny jeho chybějící části. Nakonec byl oltář osazen obrazem ‚Sv. Jan Nepomucký – Drahouš‘, který namalovala dle starých dochovaných fotografií Petra Šterclová. Rekonstrukci hradila obec Drahouš z vlastního rozpočtu,“ uvedl.

Pak přišel na řadu ukradený zvon. Protože, jak říká drahoušský starosta – kaple bez zvonu je jako tělo bez srdce. „V roce 2016 byla vyhlášena dobrovolná sbírka na výrobu nového zvonu, který všem moc chyběl. Během jednoho roku se podařilo vybrat takřka 86 tisíc korun, zbývající částku ve výši 14 tisíc korun uhradila obec ze svého rozpočtu,“ řekl starosta. Nový zvon odlil podle odsouhlaseného návrhu mistr zvonař Michal Votruba z Myslkovic a odlévání se zúčastnili i někteří obyvatelé obce.

Pomocí dotace pak nechala obec opravit i venkovní fasádu. „Po úspěchu v soutěži Vesnice roku, kde jsme v roce 2018 získali modrou stuhu a odměnu 600 tisíc korun, jsme se rozhodli tuto částku použít na opravu střechy kaple,“ připomněl starosta.

Foto

Odlití nového zvonu se zúčastnili i místní obyvatelé.

Modřínové lavice

Loni pak nechali udělat nové sezení. „Jsou to modřínové lavice a vyrobil nám je pan Vondruška, truhlář ze Šanova,“ řekl starosta. Došlo také k renovaci vstupních dveří, o které se postaral pan Kolář, restaurátor z Blatna. „Hrozně mě naštvalo, že během renovace dveří nám někdo ukradl veliký kovaný zámek. Je to kulturní památka a mrzí mě, že se najdou lidé, kteří ji klidně vykradou.“

Dveře kaple totiž bývaly běžně otevřené tak, aby se alespoň přes mříž mohli lidé kdykoli podívat dovnitř. „Sehnali jsme kováře, který nám vyrobil zámek nový, dveře jsou už ale zavřené, aby se něco podobného neopakovalo,“ vysvětlil Antonín Tauber.

Odkaz pro další generace

Poslední, co v kapli chybí, je renovace oltáře. „Oltář byl naposledy renovován v roce 1920, tenkrát to nechala dělat moje prababička. Vzadu na oltáři je napsáno, kdo se na renovaci podílel a jakou práci měl na starosti.“

Antonín Tauber dokonce obdržel poděkování od senátorů za péči o historickou památku pro další generace. „Samozřejmě mi to udělalo velikou radost. Ale kvůli tomu to neděláme. Chceme zachovat odkaz našich předků a mít to tady pěkné.“

Renáta Fryčová

« Zpět