Foto

U památníku padlých promluvila starostka Věra Miksová. Státní hymnu zazpívala Johanka Polcarová.

 

První zmínka o Panoším Újezdu pochází z roku 1352

Oslavy obce spojili se sokoly a poutí

PANOŠÍ ÚJEZD. Bývají to dojemné chvíle. Naposledy se viděli jako děti, kdy chodili do místní školy nebo běhali po návsi. Teď se potkávají po padesáti i více letech a hned je na co vzpomínat. I takové okamžiky zažívali v sobotu 9. července rodáci z Panošího Újezdu. Na oslavy 670 let od první písemné zmínky o obci se jich sjely více než dvě stovky.

„Využili jsme toho, že Sokolové letos slaví 110 let trvání a obě výročí jsme spojili do jedné velké oslavy. Navíc pouť se tu drží na výročí úmrtí mistra Jana Husa, tak jsme to spojili i s poutí,“ vysvětluje starostka obce Věra Miksová.

Centrem oslav se stala místní sokolovna. Už od dopoledních hodin se tu nad dobovými fotografiemi, plakáty a kronikami spolků debatovalo a vzpomínalo, jak se v obci žilo a jaká tvář ke jménu většinou již nežijící osobnosti patří. „Výstava je velkou zásluhou našeho archiváře pana Jiřího Husáka. Sbírá staré fotografie a dobové filmy, které nechal vyčistit a zdigitalizovat. Příchozí je mohli zhlédnout přímo na sále. Pan Husák je také hlavním iniciátorem dnešního srazu, protože naposledy tu byl sraz rodáků v roce 1978,“ upozorňuje starostka.

Svolat rodáky nebylo jednoduché. Pomohla hlavně garnitura nejstarších žen v obci. Většina rodáků jsou jejich bývalí spolužáci a udržují spolu písemný kontakt. Mladší generace se zase našla prostřednictvím Facebooku. „Posílali jsme přes 400 pozvánek a sešlo se nás tady kolem dvě stě padesáti, což považuji za úspěch,“ říká starostka.

A je třeba jí dát za pravdu. Nejen sokolovna se brzy zaplnila, ale i prostranství před ní, kde už dopoledne vyhrával Brass Band Rakovník.

Po jedné hodině pak kapela nasedla na vůz tažený koňmi Lukáše Píši. V čele se sokolskými prapory se pak účastníci vydali průvodem uctít k pomníku památku padlých. Na prostranství před mateřskou školou byl k 670. výročí obce zasazen památný dub.

Program pokračoval i odpoledne. Návštěvníci si mohli prohlédnout budovu bývalé školy, kde dnes sídlí mateřská škola, a na prostranství před sokolovnou zahrály skupiny Setoplete a Smečka. V 19 hodin pak začala pouťová zábava s Kampanusem.

Vedle lahvinky vína si každý rodák z oslavy odnesl brožurku k dějinám Panošího Újezda od historika Romana Hartla. Zde se můžete dočíst, že první písemná zmínka o Panoším Újezdu je z roku 1352 a souvisí s místním farním kostelem.

Sláva Vaic

« Zpět