Foto

S novým systémem třídění by měl zmizet odpad z prostranství obcí a samosprávy by měly ušetřit za jeho uložení.

Řešením je třídění u domu nebo vážení nádob

Obce bojují s narůstajícím odpadem

RAKOVNICKO. Odpadu přibývá, ale míst pro jeho uložení naopak ubývá. Proto je likvidace odpadu stále dražší a obce se s tím snaží bojovat pomocí třídění. K motivaci občanů leckde zavádějí systém D2D – třídění přímo u domu. Jinde čipují odpadní nádoby, aby získali přehled o vyprodukovaném odpadu v jejich obci. S novým zákonem o odpadech, který začal platit na začátku minulého roku, vzrostly jednak náklady na jeho odstranění, zavedlo se povinné třídění ale také pokuty za netřídění.

Limity a pokuty

Podle nového zákona o odpadovém hospodářství byl stanoven limit netříděného odpadu pro loňský rok na 200 kilogramů za jednoho občana za rok. To je necelých dvacet kilo měsíčně. A limity se budou i nadále snižovat. Zákon počítá pro rok 2030 s limitem 150 kilogramů za rok. Důvod je prostý. Odpad už zkrátka není kam ukládat. Jedinou možnou cestou je ještě důkladnější třídění a následná recyklace.

Některé obce proto přistoupili na systém D2D, kdy odpad třídí do několika nádob přímo u domu. „Nový systém už si u nás sedl, vyřešily se všechny počáteční problémy a občané jsou ve většině spokojení,“ řekla loni Raportu starostka městyse Libuše Vokounová. Se tříděním u domu pak zmizely kontejnery z obce a tím i odpad, který se u nich hromadil.

Čip pro evidenci

Další obce se zapojili do čipování nádob na odpad. „Obce chtějí mít důkladný přehled kolik, jaký a kde vzniká odpad tak, aby mohli co nejefektněji do budoucna nastavovat obecní systémy. Naprosto běžně se dnes již setkáváme s požadavky ve výběrových řízeních na vážení jednotlivých nádob u domácností. Čip je pasivní a slouží k přesné identifikaci stanoviště nádoby, zaznamenání váhy a druhu odpadu pro evidenci,“ vysvětlil oblastní manažer společnosti Marius Pedersen Pavel Strnad.

Čtečkou čipu jsou pak vybavena svozová auta. „Výsledná evidence svozu je předávána obci, která dle výsledků může měnit či jinak nastavovat systém nakládání s odpady tak, aby byl co nejméně nákladný a nemusela výrazně zvyšovat poplatky za odpady. Očipovaná nádoba načtená, či nenačtená při svozu, zjednodušuje řešení případných reklamací,“ doplnil manažer.

Stačí pronajmout

Náklady na očipovaní nádob hradí svozová společnost a nejsou započítány do nákladů, které hradí obec. Občané se přitom nemusejí bát, že by si museli pořídit nové popelnice. „Nové nádoby na odpad, které nakupujeme a dále pronajímáme včetně servisu a údržby, jsou již z výroby vybaveny čipem. Obce nebo samotní občané tedy nemusí nádoby nakupovat do osobního vlastnictví, stačí si nádobu pronajmout,“ doplňuje Pavel Strnad.

Na nový systém svozu, a to buď na systém D2D nebo čipování svozových nádob, už přistoupilo několik obcí na Rakovnicku. Systém funguje například na Křivoklátě, ve Zbečně a v Roztokách, ale přemýšlejí o něm také v Sýkořici, ve Mšeci nebo v Srbči. Nádoby se naposledy čipovaly v Lužné, kde zatím třídění probíhá pomocí kontejnerových stání.

Renáta Fryčová

« Zpět